Zostanie opracowany plan specjalny gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego

Do końca 2012 r. zaplanowane jest opracowanie planu specjalnego gospodarki cieplnej rejonu wileńskiego. W trakcie opracowywania planu zostanie oceniony obecny stan oraz najważniejsze problemy w tej dziedzinie, opracowane zostaną różne warianty rozwoju gospodarki cieplnej.

Umowę finansowania i administrowania projektem na początku października br. podpisały reprezentowana przez dyrektora Lucynę Kotłowską administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowana przez Povilasa Čekonisa.

W planie zostaną określone nowo planowane terytoria użytkowników gospodarki cieplnej, wskazane możliwe oraz alternatywne sposoby ogrzewania. Plan ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkowników przy minimalnych nakładach, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Wartość projektu opiewa na ponad 119 tys. Lt, z czego ponad 100 tys. Lt – to środki unijne, prawie 18 tys. Lt przeznaczy administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na terytorium rejonu wileńskiego energia cieplna scentralizowanie dostarczana jest z 34 kotłowni, które są zasilane gazem ziemnym i skroplonym, przesianym węglem kamiennym, granulami, brykietami, trocinami oraz drewnem. Ogólna zainstalowana moc w kotłowniach wynosi około 70 MW. W ciągu sezonu grzewczego 2009-2010 r. zrealizowano około 60 tys. MW energii cieplnej.

Projekt finansowany jest ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych samorządu na podstawie poddziałania „Planowanie terytoriów” 4 priorytetu „Wzmacnianie umiejętności administracyjnych oraz zwiększanie efektywności administrowania publicznego” Programu działań rozwoju zasobów ludzkich na l. 2007-2013.