Więcej

  Wydział Ochrony Praw Dziecka bierze udział w akcji „Przemoc wobec kobiet”

  Czytaj również...

  Wydział Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wspólnie z partnerami: Wileńskim Domem Matki i Dziecka oraz Centrum Informacji Kobiet – bierze udział w akcji „Przemoc wobec kobiet” organizowanej przez partnerów.

  Podczas trwania akcji odbędą się dyskusje okrągłego stołu o problemach i wyzwaniach związanych z wejściem w życie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w środowisku rodzinnym, zostaną omówione historie uwieńczone sukcesem.

  Zaplanowane są takie oto spotkania wyjazdowe:

  15 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa zujuńskiego;

  22 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa kowalczuckiego;

  29 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa mickuńskiego.

  7 grudnia o godz. 14 w Centrum Socjalnym Dzieci i Nastolatków w Niemenczynie odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach organizowanej akcji, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji samorządu, funkcjonariusze policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i in., czyli wszyscy ci, którzy biorą udział w realizacji przepisów tej ustawy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...