W Niemieżu i Rukojniach otwarto nowe boiska wielofunkcyjne

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Rukojniach: dyrektor Szkoły Średniej w Rukojniach Oleg Nikonczik oraz radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Anton Feliks Stankiewicz
Uroczyste otwarcie nowego boiska w Niemieżu: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski oraz poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz.

W dniu 25 września br. w rejonie wileńskim miały miejsce uroczyste ceremonie otwarcia dwóch boisk wielofunkcyjnych. Nowe boiska czekają na miłośników sportu w Niemieżu i Rukojniach.

W uroczystościach otwarcia nowych boisk wielofunkcyjnych wzięli udział zaszczytni goście: poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz i Leonard Talmont, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wraz z wicemerem Czesławem Olszewskim, sekretarz rady samorządu Renata Cytacka, radni Anton Feliks Stankiewicz, Kazimierz Wojsznis, Teresa Dziemieszko oraz Helena Tomaszewska, zastępca dyrektora administracji samorządu Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, starosta Niemieża Włodzimierz Sipowicz, starosta Rukojń Leonarda Sapkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego Zbigniew Maciejewski, dyrektor Szkoły Średniej w Rukojniach Oleg Nikonczik. Gości przywitała licznie zgromadzona młodzież szkolna oraz miejscowi mieszkańcy.

Boisko w Niemieżu zostało zbudowane w 1983 r., jednak z powodu braku środków nie było odnawiane. Administracja Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu promocję wśród młodzieży wychowania fizycznego, a także dążąc do stworzenia odpowiednich warunków do wszechstronnego kształcenia młodych mieszkańców Niemieża, zainicjowała budowę wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Administracja otrzymała poparcie członków wspólnoty lokalnej. Projekt realizowano z myślą o tym, że nowoczesne boisko wielofunkcyjne jest niezbędne nie tylko w procesie nauczania, lecz również w celu umożliwienia uprawiania sportu mieszkańcom Niemieża oraz okolicznych wsi.
Podobna sytuacja istniała w Rukojaniach, gdzie wybudowane przed wieloma laty boisko nie było odnawiane z powodu braku środków na ten cel. W gminie rukojeńskiej od 1999 r. działa posiadający głębokie tradycje i mogący się poszczycić pięknymi sportowymi wiktoriami i osiągnięciami klub sportowy „RUSVA”. Klub bierze udział w organizowanych w rejonie wileńskim zawodach mini-futbolowych. Najbardziej aktywni mieszkańcy Rukojń oraz przedstawiciele klubu zwrócili się do administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego z prośbą o stworzenie mieszkańcom miejscowości odpowiednich możliwości do uprawiania sportu oraz rozwoju działalności sportowej.

Uczestnicy święta zatrzymywali się przy stoiskach podziwiając pomysłowość, oryginalność i bogactwo darów jesieni
Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Rukojniach: dyrektor Szkoły Średniej w Rukojniach Oleg Nikonczik oraz radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Anton Feliks Stankiewicz.

Nowe boiska wielofunkcyjne przystosowane są do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: siatkówki, koszykówki, mini-futbolu, piłki ręcznej, tenisa ziemnego.
Realizacja powyższych projektów zapewniła odpowiednie warunki mieszkańcom podwileńskich miejscowości do uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu, oraz wzmocnienia zdrowia.
Koszty projektu, w ramach którego wybudowano wielofunkcyjne boisko w Niemieżu, wyniosły ponad 268 tys., tyleż kosztowała realizacja projektu budowy nowego boiska w Rukojniach. Projekty zostały sfinansowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego i Ministerstwo Rolnictwa, środki finansowe pozyskano również z funduszy unijnych.

Nowa infrastruktura sportowa w Niemieżu oraz Rukojniach niewątpliwie wpłynie na polepszenie jakości nauczania wychowania fizycznego w placówkach oświatowych, przyczyni się również do zmniejszenia depopulacji i przestępczości w tych miejscowościach.