Program Leader: Trybańce – tak, Zawiszańce — nie

8 listopada br. Rada Lokalnej Grupy Działania rejonu solecznickiego rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej z zakresu działania „Uporządkowanie budynków publicznych” złożone w dniach od 20 października 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz kryteriami wyboru, Rada uznała osiem wniosków. Do finansowania zostało wybranych siedem projektów. W związku z przekroczonym limitem środków na wyżej wymienione działanie oraz uzyskaniem mniejszej liczby niezbędnych punktów jeden wniosek – „Rekonstrukcja żłobka – przedszkola »Dzwoneczek« w Zawiszańcach” — nie został skierowany do dofinansowania.

Rada LGD w Solecznikach jednogłośnie przegłosowała za przyznaniem finansowania następującym projektom: „Budowa centrum wspólnoty lokalnej w Koleśnikach” (suma dofinansowania – 479 551,04 Lt), „Remont kapitalny kościoła w Solecznikach” (suma dofinansowania – 480 000,00 Lt), „Modernizacja budynku Szkoły Sportowej im. A. Ratkiewicza w Ejszyszkach” (suma dofinansowania – 480 000,00 Lt), „Budowlane prace porządkowe budynku kościoła w Ejszyszkach” (suma dofinansowania – 477 911,00 Lt), „Dostosowanie budynku łaźni w Białej Wace do potrzeb publicznych” (suma dofinansowania – 479 997,00 Lt), „Rekonstrukcja budynku domu kultury w Dziewieniszkach” (suma dofinansowania – 480 000,00 Lt).

Najwięcej dyskusji wśród członków Rady Solecznickiej LGD wywołał projekt „Rekonstrukcja budynku administracyjnego w Trybańcach i dostosowanie go do urządzenia centrum wspólnoty lokalnej”, który już był dwukrotnie oceniany w związku ze skargą ze strony wnioskodawcy — Wspólnoty Wsi Trybańce. Po raz pierwszy wniosek był rozpatrywany przez Centrum Leader, drugi raz – przez Narodową Agencję Płatniczą.

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 8 listopada br. za przyznaniem pomocy finansowej danemu wnioskowi głosowało 7 członków Rady, przeciwko – 5. Większością głosów na realizację projektu zostanie wyasygnowanych 480 000,00 Lt.

Irena Kołosowska