Więcej

  Samorząd wziął udział w II Europejskim Konwencie Samorządowym

  Czytaj również...

  W konwencie, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.
  W konwencie, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.

  W dn. 17-19 czerwca br. przedstawiciele Samorządu uczestniczyli w II Europejskim Konwencie Samorządowym w Stawigudzie (Polska). Z prezentacją na konwencie wystąpił p.o. starosty Gminy Zujuny w rejonie wileńskim Rusłan Adaszkiewicz.

  W konferencji pt. „Długoterminowa współpraca partnerska – kluczem do sukcesu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej”, oprócz rejonu wileńskiego, udział wzięli przedstawiciele z Polski, Niemiec, Bułgarii, Włoch.

  Przedstawicielka Urzędu Gminy w Stawigudzie Iwona Korwek wystąpiła z prezentacją pt. „Współpraca partnerska w Europie”, w której przybliżyła m.in. rodzaje europejskiej współpracy partnerskiej: transgraniczną, transnarodową, międzyregionalną oraz programy działające w ramach tych współprac. O współpracy partnerskiej, jaką prowadzą ich miasta, opowiedzieli również: burmistrz Gminy Wallenhorst (Niemcy) Ulrich Belde, burmistrz Gminy Priverno (Włochy) Umberto Macci oraz burmistrz Gminy Suhindol (Bułgaria) Plamen Chernev. Ostatni z wymienionych przedstawił m.in. podstawowe priorytety narodowej strategii Bułgarii uwzględniające przyszłość regionalnego rozwoju w UE: poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, rozwój i modernizacja infrastruktury i tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, poprawa atrakcyjności i jakości życia w regionach planowania oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym w celu poprawy procesu zarządzania.

  Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych dotyczyły prowadzonej przez nich współpracy krajowej i zagranicznej, najważniejszych celów i osiągnięć, obszarów działań, trudności, przykładów dobrych praktyk.

  Podczas konwentu został podpisany list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Stawiguda i Gminą Suhindol z Bułgarii.

  W ramach konferencji odbyło się również spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Stawiguda: Ekobara, Warmia Park Pluski, Mazurskie Miody.

  Na uczestników konwentu czekały również liczne atrakcje: rejs widokowy statkiem po kanale Ostródzko-Elbląskim, prezentacja lokalnych specjałów kuchni warmińskiej, występ zespołu folklorystyczno-muzycznego w Gietrzwałdzie, udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym w Gryźlinach, podczas którego goście mogli podziwiać m.in. występ mistrza świata w akrobacjach lotniczych Jurgisa Kairysa wraz z zespołem.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na konwencie reprezentowali radni rejonu, pracownicy administracji oraz gminy zujuńskiej.

  Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego byli również obecni na I Europejskim Konwencie Samorządowym, który miał miejsce w lipcu roku ubiegłego. Porozumienie o współpracy z Gminą Stawiguda Samorząd Rejonu Wileńskiego zawarł w roku 2006.

  Inf. ASRW

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...