Waldemar Tomaszewski: „AWPL wykazuje wielokierunkową i wielopłaszczyznową aktywność polityczną”

Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski

AWPL od zawsze była obiektem szczególnego zainteresowania ze strony dziennikarzy, publicystów, politologów, polityków. Ostatnio o AWPL mówi się jeszcze więcej.

Stało się niechlubną tradycją, że głosy osób wypowiadających się o partii za pośrednictwem mediów są stronnicze i wręcz gołym okiem widać, że rozbrzmiewają na zamówienie. Zjawiskiem paradoksalnym, aczkolwiek ostatnio niezmiernie charakterystycznym jest, że w kwestiach mniejszości narodowych wypowiadają się nacjonaliści, zaś zagadnienia z dziedziny obyczajowości komentują ateiści i wszelkiej maści osoby niewierzące. Z powyższych powodów dyskusje odbywają się na żenująco niskim poziomie, trącą przy tym tanim populizmem i dyletantyzmem. Piętnowanie oponentów odbywa się ustami nieznających się na rzeczy profanów i laików, którzy w ostateczności sprowadzają dyskusję do stronniczych i destrukcyjnych monologów.

AWPL wykazuje dużą aktywność polityczną — wielokierunkową i wielopłaszczyznową. Niektórzy próbują wmówić, że w swojej działalności AWPL ogranicza się jedynie do kwestii dotyczących mniejszości narodowych, zagadnień ze sfery duchowości czy rozwoju regionu Wileńszczyzny, którego samorządy, pomimo wdrażania wielu projektów inwestycyjnych, mogą pochwalić się brakiem zadłużenia. Nie od dzisiaj wiadomo, że program AWPL zawiera szeroki wachlarz zagadnień: od podatków poczynając, poprzez politykę socjalną, powstrzymanie fali emigracji, i na walce z korupcją kończąc.

AWPL jako jedyna partia parlamentarna nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny. Jako solidna partia z obszernym programem uważamy, że wszystkie te zagadnienia są ważne, są bowiem ze sobą ściśle powiązane na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego. Na program AWPL składają się konkretne zapisy, które są konsekwentnie realizowane z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia i znajomości realiów. Na wszelkie sposoby. Pomimo trudności i kłód rzucanych pod nogi. Fakt ten przyznają nawet oponenci partii. Członkowie AWPL są niezwykle aktywni, co wynika z faktu silnej pozycji i poparcia, jakim się cieszą.

Wykorzystać potencjał turystyczny kraju

Dostrzegając ogromny potencjał turystyczny wynikający z walorów przyrody oraz mnogości unikalnych pomników architektury, historii i in. AWPL do roboczej grupy rządowej powołanej przez premiera Algirdasa Butkevičiusa wniosła propozycje o zmniejszenie VAT-u dla podmiotów działających w branży turystycznej. W dłuższej perspektywie turystyka mogłaby się stać jedną z podstawowych gałęzi gospodarki Litwy. Niestety była liberalno-konserwatywna większość rządząca z trudem powstającemu litewskiemu przemysłowi turystycznemu zadała poważny cios poprzez podniesienie VAT-u na usługi hotelarskie z 9 proc. aż do 21proc. W sąsiednich krajach podatek ten oscyluje w granicach 8proc., dlatego też Litwa przegrywa tę walkę z konkurentami.

Polepszyć stan dróg lokalnych

AWPL zabiega o zwiększenie finansowania dróg lokalnych z 20 proc. do 30 proc. Na pomyślnym rozwiązaniu kwestii polepszenia stanu dróg lokalnych, które w większości znajdują się w opłakanym stanie, bardzo zależy wielu wyborcom na terenie całej Litwy. Będąc tego świadoma, AWPL podejmuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie.

Zmniejszyć cenę na ogrzewanie

Przedstawiciele AWPL w Ministerstwie Energetyki — Jarosław Niewierowicz, Renata Cytacka i inni — wykonują zadanie partii, by cenę na ogrzewanie dla mieszkańców Litwy zmniejszyć o 20 proc. Jest to jedna z największych bolączek szeregowego obywatela kraju, który za ogrzewanie płaci bodajże największą cenę w tej części Europy. AWPL stoi na stanowisku, że zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, które pochłaniają znaczną część budżetu przeciętnej rodziny na Litwie, można m. in. poprzez przejście na energię alternatywną, np. biopaliwa, walkę z monopolizacją sieci ciepłowniczych, większy wpływ samorządów na kwestie dotyczące gospodarki cieplnej.

Jak widać, zarzuty oponentów o rzekomym skupianiu się AWPL jedynie na poszczególnych kwestiach są wyssane z palca. AWPL konsekwentnie realizuje zapisy swojego obszernego programu, w sposób szczery i sumienny wywiązując się z zobowiązań powziętych wobec swoich wyborców.

