Więcej

  Na przedświątecznym posiedzeniu rady wyrażono zgodę na realizację projektów inwestycyjnych, zatwierdzono projekt umowy z partnerem zagranicznym, rozpatrzono inne kwestie

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść uhonorowała osoby, które promowały rejon wileński w życiu kulturalnym, sportowym oraz innych dziedzinach w 2011 r. Fot. archiwum ASRW

  23 grudnia br. podczas posiedzenia rady Samorządu Rejonu Wileńskiego jednogłośnie zatwierdzono program robót publicznych na rok 2012, w ramach którego planowane jest stworzenie 151 miejsc pracy.

  Projekt, na podstawie którego Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Litewską Giełdą Pracy tworzą tymczasowe miejsca pracy, realizowany jest już od kilku lat. W roku 2012 na realizację projektu samorząd przeznaczy 650 tys. Lt. Takie wsparcie udzielane przez samorząd jest szczególnie ważne w okresie trudnej sytuacji gospodarczej w kraju.

  Wspólne zdjęcie zasłużonych dla rejonu przedstawicieli oświaty, kultury i sportu Fot. archiwum ASRW

  Na posiedzeniu rady zatwierdzono również wskaźniki hałasu na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz strefy prewencji hałasu: w Kienie – wzdłuż drogi kolejowej, w Skojdziszkach – ul. Sodų, w Mickunach – ul. Vilniaus, w Czarnym Borze –  skrzyżowanie ulic Pušų i Baltosios Vokės, w Rudominie – ul. Gamyklos, w Ławaryszkach – ul. Vilniaus. Szpital Opieki Paliatywnej w Niemenczynie oraz terytorium przylegające również zaliczono do stref ciszy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Rada postanowiła zezwolić administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego na opracowanie projektu „Urządzenie boiska Szkoły Średniej w Zujunach w rejonie wileńskim” oraz złożenie wniosku na otrzymanie wsparcia unijnego. Wstępna wartość projektu opiewa na 270 tys. Lt. Na mocy tejże uchwały radni postanowili przeznaczyć na realizację projektu w roku 2012 nie mniej niż 10% tej kwoty. Projekt ma być zrealizowany ze środków UE.

  Fot. archiwum ASRW

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wspólnie z rejonem oszmiańskim (Republika Białorusi) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na l. 2007-2013 planuje realizację projektu „Dwa kraje – wspólna historia i kultura”. Wartość projektu – blisko 600 tys. Lt. Na realizację projektu samorząd będzie mógł wykorzystać ponad 360 tys. Lt (prawie 240 tys. wykorzysta rejon oszmiański). Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się przeznaczyć na realizację projektu ponad 36 tys. Lt. W ramach projektu planowana jest promocja wyjątkowych obiektów dziedzictwa historycznego znajdujących się na pograniczu litewsko-białoruskim, zostanie zorganizowana impreza poetycka „Lira Syrokomli”, stworzona wirtualna trasa turystyczna „Historyczne szlaki na Wyżynie Oszmiańskiej” oraz wydane reprezentacyjne publikacje turystyczne (książki, mapy).

  Fot. archiwum ASRW

  Radni zatwierdzili również projekt „Rekonstrukcja oczyszczalni ścieków we wsi Skojdziszki w rejonie wileńskim”, który ma zrealizować administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego. W ramach realizacji projektu administracja poszerza sieć kanalizacji w jednych z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscowościach rejonu: w Rudominie i Skojdziszkach. Zaplanowane jest odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Skojdziszkach, które były zaprojektowane i wybudowane jeszcze w czasach sowieckich. W celu przyłączenia nowych użytkowników niezbędna jest rekonstrukcja oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie mocy działających w niej urządzeń. Wstępna wartość projektu – ponad 6,5 mln Lt, z czego środki Funduszu Spójności UE wynoszą 5,5 mln Lt, środki z budżetu państwa – ponad 650 tys. Lt, środki samorządu – ponad 326 tys. Lt.

  Spółka „Vilniaus vandenys” obecnie poszerza sieć kanalizacji w części wsi Gałgi, która należy do miasta Wilna. Mieszkańcy wsi Gałgi gminy mickuńskiej rejonu wileńskiego są zaniepokojeni, gdyż nie stworzono im możliwości przyłączenia się do tej sieci, a mieszkający najbliżej poszerzanej infrastruktury mieszkańcy nie są w stanie pokryć kosztów prac z własnych środków. Mieszkańcy podkreślają problemy gospodarki oczyszczania ścieków, które wynikają z eksploatacji miejscowych szamb, które można rozwiązać wyłącznie poprzez poszerzenie sieci kanalizacji oraz przyłączenia się do nich.

