Samorząd nawiąże współpracę z Gminą Głogów Małopolski

Podczas spotkania zadecydowano o nawiązaniu współpracy partnerskiej Fot. archiwum ASRW

W dn. 13 kwietnia br. w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim – burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja wraz z zastępcą burmistrza Jerzym Komanieckim – z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść oraz starostą gminy niemenczyńskiej Edwardem Puncewiczem.

Podczas spotkania zadecydowano o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminą Głogów Małopolski i gminą Niemenczyn, omówiono również możliwości i kierunki dalszej współpracy partnerskiej. Zawarcie umowy o współpracy będzie kontynuacją działań zmierzających w tym kierunku, zapoczątkowanych podpisaniem listu intencyjnego w grudniu 2011 r.

Współpraca samorządowa, oświatowa, kulturalna i gospodarcza będzie się odbywała ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów mieszkańcom obu gmin.

Strony podkreśliły, że dla realizacji tej współpracy niezbędnym jest włączenie się wszystkich zainteresowanych instytucji, stowarzyszeń i organizacji z obu stron w tym młodzieży, instytucji kultury.