Więcej

  Więcej uwagi i środków na prewencję pożarów

  Czytaj również...

  W wyniku konstruktywnej rozmowy kierownictwa samorządu z przedstawicielami kierownictwa systemu ochrony przeciwpożarowej postanowiono zachować wszystkie ekipy strażackie w rejonie wileńskim Fot. archiwum ASRW

  Samorząd Rejonu Wileńskiego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, a także w celu zapewnienia ciągłości pracy strażaków postanowił przeznaczyć służbie przeciwpożarowej do końca br. kwotę w wysokości 59 tys. Lt, z czego 45 tys. Lt – na wynagrodzenia.

  Mer samorządu Maria Rekść poinformowała o tym podczas zorganizowanego w dniu 19 października br. spotkania dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych generała Remigijusa Baniulisa, naczelnika Służby Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego Rimantasa Steponavičiusa oraz naczelnika Wydziału Państwowego Nadzoru Przeciwpożarowego Zarządu Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego Artūrasa Vaišnorasa. W spotkaniu wzięła również udział zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė.

  Zaniepokojenie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego M. Rekść wywołały informacje, że niewystarczające finansowanie wymusiło na strażakach rejonu wileńskiego wnioskowanie o urlopy bezpłatne. Kierownictwo samorządu, dbając o to, by z powodu powstałej sytuacji nie ucierpieli mieszkańcy rejonu oraz ich majątek, postanowiło brakujące środki wyasygnować z budżetu samorządu.

  Podczas spotkania omówiono również kwestię odbywającej się w całym kraju optymizacji systemu ochrony przeciwpożarowej. Projekt przewiduje likwidację dwóch ekip strażackich rejonu wileńskiego, jednak w wyniku konstruktywnej rozmowy kierownictwa samorządu z przedstawicielami kierownictwa systemu ochrony przeciwpożarowej postanowiono zachować te dwie ekipy, zapewniając ciągłość ich działalności na minimum 3 lata.

  Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w celu wdrożenia w rejonie wileńskim przepisów uchwalonej w czerwcu br. Ustawy o działalności ochotniczej, celowe by było nawiązanie współpracy, by móc zachęcać mieszkańców do działalności ochotniczej. Zachęcanie takie mogłoby się odbywać poprzez organizowanie szkoleń dla mieszkańców rejonu, edukację uczniów na temat prewencji pożarów, organizowanie spotkań ze strażakami.

  Wydział Państwowego Nadzoru Przeciwpożarowego Zarządu Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego wnioskował do Lokalnych Grup Działania o dofinansowanie tego typu działań.

  Więcej uwagi i środków na prewencję pożarów, informowanie mieszkańców oraz dążenie do zapewnienia ciągłości pracy ekip strażackich niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu wileńskiego oraz ich mienia.


     
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...