KOMUNIKAT PRASOWY

Uchwała Rady ds. Konkurencji nr 2S-1 z dnia 7 marca 2013 r. zostanie zaskarżona

Rada ds. Konkurencji Republiki Litewskiej przyjęła uchwałę nr 2S-1 w sprawie spełniania wymogów uchwał Samorządu Rejonu Wileńskiego (dotyczących zleceń spółkom „Nemenčinės komunalininkas” i „Nemėžio komunalininkas“ w sprawie świadczenia usług zbierania i transportowania odpadów komunalnych), zawartych w artykule 4 Ustawy o konkurencji Republiki Litewskiej (http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1444).

Funkcja zbioru i przeróbki odpadów komunalnych jest niezwykle ważna i skomplikowana, obejmująca całe terytorium samorządu. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego dnia 24 listopada 2011 r. postanowiła wykonanie tych funkcji przekazać spółkom komunalnym zarządzanym przez samorząd. Uważamy, że Rada, podejmując takie decyzje, kierowała się dobrem mieszkańców i działała nie łamiąc imperatywnych wymogów aktów prawnych i ogólnych zasad prawa.

Art. 6 p. 31 Ustawy o samorządzie lokalnym przewiduje, że do funkcji samodzielnych samorządu zaliczane są: wdrażanie systemów zbioru i przeróbki odpadów komunalnych, organizowanie zbioru i przeróbki surowców wtórnych, organizacja i eksploatacja wysypisk.
Art. 30 ust. 4 Ustawy o zbiorze i przeróbce odpadów przewiduje, że samorządy mogą zlecić eksploatowanie systemu zbioru przeróbki odpadów komunalnych spółce powołanej przez samorząd lub odpowiedniej instytucji, przedsiębiorstwu czy organizacji powołanej przez kilka samorządów.

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie 2 marca 2010 r., wymogi Ustawy o zamówieniach publicznych nie są stosowane w przypadku, gdy podczas przetargów organizacja kupująca zawarła umowę z podmiotem posiadającym oddzielny status osoby prawnej, który jest jej podwładną jednostką strukturalną i w którym ona jest jedyną uczestniczką (lub realizuje prawa i obowiązki państwa czy samorządu, jako jedynego uczestnika) oraz w przypadku, gdy podwładny podmiot nie mniej niż 90 proc. dochodów od sprzedaży otrzymuje z działalności skierowanej na zaspokajanie potrzeb organizacji kupującej lub na wykonanie funkcji organizacji kupującej. Spółki „Nemenčinės komunalininkas” i „Nemėžio komunalininkas“ spełniają wymogi obu wymienionych w ustawie kryteriów.

Uchwała Rady ds. Konkurencji nr 2S-1 zostanie zaskarżona w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego postanowienia oraz o wszczęcie postępowania administracyjnego, zanim Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej nie wypowie się w sprawie zgodności z Konstytucją Republiki Litewskiej art. 30 ust. 4 Ustawy o zbiorze i przeróbce odpadów (25 listopada 2011 r. Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej przyjął wniosek Litewskiego Głównego Sądu Administracyjnego nr 1B-55/2011 w postępowaniu sądowym nr A(502)-40/2011 w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Republiki Litewskiej 4 art. 30 ust. Ustawy o zbiorze i przeróbce odpadów).