Więcej

  Zostanie opracowany plan specjalny gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Do końca 2012 r. zaplanowane jest opracowanie planu specjalnego gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego. W trakcie opracowywania planu zostanie oceniony obecny stan oraz najważniejsze problemy w tej dziedzinie, opracowane zostaną różne warianty rozwoju gospodarki cieplnej.

  Umowę finansowania i administrowania projektem na początku października br. podpisały reprezentowana przez dyrektora Lucynę Kotłowską administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowana przez Povilasa Čekonisa.

  W planie zostaną określone nowo planowane terytoria użytkowników gospodarki cieplnej, wskazane możliwe oraz alternatywne sposoby ogrzewania. Plan ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkowników przy minimalnych nakładach, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wartość projektu opiewa na ponad 119 tys. Lt, z czego ponad 100 tys. Lt – to środki unijne, prawie 18 tys. Lt przeznaczy administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Na terytorium rejonu wileńskiego energia cieplna scentralizowanie dostarczana jest z 34 kotłowni, które są zasilane gazem ziemnym i skroplonym, przesianym węglem kamiennym, granulami, brykietami, trocinami oraz drewnem. Ogólna zainstalowana moc w kotłowniach wynosi około 70 MW. W ciągu sezonu grzewczego 2009-2010 r. zrealizowano około 60 tys. MW energii cieplnej.

  Projekt finansowany jest ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych samorządu na podstawie poddziałania „Planowanie terytoriów” 4 priorytetu „Wzmacnianie umiejętności administracyjnych oraz zwiększanie efektywności administrowania publicznego” Programu działań rozwoju zasobów ludzkich na l. 2007-2013.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele...

  Uroczyście otwarto nowy ośrodek kultury: Inkubator Sztuki w Rudominie

  Na otwarcie zrealizowanej inwestycji przybyło wielu gości: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, gł. specjalistka Wydziału Oświaty Nijola Ragucka,...

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...