Radni podjęli decyzję o stosowaniu ulg za wywóz odpadów komunalnych

Na posiedzeniu w dn. 20 lipca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła tryb stosowania ulg z tytułu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych. Na mocy tejże uchwały dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego został zobowiązany do opracowania trybu weryfikacji powierzchni/przeznaczenia mienia nieruchomego oraz kontroli danych zgłoszonych przez wnioskodawców, został również zobligowany do sprawdzenia (na podstawie dokumentów przedłożonych przez płatników) i weryfikacji danych zawartych w rejestrze płatników opłaty za wywóz śmieci.

 

Tryb zakłada zwolnienie z obowiązku uiszczania należności za wywóz śmieci tych osób fizycznych i prawnych, które zarządzają, użytkują bądź dysponują takim mieniem na terenie rejonu wileńskiego, które nie nadaje się do mieszkania bądź jest zniszczone. Nieopodatkowana będzie również ta powierzchnia obiektów o przeznaczeniu rolniczym, produkcyjnym bądź przemysłowym, na której – pomimo prowadzenia działalności gospodarczej – odpady komunalne nie są generowane. Płacić nie trzeba będzie również w przypadku nieużytkowanego mienia, wówczas, gdy usługa wywozu mieszanych odpadów komunalnych nie była świadczona w okresie maj-sierpień 2012 r.

 

50-procentową zniżkę przewidziano niezatrudnionym osobom w wielu emerytalnym oraz osobom o obniżonej zdolności do pracy (40% i poniżej) – o ile mieszkają same lub wraz z niezatrudnionymi osobami w wieku emerytalnym. Należy jednak zauważyć, że opłata nie może być niższa niż 7 Lt.

 

Opłata w wysokości 5 Lt będzie obowiązywała niezatrudnione osoby w wielu emerytalnym, osoby fizyczne i prawne, jeśli dojazd do posiadanego przez nie mienia jest utrudniony, zaś kontenery są ustawione w odległości 1 km bądź większej. Jeśli mienie nieruchome jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, będzie ono opodatkowane zgodnie z jego faktycznym użytkowaniem.

 

W przypadku zgonu właścicieli oraz braku spadkobierców budynków o przeznaczeniu mieszkalnym obiekty te będą czasowo nieopodatkowane, zasada ta będzie miała zastosowanie również w przypadku nieużytkowania obiektu. 50-procentowa ulga będzie stosowana również wobec tych placówek oświatowych, które nie będą czynne w lipcu i sierpniu. Dla wygody mieszkańców system przyjmowania dokumentów na uzyskanie ulgi uruchomiono w gminach według miejsca mienia nieruchomego.

 

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2012 r. w rejonie wileńskim uległ zmianie tryb opodatkowania usługi odbierania i wywozu odpadów. Comiesięczne rozliczenia gospodarstw domowych i wspólnot za wywóz śmieci oraz zawarte z przewoźnikami umowy zastąpiła opłata lokalna.