Wydział Ochrony Praw Dziecka bierze udział w akcji „Przemoc wobec kobiet”

Wydział Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wspólnie z partnerami: Wileńskim Domem Matki i Dziecka oraz Centrum Informacji Kobiet – bierze udział w akcji „Przemoc wobec kobiet” organizowanej przez partnerów.

Podczas trwania akcji odbędą się dyskusje okrągłego stołu o problemach i wyzwaniach związanych z wejściem w życie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w środowisku rodzinnym, zostaną omówione historie uwieńczone sukcesem.

Zaplanowane są takie oto spotkania wyjazdowe:

15 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa zujuńskiego;

22 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa kowalczuckiego;

29 listopada o godz. 14 w siedzibie starostwa mickuńskiego.

7 grudnia o godz. 14 w Centrum Socjalnym Dzieci i Nastolatków w Niemenczynie odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach organizowanej akcji, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji samorządu, funkcjonariusze policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i in., czyli wszyscy ci, którzy biorą udział w realizacji przepisów tej ustawy.