Więcej

  Szerokie spektrum Światowego Dnia Poezji UNESCO w Warszawie

  Czytaj również...

   Aleksander Nawrocki otrzymał Złoty Pierścień z Orłem Fot. Teresa Markiewicz
  Aleksander Nawrocki otrzymał Złoty Pierścień z Orłem Fot. Teresa Markiewicz

  W Warszawie w dniach 1-5 kwietnia odbyła się XIV edycja Światowego Dnia Poezji UNESCO.

  — Nie przypuszczałem wtedy, że będzie to impreza cykliczna o międzynarodowym zasięgu i usytuuje się wśród największych prestiżowych imprez w świecie, podczas których będą wręczane nagrody literackie dla niestandardowych poetów polskich oraz nagrody pieniężne dla wybitnych tłumaczy literatury polskiej. Dewizą imprez jest promocja poezji polskiej w świecie oraz światowej w Polsce — powiedział Aleksander Nawrocki, poeta, eseista, wydawca, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj”, główny organizator Światowego Dnia Poezji w Warszawie.
   
  Niezmienny organizator zaznaczył, że w ciągu 14 lat wydano ponad 22 tomy wierszy-nagród poetom polskim i zagranicznym, spopularyzowano szeroko w świecie poezję polską, nawet w dalekiej Jakucji, w Turcji, wśród niektórych plemion Indian. Zacieśnione zostały więzi z poetami emigracyjnymi w Londynie, Niemczech, na Wileńszczyźnie, Białorusi, Rosji etc. Na wniosek „Poezji dzisiaj” siedmiu poetów polskich z kraju i zagranicy zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W br. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” został uhonorowany Siergiej Głoviuk z Rosji za wydaną Antologię Poezji Polskiej.
  Światowy Dzień Poezji UNESCO w Warszawie co roku gości znakomitych poetów, wydawców, eseistów i tłumaczy z różnych stron świata o znaczącym dorobku i dużych zasługach w upowszechnianiu polskiej literatury w swoich krajach.

  Na tegorocznym święcie słowa poetyckiego wśród zaproszonych gości honorowych byli tym razem poeci i tłumacze zagraniczni z Rumunii — prof. Alexandru G. S,erban, poeta, dramaturg, tłumacz literatury polskiej, który w tym roku na wniosek „Poezji dzisiaj” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Bogdana Zdrojewskiego otrzymał nagrodę pieniężną za przekłady poezji polskiej, Valeriu Butulescu, poeta, tłumacz (autor 40 książek, aforyzmy jego autorstwa są przetłumaczone na 50 języków świata; wśród wielu, wielu innych aforyzmów m. in.: „Pierwsi głuchną dzwonnicy…”; „Poezja jest jak śpiew delfina, nie każdy ją słyszy…”; „Podeptali mnie. Lecz dowiedziałem się, ile każdy waży”). Z dalekiej Jakucji przyjechała Jelena Slepcowa-Kuorsunnaach — poetka, zasłużona artystka Republiki Sacha (Jakucja), członkini Związku Pisarzy Rosji, Siergiej Głoviuk z Moskwy, tłumacz, sekretarz Związku Pisarzy Rosji, z Niemiec — poeta, fotografik, organizator Europejskich Festiwali Poetyckich UNESCO w Bonn — Stefan Zajonz, który otrzymał z rąk Piotra Kasjasa, prezesa Organizacji Głos Polskiej Kultury w Birmingham, statuetkę Złotego Anioła — za dwujęzyczną antologię poezji europejskiej — EntZEITlicht.

  Poeci w Żyrardowie: (od prawej) Jerzy Paruszewski, Alexandru S,erban, Jan Rychner, Teresa Markiewicz i Valeriu Butulescu Fot. Teresa Markiewicz
  Poeci w Żyrardowie: (od prawej) Jerzy Paruszewski, Alexandru S,erban, Jan Rychner, Teresa Markiewicz i Valeriu Butulescu Fot. Teresa Markiewicz

  Stefan Zajonz dziękując za nagrodę powiedział: „Piszę, jako pokolenie emigracyjne tak, by wiersz miał silną postawę i był słyszany”. Ze Słowacji był Valerij Kupka, poeta, krytyk. Kolejny raz w Warszawie gościła Gizella Csisztay z Węgier, autorka wielu książek o Polsce, tłumaczka, laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Na zaproszenie do Warszawy przybyła grupa twórców z Wielkiej Brytanii. Wśród nich Piotr Kasjas — poeta, aktywny organizator imprez literackich w Wielkiej Brytanii, a także Aleksy Wróbel z Londynu, poeta, organizator zjazdu organizatorów międzynarodowych Festiwali Poezji Słowiańskiej — animatorów literatury słowiańskiej i angielskiej, wiceprezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Marta Brassart, poetka z Londynu, tegoroczna zdobywczyni lauru UNESCO za tomik poetycki „Kariatydy” — debiut roku.

