Odnowiono i unowocześniono przedszkola w Niemenczynie, Niemieżu i Kowalczukach

Przedszkole w Kowalczukach Fot. archiwum ASRW

29 lipca 2010 r. administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego z Ministerstwem Gospodarki RL oraz Litewską Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości podpisała umowy administrowania i finansowania projektów zakładających renowację i modernizację przedszkoli w m. Niemenczyn, we wsi Niemież oraz Kowalczuki rejonu wileńskiego na podstawie poddziałania „Renowacja budynków pożytku publicznego na poziomie regionalnym”.

Na odnowienie i unowocześnienie przedszkola w Niemenczynie przeznaczono ponad 916 tys. Lt, na renowację i modernizację przedszkola w Niemieżu – ponad 506 tys. Lt, przedszkola w Kowalczukach zaś – ponad 391 tys. Lt.

85 % przeznaczonych środków pozyskano z Europejskiego Funduszu Spójności, pozostałe 15 % pochodzą z budżetu państwa Republiki Litewskiej.

Podstawowym celem projektów jest zwiększenie efektywności zużycia energii.

Mając na celu oszczędzanie energii cieplnej, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszanie zużycia paliwa, polepszenie warunków mikroklimatycznych pomieszczeń w budynkach przedszkolnych ocieplono ściany i dachy, wymieniono drzwi wejściowe i okna, ocieplono podłogi na parterach, zrekonstruowano systemy grzewcze i wentylacyjne.

W wyniku wykonania powyższych prac zmniejszyło się zużycie energii, zapewniono dobre warunki mikroklimatyczne i równomierną temperaturę w pomieszczeniach, zrealizowano wszystkie środki oszczędzające energię cieplną.

Zrealizowanie projektów pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku: w przedszkolu w Niemenczynie – 245,71 MWh, w przedszkolu w Niemieżu – 133,24 MWh, w przedszkolu w Kowalczukach – 109,64 MWh.


Przedszkole w Kowalczukach przed renowacją... Fot. archiwum ASRW

... i po renowacji Fot. archiwum ASRW