Samorząd Rejonu Wileńskiego odrzuca oskarżenia w sprawie gospodarki odpadami

Ostatnio w mediach zwiększyła się liczba publikacji na temat gospodarki odpadami w rejonie wileńskim. Często cechuje je brak obiektywizmu.

Faktem jest, że z dniem 1 maja br. w rejonie wileńskim wprowadzona została obowiązkowa opłata za wywóz śmieci. Wprowadzenie opłaty ma na celu zachowanie zadbanego środowiska dla generacji obecnej i przyszłych, należyta gospodarka odpadami, bowiem często odpady są wyrzucane na pobocza dróg, w lasach etc.

Decyzja o wprowadzeniu opłaty była uzasadniona również chęcią spowodowania, by usługa wywozu śmieci była powszechna, czyli świadczona co najmniej 95% mieszkańców rejonu. Samorząd dąży również w ten sposób do realizacji zasady „za odpady płaci ten, kto je generuje”.

Opłata będzie obowiązywała wszystkie te osoby fizyczne i prawne, które zarządzają, użytkują bądź dysponują mieniem nieruchomym (za wyjątkiem działek) na terenie rejonu wileńskiego.

Wysokość miesięcznej opłaty za 10m² posiadanej powierzchni mieszkalnych (domy, mieszkania) wynosi 2 Lt. Maksymalna powierzchnia objęta opłatą wyniesie 100 m², tj. 20 Lt. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła również uchwałę o stosowaniu ulg określonym osobom fizycznym i prawnym z tego tytułu.

Spółki, które będą zbierały odpady, również wtórne, na terenie rejonu wileńskiego, to „Nemenčinės komunalininkas“ oraz „Nemėžio komunalininkas“.

Szczegółowe informacje na temat nowego trybu wywozu śmieci w rejonie wileńskim: http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=73, http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=79.