Samorząd bierze udział w projekcie „Marzenia dzieci”

Wydział Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz ze specjalistami starostw, którzy pracują z rodzinami ryzyka socjalnego biorą udział w projekcie „Marzenia dzieci”.

Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt zamieszczane są marzenia dzieci wychowujących się w rodzinach ryzyka socjalnego. Marzenia te można spełnić osobiście, kupując oraz wręczając dziecku prezent jego marzeń lub ofiarować określoną sumę pieniędzy na nabycie prezentu. Podstawowy cel projektu „Marzenia dzieci” – sprawić tak, by jak najwięcej dzieci mieszkających w trudnych socjalnych warunkach otrzymało świąteczne prezenty, o których one marzą i które nie mogą otrzymać od swych rodziców. Projekt jest skierowany do dzieci wychowujących się w rodzinach ryzyka socjalnego na całej Litwie.

Wolontariat i dobra wola są podstawowymi zasadami projektu. Wszyscy, którzy uczestniczą w organizowaniu projektu oraz jego realizacji, działają dobrowolnie, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia, dobrowolnie poświęcają swój czas oraz wysiłki uświadamiając, jak ważny i potrzebny jest ich trud dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego.