Więcej

  Rada samorządu wsparła straż pożarną, postanowiła wybudować 3 kotłownie opalane biopaliwem, zatwierdziła program usuwania azbestu

  Czytaj również...

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w trosce o bezpieczne dla mieszkańców środowisko postanowiła zatwierdzić program usuwania wyrobów zawierających azbest Fot. archiwum ASRW

  Na mocy pierwszej uchwały radni Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowili zwiększyć dochody budżetu br. o ponad 2 mln 209 tys. Lt.

  Budżet zasilą m.in. środki otrzymane z Państwowej Inspekcji Podatkowej z tytułu podatku dochodowego mieszkańców, dochody z tytułu grzywien i konfiskat, środki wsparcia finansowego UE. O takąż kwotę zwiększono asygnacje budżetowe na następujące wydatki: 59 tys. Lt – dla straży pożarnej, 1 mln 310 tys. Lt – subsydia za ogrzewanie i wodę, 300 tys. Lt – dotacje przewoźnikom, 230 tys. Lt – na rekompensaty z tytułu ulgowego przewożenia pasażerów, 10,5 tys. Lt – na finansowanie projektów inwestycyjnych.

  Po długich rozważaniach i wypowiedziach przedstawicieli zainteresowanych stron postanowiono o 20% zmniejszyć spółce „Riešės šeimos klinika” opłatę w wysokości 7665 Lt z tytułu wydania zezwolenia na reklamę zewnętrzną. Podczas posiedzenia stwierdzono, że z jednej strony niezmiernie ważne jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości w rejonie, jednak z drugiej strony klinika nie boryka się z trudnościami finansowymi, toteż środki te celowo by było wykorzystać na realizację innych celów.

  Radni postanowili również uwzględnić w kosztorysie wydatków programu zarządzania samorządem na 2012 rok 15% środków na finansowanie realizacji projektu „Opracowanie strategicznego planu rozwoju Samorządu Rejonu Wileńskiego na l. 2016-2023”. Zgodnie z projektem planowane jest opracowanie 3 studiów możliwości (Możliwości prewencji zmiany klimatu, Perspektywa systemu informacyjnego o rejonie wileńskim oraz płynąca z niego korzyść użytkownikom, Działania oraz możliwości promowania inwestycji), na podstawie których zostanie opracowany strategiczny plan rozwoju.

  Wydział Inwestycji opracował projekty urządzenia kotłowni opalanych biopaliwem w szkołach średnich w Bujwidzach, Mickunach oraz Miednikach. Finansowanie projektów zaplanowane jest ze środków Programu specjalnego zmiany klimatu, w celu otrzymania których zostanie złożony wniosek na podstawie poddziałań Programu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (słońca, wiatru, energii geotermicznej, biopaliwa i in.) w budynkach publicznych oraz komercyjna działalność gospodarcza w spółkach realizujących” oraz „Instalacja kotłów opalanych biopaliwem o mocy do 500 kW w budynkach publicznych”. Na realizację tych projektów samorząd zobowiązał się przeznaczyć około 360 tys. Lt.

  Fot. archiwum ASRW

  Samorząd Rejonu Wileńskiego poprzez realizację tych projektów oraz instalację w wyżej wymienionych szkołach kotłowni opalanych biopaliwem przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia ilości wyrzucanych do atmosfery spalin powodujących efekt cieplarniany oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Zostanie zwiększona również efektywność energetyczna.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w trosce o bezpieczne dla mieszkańców środowisko postanowiła zatwierdzić program usuwania wyrobów zawierających azbest z użytku publicznego i budynków mieszkalnych oraz zobowiązała dyrektora administracji samorządu do powołania komisji ds. realizacji programu. Kroki te były niezbędne w celu otrzymania finansowania na wymianę dachów azbestowych w ramach Litewskiego programu rozwoju wsi na l. 2007-2013. Program usuwania azbestu ma na celu polepszenie jakości środowiska mieszkalnego na terytorium samorządu, zachęcanie użytkowników (właścicieli) budynków mieszkalnych i użytku publicznego do usuwania wyrobów zawierających azbest (przede wszystkim pokrycia dachów).

  W trakcie głosowania w sprawie projektów opracowanych przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego radny Antoni Feliks Stankiewicz, w imieniu Komitetu Rozwoju Praworządności i Samorządności, zaproponował, by wydawane warunki projektowania zawierały wymóg instalacji przy budynkach nie szamb, tylko nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Przewodniczący komitetu stwierdził, że szamba są swoistymi bombami ekologicznymi, toteż sytuację należy zmieniać zarówno z myślą o zdrowiu mieszkańców, jak również ochrony środowiska.

  Rada postanowiła zatwierdzić plan specjalny magistrali o znaczeniu państwowym nr A14 Wilno-Uciana na odcinku od 16,00 km do 21,50 km w gminie Rzesza. Jest on opracowywany w celu polepszenia parametrów technicznych ważnego obiektu magistrali oraz zmniejszania awaryjności trasy. Organizatorem planu specjalnego jest Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych. Projekt przewiduje urządzenie dwóch rond, przy wsi Jadwigowo rondo jest rekonstruowane, trasa drogi pozostaje prawie niezmieniona, szerokość drogi – 26,5 m. W planach jest urządzenie dróg lokalnych o szerokości 4,5 m dwustronnie dublujących magistralę, które zostaną urządzone w trakcie rekonstrukcji magistrali. Planowane jest wybudowanie mostu dla przechodniów naprzeciwko przystanków autobusowych oraz przejścia podziemnego. Przewidziane jest również urządzenie trasy rowerowej, odgrodzonej od drogi płotem. Wartość projektu opiewa aż na 60 mln Lt.

  Fot. archiwum ASRW

  Przed głosowaniem w sprawie projektu głos zabrała mieszkanka w. Jadwigowo, która nie uczestniczyła w dyskusji publicznej dotyczącej projektu. Mieszkanka stwierdziła, że nie dotarły do niej informacje o odbywającym się publicznym omawianiu projektu, jednak przedstawicielka Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych zapewniła, iż publiczne dyskusje zostały przeprowadzone poprawnie, osoby zainteresowane otrzymały powiadomienia listowne, ogłoszenia ukazały się w prasie oraz były wywieszane na tablicach ogłoszeń w starostwach.

  Po rozpatrzeniu wszystkich kwestii zastępca dyrektora administracji Władysław Kondratowicz wystąpił z prezentacją dotyczącą prac I-go etapu zlewiska rzeki Wilii.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...