W Czużekampiach stanie nowy Dom Spokojnej Starości

Założony w 1996 roku Dom Spokojnej Starości w Czużekampiach mieści się w budynku byłego przedszkola Fot. archiwum ASRS

Ruszyły prace związane z przygotowaniem projektu technicznego budowy nowego Domu Spokojnej Starości w Czużekampiach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznych pensjonatu jako domu stałego pobytu dla ludzi w podeszłym wieku. Realizacja projektu odbywa się w ramach Funduszu Spójności i będzie finansowana z funduszy strukturalnych.

Dom Spokojnej Starości w Czużekampiach został założony w 1996 roku z inicjatywy samorządu rejonu solecznickiego. Dom Spokojnej Starości został zorganizowany z myślą o zapewnieniu starszym osobom, niepełnosprawnym bądź samotnym miejsca bezpiecznego pobytu ze wszelką potrzebną im opieką dostosowaną do stanu zdrowia i ogólnej kondycji. Działający dziś w Czużekampiach pensjonat mieści się w budynku byłego przedszkola i jest rozliczony na 30 osób. Pomieszczenia budynku nie odpowiadają wymogom placówek opiekuńczych, pensjonariusze nie mają warunków do samodzielnego przygotowania posiłków, brakuje pomieszczeń pomocniczych, pokoju gościnnego, sali do spędzania czasu wolnego. W związku z tym samorząd rejonu solecznickiego zadecydował o projekcie budowy nowego Domu Spokojnej Starości. Projekt obejmuje budowę Domu Spokojnej Starości oraz zakup niezbędnego sprzętu, mebli i pozostałego wyposażenia. Zgodnie ze złożonym wnioskiem inwestycja została oszacowana na 3 092 000 litów, z nich 3 529 508 litów zostanie wyasygnowanych na budowę budynku, 446 491 litów — na wyposażenie pensjonatu.

W dobrze wyposażonym i odpowiednio funkcjonującym Domu Spokojnej Starości ludzie sędziwi będą mogą liczyć na profesjonalną opiekę, szybką pomoc, towarzystwo rówieśników i wysoki komfort.

Powierzchnia budowanego dwukondygnacyjnego pensjonatu z piwnicą ma stanowić1050 m kw. Dom Spokojnej Starości powinien zapewnić stały pobyt dla 30 osób oraz usługi w zakresie potrzeb bytowych, wyżywienia, utrzymania czystości, opiekuńczym, w tym pielęgnacyjnym, a także wspomagającym, takim jak terapia zajęciowa, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów rodzinnych. Dom opieki musi spełniać określone wymagania architektoniczne — budynek i jego otoczenie muszą być pozbawione barier architektonicznych, budynek ma być wygodny dla osób niepełnosprawnych i starszych, czyli posiadać dogodne wejścia i dojazdy, windę. Zgodnie z wytycznymi projektu w budynku przewiduje się urządzenie 15 pokoi: 3 pokoje 3-osobowe, 9 pokoi 2-osobowych i 3 pokoje jednoosobowe. W pokojach muszą się znajdować uchwyty ułatwiające korzystanie z pokojów i zainstalowanych w nich urządzeń. Ponadto przewidziane są pomieszczenia na pokój ogólny typu świetlicowego, jadalnię, miejsce na pralnię lub suszarnię.

Nowy budynek domu starców w Czużekampiach ma otworzyć swoje podwoje w 2014 roku.

Irena Kołosowska