25-lecie „Solczan”

Kwiatów i życzeń „Solczanom” nie szczędzono Fot. Teresa Markiewicz
Kwiatów i życzeń „Solczanom” nie szczędzono Fot. Teresa Markiewicz

Od kolędy „Bóg się rodzi!” rozpoczął swój świąteczny koncert Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” z okazji obchodów swego jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej. Koncert odbył się 26 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury w Solecznikach.

Na tak wspaniałą uroczystość do Solecznik przybyło wielu gości, w tym przedstawicieli władz lokalnych oraz krajowych, a wśród nich: Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL, Leonard Talmont, poseł na Sejm RL, Waldemar Tomaszewski, europoseł z ramienia AWPL. Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, wręczył upominki i podziękowania dla wszystkich członków zespołu. Zespołowi, który w ćwierćwiecze swojej działalności zdobył dobrą renomę oraz nosi miano „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, gratulowali sukcesów twórczych oraz składali życzenia dalszego rozwoju proboszcz parafii małosolecznickiej ks. Zdzisław Bochniak, który w intencji „Solczan” zaintonował tradycyjne „100 lat!”, a sala dołączyła do szczerych życzeń duszpasterza. Życzenia złożyła również Krystyna Zimińska, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. „Szczyraha szczaścia” życzyło zespołowi Centrum Białoruskie działające w Solecznikach.

W życzeniach dedykowanych jubilatom dźwięczały przede wszystkim słowa wdzięczności za trud i szacunek, za postrzeganie tradycji i obyczajów rodem z Ziemi Solecznickiej, za kontynuację wielokulturowości na tej ziemi. Działający od 25 lat zespół zgromadził wielkie doświadczenie artystyczne. Służy nie tylko promotorem kultury Wileńszczyzny w kraju, ale jest ciepło oklaskiwany daleko poza jego granicami, w tym najczęściej ma występy w Polsce. Przeważnie jest zapraszany do Polski na imprezy ludowe — kaziuki, dożynki i święta folklorystyczne. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swego rejonu. Występuje na świętach dorocznych, ma bogaty repertuar na dowolną okazję. Kieruje zespołem i jednocześnie jest jego chórmistrzem Renata Brasel. Choreografię prowadzą Liliana Malinowska oraz Bożena Daniele. Kapelą kieruje Gienadij Afanasjew, a prezeską od lat jest Regina Sokołowicz.

Soliści Barbara Suckiel oraz Zdzisław Palewicz wykonali kilka pieśni ludowych. Były to ze szczerego serca płynące melodie... Fot. Teresa Markiewicz
Soliści Barbara Suckiel oraz Zdzisław Palewicz wykonali kilka pieśni ludowych. Były to ze szczerego serca płynące melodie… Fot. Teresa Markiewicz

Koncert jubileuszowy składał się z dwóch części. Na I części koncertu „Solczanie” przedstawili szeroko zakrojony wachlarz pieśni i tańców ludowych Litwinów, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Przy tym utworów bardzo znanych i swojskich dla mieszkańców tego wielokulturowego rejonu Litwy. Były to i „Kadryla Szmatkalennaja”, i „Atėjo mergelė”, i „Lawonicha”, przyśpiewki dzukiskie, i wiele innych szczerych, wesołych i ludowych… Druga część koncertu jubileuszowego — polskie pieśni i tańce regionalne, gdzie publiczność także gorąco oklaskiwała „Góralu, czy ci nie żal”, tańce górali spiskich, suitę lubelską oraz wiele innych pięknych utworów, do których zawsze rwie się serce Polaków i nie tylko.

Wspaniałe walory artystyczne solistów zespołu oklaskiwano entuzjastycznie na sali. A to przede wszystkim: solista Zdzisław Palewicz (junior), Jolanta Prawłocka, Barbara Suckiel, Irena Sworobowicz, Jan Snarski i Mirosław Chaczkowski oraz wielu in.
„Zasłużyć na pochwałę nie jest łatwo. Zawsze byliście dobrzy albo bardzo dobrzy, dzisiaj jesteście wspaniali!” — kierując do „Solczan” wyrazy wdzięczności z okazji jubileuszu 25-lecia  powiedział Zdzisław Palewicz. Zespół pozdrowiła wileńska „Wilia” oraz „Ejszyszczanie”.
***
Koncert z okazji jubileuszu zespołu „Solczanie” był współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”, a także przez samorząd rejonu solecznickiego. Do zorganizowania przedsięwzięcia wielce przyczyniło się Samorządowe Centrum Kultury, którym kieruje Grażyna Zaborowska. Dyrektor Centrum Kultury życzyła zespołowi dalszych sukcesów.