  W składzie gości zagranicznych był Lam Quang My z Wietnamu, poeta, tłumacz polskiej poezji, a z Litwy tym razem byli zaproszeni Aleksander Sokołowski, poeta, prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie, organizator Światowych Dni Poezji na Wileńszczyźnie oraz poetka, animatorka kultury niżej podpisana.
  W XIV Światowym Dniu Poezji UNESCO w Warszawie wzięło udział wielu poetów oraz animatorów kultury, zasłużonych dla kultury polskiej przedstawicieli z różnych regionów Polski, znanych twórców słowa literackiego ze stołecznych zrzeszeń i stowarzyszeń literackich, ze związków literackich. Wśród nich byli i poeci przede wszystkim znani na Wileńszczyźnie jako uczestnicy Światowych Dni Poezji w Warszawie i na Wileńszczyźnie. Juliusz Erazm Bolek, Jarosław Klejnocki, Stefan Jurkowski — laureaci Światowych Dni Poezji UNESCO, Jacek Bukowski, Barbara Jurkowska, Benedykt Kozieł, Paweł Kubiak, Miłosz Kamil Manasterski, Jerzy Paruszewski, Jan Rychner, Anna Magdalena Mróz, Aldona Borowicz, Stefan Żagiel, Barbara Gruszka-Zych, Maria Duszka oraz wielu innych niestandardowych twórców poezji.

  Tegoroczny program imprez Światowego Dnia Poezji w Warszawie, którego inauguracja odbyła się 1 kwietnia w Zielonej Sali w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu, rozpoczął się od międzynarodowego wieczoru poezji, którego prowadzącymi byli polscy znani aktorzy — Agnieszka Wielgosz oraz Dariusz Bereski, Mistrz Mowy Polskiej 2012. Poza prowadzeniem aktorzy zaprezentowali wiersze poetów polskich i zagranicznych w języku polskim. Wieczór inauguracyjny ozdobił śpiew Marty Włodarczyk, Norberta Smolińskiego oraz Łukasza Przybyłowicza, zostały wręczone nagrody roku literackiego. Jan Rychner, prezes klubu literackiego „Nasza Twórczość” działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, wręczył Aleksandrowi Nawrockiemu specjalne wyróżnienie — Złoty Pierścień z Orłem za zasługi w organizowaniu Światowego Dnia Poezji UNESCO.

  W Zielonej Sali oraz w kawiarni „Literatka” aktorzy czytali wiersze śp. Jarosława Zielińskiego (1971-2012). Wspominano wcześnie zmarłego utalentowanego warszawskiego poetę i pisarza, który napisał: …„Jestem głosem waszego świata / waszych myśli… / małym chłopcem zastygłym w biegu / niedorosłym, choć widzącym tak wiele / by bieg stał się wiecznością”… (urywek z wiersza „Ja”). Rodzice poety byli obecni na sali i zadeklarowali, że będą fundatorami stypendiów — nagród pieniężnych dla uzdolnionej artystycznie młodzieży z rodzin mało zamożnych.
  W złożonym hołdzie pamięci dla polskiego Poety brzmiały także wiersze poetów zagranicznych, w tym i poetów z Wilna: Aleksandra Sokołowskiego oraz niżej podpisanej.
  Wspominano o Stanisławie Grochowiaku, poecie, który był bardzo ceniony w środowisku literackim, o nim mówiono: „Książę Poetów”.

  10-letnia piękna Zuzia zaśpiewała dla laureatki — Marty Brassart (od prawej) Fot. Teresa Markiewicz
  10-letnia piękna Zuzia zaśpiewała dla laureatki — Marty Brassart (od prawej) Fot. Teresa Markiewicz
  poezja-11-4
  Poetki Barbara Gruszka-Zych i Maria Duszka miały spotkania autorskie w Konfraterni Poetyckiej „Biesiada” Fot. Teresa Markiewicz

  W ramach XIV Światowego Dnia Poezji UNESCO odbywały się prezentacje twórczości poetów w Domu Kultury Łomianki k. Warszawy i spotkania z uczniami w warszawskich Liceach Ogólnokształcących. Międzynarodowa grupa poetycka w składzie: Alexandru S,erban, Valeriu Butulescu, Jan Rychner, Marta Brassart oraz poetka niżej podpisana — spotkała się z licealistami w odległym o 70 km od Warszawy Żyrardowie. W Żyrardowie u progu Domu Kultury gości przywitał i poprowadził spotkanie Jerzy Paruszewski, poeta i „Zasłużony dla Kultury Polskiej” animator kultury. Podczas spotkania licealiści z zaciekawieniem słuchali wierszy poetów zagranicznych i ciepło oklaskiwali wykonaną a cappella przez niżej podpisaną litewską pieśń ludową.

