Więcej

  Zostanie opracowany plan specjalny gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Do końca 2012 r. zaplanowane jest opracowanie planu specjalnego gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego. W trakcie opracowywania planu zostanie oceniony obecny stan oraz najważniejsze problemy w tej dziedzinie, opracowane zostaną różne warianty rozwoju gospodarki cieplnej.

  Umowę finansowania i administrowania projektem na początku października br. podpisały reprezentowana przez dyrektora Lucynę Kotłowską administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowana przez Povilasa Čekonisa.

  W planie zostaną określone nowo planowane terytoria użytkowników gospodarki cieplnej, wskazane możliwe oraz alternatywne sposoby ogrzewania. Plan ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkowników przy minimalnych nakładach, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

  Wartość projektu opiewa na ponad 119 tys. Lt, z czego ponad 100 tys. Lt – to środki unijne, prawie 18 tys. Lt przeznaczy administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Na terytorium rejonu wileńskiego energia cieplna scentralizowanie dostarczana jest z 34 kotłowni, które są zasilane gazem ziemnym i skroplonym, przesianym węglem kamiennym, granulami, brykietami, trocinami oraz drewnem. Ogólna zainstalowana moc w kotłowniach wynosi około 70 MW. W ciągu sezonu grzewczego 2009-2010 r. zrealizowano około 60 tys. MW energii cieplnej.

  Projekt finansowany jest ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych samorządu na podstawie poddziałania „Planowanie terytoriów” 4 priorytetu „Wzmacnianie umiejętności administracyjnych oraz zwiększanie efektywności administrowania publicznego” Programu działań rozwoju zasobów ludzkich na l. 2007-2013.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...