Samorząd wziął udział w II Europejskim Konwencie Samorządowym

W konwencie, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.
W konwencie, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.

W dn. 17-19 czerwca br. przedstawiciele Samorządu uczestniczyli w II Europejskim Konwencie Samorządowym w Stawigudzie (Polska). Z prezentacją na konwencie wystąpił p.o. starosty Gminy Zujuny w rejonie wileńskim Rusłan Adaszkiewicz.

W konferencji pt. „Długoterminowa współpraca partnerska – kluczem do sukcesu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej”, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.

Przedstawicielka Urzędu Gminy w Stawigudzie Iwona Korwek wystąpiła z prezentacją pt. „Współpraca partnerska w Europie”, w której przybliżyła m.in. rodzaje europejskiej współpracy partnerskiej: transgraniczną, transnarodową, międzyregionalną oraz programy działające w ramach tych współprac. O współpracy partnerskiej, jaką prowadzą ich miasta, opowiedzieli również: burmistrz Gminy Wallenhorst (Niemcy) Ulrich Belde, burmistrz Gminy Priverno (Włochy) Umberto Macci oraz burmistrz Gminy Suhindol (Bułgaria) Plamen Chernev. Ostatni z wymienionych przedstawił m.in. podstawowe priorytety narodowej strategii Bułgarii uwzględniające przyszłość regionalnego rozwoju w UE: poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, rozwój i modernizacja infrastruktury i tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, poprawa atrakcyjności i jakości życia w regionach planowania oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym w celu poprawy procesu zarządzania.

Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych dotyczyły prowadzonej przez nich współpracy krajowej i zagranicznej, najważniejszych celów i osiągnięć, obszarów działań, trudności, przykładów dobrych praktyk.

Podczas konwentu został podpisany list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Stawiguda i Gminą Suhindol z Bułgarii.

W ramach konferencji odbyło się również spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Stawiguda: Ekobara, Warmia Park Pluski, Mazurskie Miody.

Na uczestników konwentu czekały również liczne atrakcje: rejs widokowy statkiem po kanale Ostródzko-Elbląskim, prezentacja lokalnych specjałów kuchni warmińskiej, występ zespołu folklorystyczno-muzycznego w Gietrzwałdzie, udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym w Gryźlinach, podczas którego goście mogli podziwiać m.in. występ mistrza świata w akrobacjach lotniczych Jurgisa Kairysa wraz z zespołem.

Samorząd Rejonu Wileńskiego na konwencie reprezentowali radni rejonu, pracownicy administracji oraz gminy zujuńskiej.

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego byli również obecni na I Europejskim Konwencie Samorządowym, który miał miejsce w lipcu roku ubiegłego. Porozumienie o współpracy z Gminą Stawiguda Samorząd Rejonu Wileńskiego zawarł w roku 2006.

Inf. ASRW