  W ramach programu XIV Światowego Dnia Poezji poeci polscy krajowi oraz międzynarodowi zwiedzili Muzeum Romantyzmu w Opinogórze k. Ciechanowa, odbyła się impreza poetycka w Rumuńskim Instytucie Kultury, autorzy czytali swoje wiersze w kawiarence „Literatka” w Domu Literatury.
  W piątek, 4 kwietnia, w Muzeum im. Adama Mickiewicza nastąpiła Gala — podsumowanie spotkań poetyckich w ramach XIV Światowego Dnia Poezji UNESCO w Warszawie. Mieli tu swój gwiezdny czas twórcy oraz prezentowane podczas Gali ich dzieła. Podczas Gali zaprezentowano wydane antologie oraz wręczone zostały nagrody laureatom.

  W uroczystości wręczenia nagród zasłużonym wzięli udział zawodowi artyści uatrakcyjniając imprezę oraz uczniowie z warszawskich LO. Licealiści przedstawili również swoją twórczość poetycką.
  Podczas Gali Piotr Kasjas, prezes Fundacji „Głos Polskiej Kultury” z Anglii, wręczył Złotego Anioła Siergiejowi Głoviukowi z Moskwy, za wydanie Antologii Poezji Polskiej w języku polskim i rosyjskim oraz za przekrój polskiej poezji zawartej w tej antologii. Był przedstawiony wybór wierszy poetki Marleny Zynger wydany w Bułgarii, wybór wierszy Aleksandra Nawrockiego wydany w Rumunii, zaprezentowano antologie: polską, wydaną w Jakucji oraz jakucką, wydaną w Polsce. Poza nagrodami i prezentacją wydanych edycji odbyły się debaty na temat wydań oraz druku, a także popularyzacji pism literackich. Redaktorzy i wydawcy pism opowiadali o nowo powstałych pismach ukazujących się obecnie na rynku prasowym, w tym na emigracji.

  Niżej podpisana opowiedziała o 60-letnim polskim dzienniku na Litwie — „Kurierze Wileńskim” i była ciepło powitana.
  XIV Światowy Dzień Poezji w Polsce zakończył się 2-dniowym wyjazdem na sesję poetycką do Kielc i Staszowa. Na Wileńszczyźnie będzie kontynuowany w dn. 10-12 kwietnia.

  POCZĄTKI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

  W 2000 r. Polski Komitet ds. UNESCO zwrócił się do redakcji pisma „Poezja dzisiaj” w Warszawie z propozycją zorganizowania Światowego Dnia Poezji. Odtąd narodził się i rozpoczął dodatkowo nowy nurt popularyzacji polskiej poezji i literatury w coraz szerszym zakresie geograficznym naszego globu. Wieloletnia działalność doświadczonego, utalentowanego organizatora zaowocowała wspaniałymi osiągnięciami — dała rozgłos polskiej literaturze, zaowocowała cennymi antologiami, dobrą renomę zdobyli literaci tworzący współczesną literaturę w Polsce i poza jej granicami, jak też spopularyzowała polską literaturę emigracyjną.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  70-lecie „Ostrej Bramy”: Wiwaty ku chwale bohaterów

  Obchody 70. rocznicy operacji „Ostra Brama” Wileńszczyzna uczciła szeregiem uroczystości odbywających się w miejscach upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy Armii Krajowej(...)

  III Kawiarenka Literacka: „Alicji Rybałko powroty na Litwę”

  W piątkowe popołudnie, 30 maja, dom-muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie przywitał twórców i miłośników poezji.

  „Dwa kraje — wspólna kultura i historia”

  Unia Europejska w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś wspiera zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” – projekt transgranicznej współpracy

  „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” projekt wspierany ze środków finansowych UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś, zorganizowany przez samorząd rejonu wileńskiego, którego pierwszy etap — międzynarodowy plener literacki „Wiosna poezji” trwał od 22 do 25 maja.