Więcej

  „Dwa kraje — wspólna kultura i historia”

  Czytaj również...

  image001-dwa kraje-2Unia Europejska w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś wspiera zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  Wspiera także rozwój infrastruktury turystycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości na pograniczu. Częścią składową unijnego programu współpracy transgranicznej jest projekt „Dwa kraje — wspólna kultura i historia”. To projekt, w którym współpracują rejony pogranicza Litwy i Białorusi — rejonu wileńskiego (wiodącego partnera) oraz rejonu oszmiańskiego. Umowę o współpracy pomiędzy komitetem wykonawczym rejonu oszmiańskiego i administracją samorządu rejonu wileńskiego podpisano w 2007 roku.

  W piątek, 27 września, w Dniu Turystyki, w domu-muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w rejonie wileńskim odbyła się prezentacja i promocja dokonanej pracy tego wieloczęściowego, międzynarodowego projektu.
  Na przedsięwzięcie do Borejkowszczyzny w tym dniu przybyła liczna delegacja uczestników projektu z rejonu oszmiańskiego na czele z wiceprzewodniczącą komitetu wykonawczego rejonu oszmiańskiego Haliną Ludkowską. Licznie zebrali się także uczestnicy projektu z rejonu wileńskiego. Obecna była mer tego rejonu Maria Rekść. Na święto do Borejkowszczyzny przybył także wiceminister łączności RL Władysław Kondratowicz.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przedsięwzięcie wieńczące projekt odbywało się w przyjaznej atmosferze z wielkim zainteresowaniem oraz satysfakcją z dokonań wspólnego działania w ramach projektu. Wielką renomę zdobyły wydane nowe międzynarodowe edycje, które były zaprezentowane i promowane w tym dniu, a mianowicie: przewodnik turystyczny „Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej” z wkładem — mapą obiektów zabytkowych na terenie Wyżyny Oszmiańskiej w rejonie wileńskim oraz na terenie rejonu oszmiańskiego, almanach-antologia „Spotkania” — „Drogą historii i współczesności literatury regionu pogranicza”, katalog mistrzów pogranicza, ekspozycja Muzeum im. Franciszka Bahuszewicza w Oszmianie w pocztówkach „Skarby ekspozycji muzeum w Oszmianie”. Zaprezentowano wirtualną trasę turystyczną „Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej”, na trasie ustawiono szyldy.

  Konsolidacja młodzieży szkolnej w Borejkowszczyźnie Fot. Teresa Markiewicz
  Konsolidacja młodzieży szkolnej w Borejkowszczyźnie Fot. Teresa Markiewicz

  Edycje ukazały się w kilku językach. Przeważnie są trój- i wielojęzyczne — w językach litewskim, białoruskim i polskim, poniektóre w języku angielskim. Została otwarta nowa ekspozycja w domu-muzeum Władysława Syrokomli, która wywarła na zwiedzających wiele pozytywnych wrażeń.
  Prezentacja i promocja wymienionych dzieł były kolejnym udowodnieniem, że działanie projektu dało wiele obopólnej korzyści. Przede wszystkim jest to rozwój i łączenie kultury, która zbliża narody, zacieśniają się stosunki dobrosąsiedztwa.

  W toku realizacji projektu zacieśniły się kontakty między muzeami i bibliotekami, przedstawicielami literatury i itd., nawiązały się przyjazne stosunki także między szkołami przygranicznych rejonów, a mianowicie między szkołą im. św. Kazimierza w Miednikach z rejonu wileńskiego oraz szkołą Nr 1 w Oszmianie. Ze w Oszmianie w składzie delegacji białoruskiej do Borejkowszczyzny przybyli uczniowie starszych klas.
  Podczas integracyjnego spotkania młodzieży szkolnej nawiązano kontakty przyjaźni. Uczniowie oszmiańscy zapoznali miednickich z działalnością swej szkoły oraz opowiedzieli historię życiorysu poety i społecznika Franciszka Bahuszewicza, który żył i tworzył na terenie Ziemi Oszmiańskiej. Opowiedzieli, że pierwszy narodowy białoruski poeta urodził się w folwarku Świrany, powiatu wileńskiego, guberni wileńskiej (obecnie gmina Rukojnie w rejonie wileńskim). Był ochrzczony w kościele w Rukojniach. W Wilnie zakończył gimnazjum. Natomiast uczniowie z Miednik przedstawili wiersze swego poety i podróżnika-obserwatora Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza) w językach białoruskim i polskim, opowiedzieli o swej szkole.

