Poświęcenie krzyża w Sużanach

Kościół pw. św. Feliksa Walezjusza w Sużanach
Kościół pw. św. Feliksa Walezjusza w Sużanach

W ub. niedzielę, 30 grudnia, po Mszy św. w kościele pw. św. Feliksa Walezjusza w Sużanach został poświęcony krzyż. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz prałat Eduardas Kirstukas.

Pierwsze wzmianki historyczne o tej miejscowości są datowane na XVIII w., jednak badania archeologiczne dowodzą, że jeszcze w X-XI w. były tu ludzkie osady. W księgach diecezji wileńskiej kaplica w Sużanach jest wspominana w 1744 r. Obecną świątynię wzniesiono w 1795 r. W 1856 r. ze środków Jana Tyszkiewicza świątynię odnowiono. Murowany kościół jest w stylu klasycyzmu, z elementami gotyku wewnątrz.