Więcej

  Samorząd bierze udział w projekcie „Marzenia dzieci”

  Czytaj również...

  Wydział Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz ze specjalistami starostw, którzy pracują z rodzinami ryzyka socjalnego biorą udział w projekcie „Marzenia dzieci”.

  Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt zamieszczane są marzenia dzieci wychowujących się w rodzinach ryzyka socjalnego. Marzenia te można spełnić osobiście, kupując oraz wręczając dziecku prezent jego marzeń lub ofiarować określoną sumę pieniędzy na nabycie prezentu. Podstawowy cel projektu „Marzenia dzieci” – sprawić tak, by jak najwięcej dzieci mieszkających w trudnych socjalnych warunkach otrzymało świąteczne prezenty, o których one marzą i które nie mogą otrzymać od swych rodziców. Projekt jest skierowany do dzieci wychowujących się w rodzinach ryzyka socjalnego na całej Litwie.

  Wolontariat i dobra wola są podstawowymi zasadami projektu. Wszyscy, którzy uczestniczą w organizowaniu projektu oraz jego realizacji, działają dobrowolnie, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia, dobrowolnie poświęcają swój czas oraz wysiłki uświadamiając, jak ważny i potrzebny jest ich trud dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...