Prezent litewskiego rządu dla wileńskiej filii UwB

Nie wszystko jest źle w relacjach pomiędzy Litwą a Polską.

W tym tygodniu rząd Litwy podjął decyzję o rozpoczęciu finansowania wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownictwo uczelni od lat usilnie zabiegało o to, aby władze Litwy przydzieliły filii tak zwany koszyczek studenta.

„To piękny prezent dla naszych studentów. Decyzja rządu podnosi konkurencyjność naszej uczelni na Litwie, a to jest rzecz niezwykle ważna” — powiedziała „Kurierowi” prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie dr Alina Grynia. Dotychczas filia była utrzymywana wyłącznie ze środków strony polskiej oraz czesnego wpłacanego przez samych studentów.

Filia więc od lat walczyła o to, aby władze Litwy przydzieliłyby dla jej słuchaczy „koszyczek studenta”. Ponieważ, jak mówi Alina Grynia: „Kształcimy fachowców najpierw dla Litwy”. W tym tygodniu rząd Litwy wreszcie przyznał, że prawa studentów filii zagranicznych uczelni są dyskryminowane i postanowił zmienić ten stan rzeczy.

Jak powiedział na posiedzeniu rządu minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius: „Patrząc z pozycji praw Unii Europejskiej oraz ogólnie z punktu widzenia jednakowych możliwości, dla młodych ludzi wybierać studia na terytorium Litwy i takie podprawienie (uchwały rządowej red.) wygląda absolutnie logicznie”.

Z kolei jak uzasadnił decyzję rządu premier Andrius Kubilius: „Nie sądzę, że decyzja jest błędna, ponieważ my finansujemy nie wyższe uczelnie zagraniczne, ale finansujemy litewskich studentów, dla których otwierają się coraz to nowe możliwości wybierać lepsze studia tu, na Litwie, a nie jechać gdzieś indziej, na przykład do Oxfordu czy Cambrigde”.

Jak poinformowała wiceminister oświaty i nauki Nerija Putinaitė, obecnie na Litwie działa tylko jedna filia zagranicznej wyższej uczelni — to Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jednak według ministerstwa, możliwościami otwarcia swych filii w naszym kraju ciekawią się również wyższe uczelnie z innych krajów.

Z „koszyczka studenta” na Litwie są najpierw opłacane wynagrodzenia dla wykładowców oraz innych pracowników uczelni oraz finansują się inne wydatki związane ze studiami. Obecnie „koszyczek studenta” na studiach licencjackich wynosi w zależności od kierunku studiów od 4 do 18 tys. litów rocznie.

Filia Uniwersytetu w Białymstoku działa w Wilnie od 2007 roku.