  Alina Balčiūnienė podczas prezentacji przewodnika Fot. Teresa Markiewicz
  Alina Balčiūnienė podczas prezentacji przewodnika Fot. Teresa Markiewicz

  W Dniu Turystyki w domu-muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie dr Józef Szostakowski odsłonił i przedstawił nową ekspozycję muzealną. Zaznaczył, że „Władysław Syrokomla — to artysta-poeta, w którego twórczości odnajdujemy tematykę turystyczną”. Jak powiedział: „Jest to pierwowzór podróżnika-obserwatora — turysty”. Nowa ekspozycja muzealna jest interesująca, zawiera eksponaty autentyczne — dokumenty, oryginalne wydania książkowe.
  Prezentacja przewodnika turystycznego „Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej” odbyła się w plenerze — na dziedzińcu muzeum w amfiteatrze. Odbywało się to w formie teatralizowanego mini-przedstawienia z użyciem strojów uszytych w stylistyce XIX wieku, co sprawiało nadzwyczajne wrażenie.
  Alina Balčiūnienė, współautorka edycji, zaznaczyła, że przewodnik został wydany przy współpracy z pracownikami muzeum krajoznawczego im. Franciszka Bahuszewicza oraz przy pomocy konsultantów: Józefa Szostakowskiego, Heleny Bakuło, Waldemara Wiszniewskiego i Siargieja Żylika. Koncepcja wydania — Grażyny Gołubowskiej.
  Jaskrawym akcentem prezentacji i promocji wydania były mini scenki wykreowane przez uczestników projektu. W kanwie kreacji scenicznych były legendy i opowieści dotyczące miejsc zaznaczonych w przewodniku „Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej”.

  W plenerze odbyła się także promocja almanachu-antologii „Spotkania” — „Drogą historii i współczesności literatury regionu pogranicza. Redaktor wydania dr Józef Szostakowski, poeta i współautor książki wspólnie z Aliną Saniuk, poetką i redaktorem antologii z rejonu oszmiańskiego, powitali zebranych. Alina Saniuk powiedziała: „W toku projektu zaprzyjaźniliśmy się i spokrewnili. Nadal czekamy na takie projekty. Granice, polityka i ambicje nie mogą rozdzielić przyjaciół”.
  Promując antologię współautorzy „Spotkań” czytali swoje wiersze, a wśród nich poetka z Niemenczyna Neringa Rasikaitė-Januševičienė, której słowa były powitane bardzo serdecznie. Poetka powiedziała: „Projekt ten rozpoczął się ciepłem wiosny — »Wiosną Poezji« i nadal to ciepło nas trzyma”.

   Dr Józef Szostakowski przedstawił nową ekspozycję domu-muzeum Władysława Syrokomli Fot. Teresa Markiewicz
  Dr Józef Szostakowski przedstawił nową ekspozycję domu-muzeum Władysława Syrokomli Fot. Teresa Markiewicz

  W antologii wiersze międzynarodowych autorów są zamieszczone w językach oryginalnych, dlatego, jak powiedział redaktor antologii Józef Szostakowski: „Jest to ewenement, czyli wyjątek. Sam Władysław Syrokomla urodził się na Białorusi, pisał po polsku, mieszkał na Litwie”…

  Zebranych uczestników projektu powitała i pozdrowiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Powiedziała, że jest zadowolona z urzeczywistnienia projektu, zaznaczając, że takie działania łączą narody, ludzie się spotykają i tworzą. Dziękowała poetom, głosząc o tym, że „daje to dla ludzi wiele dobra, które zostanie dla przyszłych pokoleń”. Dziękowała pracownikom muzeum oraz gościom z Białorusi. Jak powiedziała: „Jest to wielka promocja miejscowości bogatej w wydarzenia historyczne”.

  A Halina Ludkowska, wiceprzewodnicząca komitetu wykonawczego rejonu oszmiańskiego, dziękowała za współpracę. Powiedziała m. in. , że „w ciągu 5 lat współpracy rejonów w ramach projektów na niwie kultury i w innych branżach, bardziej zbliżyły się sąsiadujące narody”.
  Na zakończenie mer Maria Rekść zaprosiła delegację z Białorusi oraz wszystkich uczestników projektu na doroczne, tradycyjne dożynki — Święto Plonu — do Pikieliszek w rejonie wileńskim, które odbyły się 28 września.
  ***
  Projekt „Dwa kraje — wspólna kultura i historia” dobiegł mety. Był finansowany ze środków finansowych UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś. Ogółem budżet stanowił ponad 172,5 tys. euro. 90 proc. to środki z funduszy UE. Rejon wileński wydzielił na ten cel 10 tysięcy euro (10 proc.), rejon oszmiański — 7 tys. euro.
  Kierowała projektem Grażyna Gołubowska, koordynator — Ana Matwiejko. Siargiej Żylik — koordynator projektu ze strony białoruskiej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  70-lecie „Ostrej Bramy”: Wiwaty ku chwale bohaterów

  Obchody 70. rocznicy operacji „Ostra Brama” Wileńszczyzna uczciła szeregiem uroczystości odbywających się w miejscach upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy Armii Krajowej(...)

  III Kawiarenka Literacka: „Alicji Rybałko powroty na Litwę”

  W piątkowe popołudnie, 30 maja, dom-muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie przywitał twórców i miłośników poezji.

  Szerokie spektrum Światowego Dnia Poezji UNESCO w Warszawie

  W Warszawie w dniach 1-5 kwietnia odbyła się XIV edycja Światowego Dnia Poezji UNESCO.

  „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” – projekt transgranicznej współpracy

  „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” projekt wspierany ze środków finansowych UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś, zorganizowany przez samorząd rejonu wileńskiego, którego pierwszy etap — międzynarodowy plener literacki „Wiosna poezji” trwał od 22 do 25 maja.