Chronić prawa mniejszości narodowych

Mówiąc o krokach AWPL w zakresie obrony praw przysługujących mniejszościom narodowym, nie sposób nie wspomnieć o zgłoszeniu przez starostę frakcji AWPL w Sejmie Ritę Tamašunienė i zarejestrowaniu przez frakcję AWPL projektu uchwały, w którym zaproponowała przedłużenie ważności Ustawy o Mniejszościach Narodowych do czasu przyjęcia nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych. Przedstawiciele AWPL pracują w resortach litewskich nad tym, by projekt nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych w możliwie najszybszym czasie trafił pod obrady parlamentu, jednakże do chwili jej przyjęcia proponuje przywrócić obowiązywania dotychczasowych zapisów ustawy. AWPL aktywnie zabiega również o przywrócenie obowiązywania poprzedniej redakcji Ustawy o Oświacie, która, przypomnijmy, obowiązywała ponad 20 lat i do niedawna nikomu nie przeszkadzała. Stosowne poprawki do ustaw również zostały zgłoszone do programu wiosennej sesji parlamentu.

Rozwijać duchowość, lecz nie uszczęśliwiać na siłę

Obszerny program AWPL zawiera również aktualne dla wyborców zagadnienia z dziedziny obyczajowości i duchowości, dla przykładu ochronę życia poczętego i obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. To ostatnie wywołało nieadekwatne reakcje przeciwników, szczególnie liberalnych środowisk, chociaż projekt Ustawy o Nauczaniu Religii jeszcze w poprzedniej kadencji był złożony przez posła Jarosława Narkiewicza. Oświadczenie w tej sprawie wydał również arcybiskup kowieński Sigitas Tamkevičius. Nie jest do końca wiadomo, czy jego zdanie odzwierciedla opinie wszystkich hierarchów Kościoła na Litwie. Jeżeli okaże się, że tak, to możliwe będzie rozważenie wycofania projektu. Niezmiernie cieszy nas fakt, że w szkołach polskich na Litwie 100 proc. uczniów uczy się religii, natomiast być może nie ma większego sensu uszczęśliwiać na siłę inne środowiska.

Konsekwentnie bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Mówiąc z kolei o działaniach na rzecz ochrony życia poczętego, AWPL nie zamierza ustąpić ani na krok. Papież Jan Paweł II, Błogosławiony, mówił, że „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej. O nadanie większej wartości życiu dopiero co poczętemu AWPL ubiega się od lat. Jeszcze w 2005 r. opracowałem i zgłosiłem projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego, obecnie frakcja AWPL w Sejmie na nowo zarejestrowała ten projekt, który — notabene — podpisali też posłowie z innych klubów parlamentarnych. Wówczas, na wiosnę 2005 roku, po śmierci Papieża Jana Pawła II politolodzy, politycy, przedstawiciele tzw. elit, media o różnym pokroju, w tym liberalnym, komentowali działalność Papieża, nie szczędzili dobrych słów wypowiadanych pod jego adresem.

Jednakże pochwały są mało istotnym pokłosiem nauki Papieża, najważniejsze jest wcielanie jej w życie, co też w 2005 r. uczyniła AWPL: zarejestrowaliśmy projekt Ustawy o Życiu Poczętym. Przy niezbyt przychylnej koniunkturze politycznej udało się nam uzyskać aprobatę w pierwszym czytaniu. Projekt zaakceptowano również w Komitecie Praw Człowieka, jednakże ostatecznie projekt został zablokowany, czemu też sprzyjała bierna postawa w tej sprawie konserwatystów, szczególnie ówczesnego przewodniczącego Komitetu Zdrowia Antanasa Matulasa.

Tym niemniej przy okazji powstania w 2005 r. projektu ustawy rozgorzały gorące dyskusje na ten temat. Społeczność miała okazję zgłębić temat wówczas mało znany, ponieważ niewiedza tematu jest jedną z przyczyn niepokojąco wysokiego wskaźnika zabijania dzieci nienarodzonych. Statystyki są niemiłosierne: obecnie zabijanych jest ok. 8-9 tys. dzieci nienarodzonych, przed 8 laty wskaźnik był prawie dwa razy wyższy. Tak więc widzimy, że inicjatywa AWPL nawet bez końcowego zwycięstwa daje pozytywne skutki. AWPL stoi na stanowisku, że brak prawnej ochrony życia poczętego może sprawić, że — mając na uwadze niż demograficzny i falę emigracji — możemy jako kraj najzwyczajniej wymrzeć.

Krytykę w sposób konstruktywny przekuć na bodziec do dalszych działań

Krytyka jedynie utwierdza AWPL w przekonaniu, że nasze działania są niezbędne i prowadzone w należyty sposób — i warto je kontynuować. AWPL zawsze wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec wyborców, w tym kierunku zamierza pracować nadal — po raz kolejny stając się przykładem dla innych ugrupowań politycznych na Litwie, by polityka w naszym kraju była bardziej pryncypialna, porządna i uczciwa.

Waldemar Tomaszewski
Poseł do Parlamentu Europejskiego