  Fot. archiwum ASRW

  Spółka „Vilniaus vandenys” zaopatrzy mieszkańców wsi Gałgi mieszkających na terytorium Samorządu m. Wilna, tymczasem Samorząd Rejonu Wileńskiego zwrócił się na piśmie do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o wciągnięcie projektu na rezerwową listę projektów finansowanych. W planach jest wybudowanie wodociągu o długości 13 km oraz kanalizacji o tej samej długości i tym samym stworzenie możliwości korzystania ze scentralizowanego wodociągu i kanalizacji dla ok. 1000 mieszkańców. Wartość projektu – 9 mln 880 tys. Lt (środki Funduszu Spójności UE – 8 mln 398 tys. Lt, środki z budżetu państwa – 988 tys. Lt, środki z budżetu samorządu – 494 tys. Lt). Rada pozytywnie zaopiniowała złożenie wniosku w celu otrzymania finansowania projektu „Rozwój infrastruktury dostaw wody i odprowadzania ścieków w rejonie wileńskim (w Gałgach)” z funduszy UE. Postanowiła również w l. 2012-2013 przeznaczyć nie mniej niż 5% wartości projektu na ogólne finansowanie projektu, zaś pozostałą kwotę przeznaczyć w roku 2014. Projekt zostanie zrealizowany wspólnie ze spółką „Nemėžio komunalininkas”.

  Fot. archiwum ASRW

  Rada zatwierdziła opracowany przez Wydział Inwestycji projekt uchwały rady „Odnowienie pomieszczeń gmachu byłego dworu Houwalta w Mejszagole w celu przystosowania ich do działalności kulturalnej ośrodka”. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego opracuje teraz wniosek w sprawie otrzymania wsparcia na realizację projektu. Projekt ma być zrealizowany ze środków UE, wstępna wartość projektu – 670 tys. Lt. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego planuje odnowienie pomieszczeń byłego dworu Houwalta w Mejszagole w celu przystosowania ich do działalności kulturalnej ośrodka, stwarzając w taki sposób odpowiednie warunki do rozwoju działalności kulturalnej mieszkańców Mejszagoły.

  Fot. archiwum ASRW

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego była nawoływana przez pełnomocnika Rządu na powiat wileński do odwołania świadczonego w dobie trudnej sytuacji gospodarczej w kraju wsparcia dla mieszkańców rejonu, tj. wypłaty subwencji z tytułu dostarczanej mieszkańcom energii cieplnej. Jednak większość radnych, mając na celu ulżenie mieszkańcom rejonu z powodu wzrostu ceny dostarczanej scentralizowanie energii cieplnej, bezwzględną większością głosów postanowiła w obecnym sezonie grzewczym subsydiować dostarczaną centralnie energię cieplną – do 8 ct za kWh (z VAT) od faktycznej ceny energii ustalonej dla dostawcy, jeśli cena ta przekroczy ogłaszaną każdego miesiąca przez Państwową Komisję ds. Kontroli Cen i Energetyki średnią cenę energii cieplnej (z VAT) w kraju.

  Radni zatwierdzili projekt umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Mariampol Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i Gminą Białe Błota Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie gmina mariampolska współpracuje z polską gminą Poraj, miastem oraz gminą Krotoszyn, a także miastem oraz gminą Olsztynek.

  Podczas posiedzenia rady zostały również uhonorowane osoby, które promowały rejon wileński w życiu kulturalnym, sportowym oraz innych dziedzinach w mijającym już roku 2011. Pod dźwięki melodii maestro Zbigniewa Lewickiego oraz zespołu wokalnego z Mariampola „Harmonia” kierownictwo wraz z pracownikami administracji samorządu łamali się opłatkiem, składali sobie nawzajem świąteczne życzenia.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...

  Konferencja na temat planowania kariery i kształtowania przedsiębiorczości dla młodzieży „Od 0 do miliarda”

  Na początku konferencji wszystkich powitał organizator konferencji Roman Juchniewicz, dyrektor poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego. Zademonstrował uczestnikom konferencji przykład, że aby osiągnąć ambitny cel, nie należy bać się ryzyka, trzeba zdecydowanie podejmować decyzje i działać szybko, jak to robią miliarderzy. Uczestniczący...