Rodziny z rejonu wileńskiego zamieszkają w czterech nowych mieszkaniach socjalnych

W ubiegłym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego ze środków własnego funduszu mieszkalnego siedmiu rodzinom polepszył warunki mieszkalne.

Mieszkanie jednopokojowe na okres 1 roku przydzielono mieszkance gminy mariampolskiej, która ucierpiała na skutek pożaru, dwa mieszkania jednopokojowe wyremontowano i przydzielono mieszkańcom rejonu wileńskiego według sporządzonych list (ogólnej oraz listy osób niepełnosprawnych). W mieszkaniu znajdującym się w gminie pogirskiej zamieszkała mieszkanka gminy zujuńskiej, natomiast w Niemieżu – mieszkanka gminy bezdańskiej.

5-osobowa rodzina została przeniesiona z domu w Niemenczynie (który był w awaryjnym stanie) do dwupokojowego mieszkania w Niemenczynie. Jeszcze trzy rodziny otrzymały pokoje w internatach – w Niemenczynie, Mejszagole oraz we wsi Tuszczewle (gmina niemenczyńska).

W 2011 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego ze środków budżetu państwowego nabył cztery mieszkania socjalne, które były w bardzo dobrym stanie (o ogólnej powierzchni 224,92 m²): dwa mieszkania trzypokojowe oraz dwa mieszkania dwupokojowe. W roku bieżącym mieszkania te zostały przydzielone mieszkańcom rejonu według zatwierdzonych przez samorząd list:

trzypokojowe mieszkanie w gminie miednickiej otrzymała 5-osobowa rodzina wielodzietna z Mickun;

trzypokojowe mieszkanie w Skojdziszkach otrzymała 7-osobowa rodzina wielodzietna z Pogir;

dwupokojowe mieszkanie w Rudominie wynajmuje 4-osobowa rodzina z gminy niemenczyńskiej na podstawie listy sierot oraz osób pozostających bez opieki rodziców.

W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty w sprawie przydzielenia dwupokojowego mieszkania w Mejszagole mieszkańcom tej miejscowości jako rodzinie wielodzietnej.

Obecnie w rejonie wileńskim na mieszkania socjalne czeka 585 mieszkańców (rodzin) wpisanych na listy (92 mieszkańców zostało wpisanych w roku 2011).