Budżet samorządu rejonu solecznickiego na rok 2012 zatwierdzony

Projekt budżetu na rok 2012 radnym przedstawiła kierownik wydziału budżetu i finansów administracji samorządu Jelena Uljanowicz Fot. archiwum ASRS

Na sesji Rady samorządu rejonu solecznickiego, jaka odbyła się 21 lutego br., zostało rozpatrzonych 40 kwestii. Jedną z najważniejszych z nich było zatwierdzenie budżetu samorządu rejonu solecznickiego na rok 2012. Za przyjęciem dokumentu przegłosowali wszyscy 23 radni.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 radnym przedstawiła kierownik wydziału budżetu i finansów administracji samorządu Jelena Uljanowicz.

Tegoroczny budżet samorządu stanowić będzie 72 mln 075,6 tys. litów, co jest prawie o 3 mln litów mniej niż przed rokiem. Jak zwykle największą pozycję po stronie wydatków stanowi oświata — 38 mln 313,2 tys. litów, czyli ponad 50 proc. Drugim pod względem rozchodów jest system opieki socjalnej, na który przeznaczy się 17 mln 901,8 tys. litów. Na realizację programu rekreacji, kultury i religii w budżecie zostało wyasygnowanych 2 mln 778,7 tys. litów, na gospodarkę komunalną planuje się wydać 2 mln 750,5 tys. litów.