Więcej

  Odnowiono i unowocześniono przedszkola w Niemenczynie, Niemieżu i Kowalczukach

  Czytaj również...

  Przedszkole w Kowalczukach Fot. archiwum ASRW

  29 lipca 2010 r. administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego z Ministerstwem Gospodarki RL oraz Litewską Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości podpisała umowy administrowania i finansowania projektów zakładających renowację i modernizację przedszkoli w m. Niemenczyn, we wsi Niemież oraz Kowalczuki rejonu wileńskiego na podstawie poddziałania „Renowacja budynków pożytku publicznego na poziomie regionalnym”.

  Na odnowienie i unowocześnienie przedszkola w Niemenczynie przeznaczono ponad 916 tys. Lt, na renowację i modernizację przedszkola w Niemieżu – ponad 506 tys. Lt, przedszkola w Kowalczukach zaś – ponad 391 tys. Lt.

  85 % przeznaczonych środków pozyskano z Europejskiego Funduszu Spójności, pozostałe 15 % pochodzą z budżetu państwa Republiki Litewskiej.

  Podstawowym celem projektów jest zwiększenie efektywności zużycia energii.

  Mając na celu oszczędzanie energii cieplnej, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszanie zużycia paliwa, polepszenie warunków mikroklimatycznych pomieszczeń w budynkach przedszkolnych ocieplono ściany i dachy, wymieniono drzwi wejściowe i okna, ocieplono podłogi na parterach, zrekonstruowano systemy grzewcze i wentylacyjne.

  W wyniku wykonania powyższych prac zmniejszyło się zużycie energii, zapewniono dobre warunki mikroklimatyczne i równomierną temperaturę w pomieszczeniach, zrealizowano wszystkie środki oszczędzające energię cieplną.

  Zrealizowanie projektów pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku: w przedszkolu w Niemenczynie – 245,71 MWh, w przedszkolu w Niemieżu – 133,24 MWh, w przedszkolu w Kowalczukach – 109,64 MWh.


  Przedszkole w Kowalczukach przed renowacją... Fot. archiwum ASRW

  ... i po renowacji Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...