Szkolenia dla pracowników samorządowych

W 21 szkoleniu weźmie udział 60 osób Fot. archiwum ASRS

Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że do osiągnięcia sukcesu zawodowego człowiekowi nie wystarcza już dziś dyplom. Trzeba wiedzieć i umieć więcej niż inni, ale żeby być lepszym od innych, trzeba dbać o swój rozwój, cały czas się doskonalić, zdobywać nową wiedzę, pogłębiać ją i rozszerzać. W większości krajów od wielu lat obserwuje się niesłabnące zapotrzebowanie na edukację dorosłych, w tym na kształcenie zawodowe i podniesienie kwalifikacji pracowników.

60 pracowników instytucji i placówek samorządu rejonu solecznickiego uczestniczy w projekcie pt. „Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych”. Wielu z uczestników projektu bierze udział w kilku rodzajach szkoleń. Głównym celem projektu jest wykształcenie i podniesienie kwalifikacji wśród pracowników administracji samorządowej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia standardu obsługi klienta, wzmocnienia potencjału administracji samorządowej.

Projekt jest realizowany od września br. i potrwa do końca kwietnia 2012 roku. Finansowany jest przez Unię Europejską i samorząd rejonu solecznickiego. Wartość projektu — 150 tys. litów, z czego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi 85 proc.

Beneficjentami projektu są pracownicy administracji samorządu rejonu solecznickiego, kierownicy i pracownicy placówek oświatowych i społecznych. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona na podstawie planów szkoleniowych oraz kompleksowej analizy potrzeb. Wśród uczestników są głównie pracownicy wydziałów administracji samorządu, dla których szkolenia specjalistyczne są idealną szansą na zdobycie szerszej wiedzy w codziennej pracy. Na szkolenia zgłosiły się także osoby, których stanowiska wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego, jak i takie, których stanowiska pracy wymagają zdobywania nowych możliwości. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie wywiadów z pracownikami, dotyczących ich potrzeb szkoleniowych oraz oparty na aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.

W ramach projektu odbędzie się łącznie 21 szkoleń o następujących zakresach tematycznych: strategiczne planowanie działalności; efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie; komunikacja i praca w zespole; zarządzanie kryzysowe; zarządzanie finansami; techniki autoprezentacji; kodeks etyki służbowej; administrowanie opłat; szkolenia informatyczne ECDL; język angielski i inne.

— W pełni rozumiejąc wagę podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i przystosowania się do wymogów UE po zakończeniu danego projektu samorząd rejonu solecznickiego nadal będzie dbał o zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności swoich pracowników, składając odpowiednie wnioski na organizację szkoleń według innych programów — mówi koordynator realizowanego projektu, st. specjalistka wydziału inwestycji administracji samorządu rejonu solecznickiego Donata Ašmankevičienė.