Godło dla Bujwidz

Godło Bujwidz
Godło Bujwidz

Każda szanująca się miejscowość, mniejsza lub większa, za sprawę honoru uznaje posiadanie własnego herbu, czyli godła. Tradycja ta wywodzi się z czasów odległego średniowiecza, czasów rycerstwa, gdy herb stał się oznaką reprezentującą rodziny, miasta, nawet państwa. Godła herbowe na Litwie pojawiają się w XIV wieku. Tradycja ta została przejęta z krajów zachodnich, głównie z Polski.

Herby miast na Litwie pojawiają się w XV wieku, najpierw to były godła nadawane dla głównych metropolii WKL, następnie herby otrzymują też mniejsze miasteczka i osiedla, sporo herbów nadano w II połowie XVIII wieku. Tradycyjnie godła herbowe nadawał król, zaś w czasach późniejszych – osoba pełniąca obowiązki głowy państwa – obecnie prezydent.

Na terenie rejonu wileńskiego obecnie jedynie dwie miejscowości posiadały herby: Mejszagoła z godłem przedstawiającym św. Antoniego oraz Niemenczyn – tu zobaczymy św. Michała Archanioła.

W tym roku o otrzymanie herbu zaczęły się ubiegać Bujwidze. Procedura trwająca kilka miesięcy, której etapami były zebrania specjalnie powołanej Komisji Heraldycznej przy Kancelarii Prezydenta, została uwieńczona dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej z dnia 23 kwietnia br. nadającym dla osiedla i gminy Bujwidze rejonu wileńskiego herb.

Godło przedstawia stojącego na tylnych nogach czerwonego jelenia na srebrzystym tle, przednią nogę opierającego o czerwony szczyt ze srebrzystym krzyżem heraldycznym. W sztuce heraldycznej jest wiele symboliki: każda figura i kolor ma swoje znaczenie. Tak więc srebrzysty krzyż symbolizuje patrona bujwidzkiej parafii św. Jerzego oraz pobożność mieszkańców gminy, srebrzyste tło – to wody Wilii, przy której położone są Bujwidze. Czerwony jeleń ma oznaczać lesistość terenu i w ogóle piękno przyrody, z której tak się szczycą Bujwidze. Czerwień na herbie – to kolor odwagi i przelanej krwi dawnych pokoleń bujwidzian w walkach z różnymi najeźdźcami oraz podczas prześladowań religijnych. Projekt herbu wykonał plastyk z Kowna Rolandas Rimkūnas.

W niedzielę, 15 lipca, w kościele bujwidzkim był obchodzony odpust MB Szkaplerznej, po Mszy św. odbyło się też uroczyste wyświęcenie herbu i sztandaru Bujwidz. Aktu wyświęcenia dokonał proboszcz parafii bujwidzkiej ks. Ryszard Pieciun.

Mirosław Gajewski
Wicestarosta Bujwidz