Pomoc kompleksowa dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicom

logoMinistrowie oświaty i nauki, opieki społecznej i pracy oraz ochrony zdrowia w dniu 4 listopada 2011 r. podpisali rozporządzenie „W sprawie zatwierdzenia trybu świadczenia usług kompleksowej pomocy w zakresie oświaty, wsparcia socjalnego, ochrony zdrowia dzieciom wieku przedszkolnego oraz ich rodzicom (opiekunom)”.

W trybie przewidziane jest, że świadczenie pomocy kompleksowej w samorządzie będzie koordynować i informować o tym społeczeństwo desygnowany przez dyrektora administracji samorządu koordynator współpracy międzyresortowej. Rodzice, którzy chcą otrzymać wsparcie socjalne, pomoc oświatową lub inną, powinni zwrócić się z wnioskiem do administracji samorządu. Desygnowany koordynator samorządu, po zebraniu w ciągu miesiąca odpowiednich dokumentów, przekaże je wraz z wnioskiem Samorządowej Komisji ds. Dobrobytu Dziecka.
Koordynator będzie również zbierał informację o tym, jakiej pomocy potrzebują osoby zainteresowane i komu taka pomoc jest potrzebna. O rodzaju pomocy niezbędnej dla dziecka lub rodziny koordynator będzie mógł poinformować nie tylko rodziców, lecz również Wydział Ochrony Praw Dziecka lub pracowników socjalnych gmin samorządu.

Celem powołania koordynatora jest niesienie pomocy rodzinie wychowującej małe dzieci, która ubiega się o wsparcie socjalne instytucji samorządowych, pomoc oświatową, opiekę zdrowotną. Rodzina taka nie będzie już musiała zwracać się do kilku specjalistów, zbierać dokumenty z różnych urzędów. Rodzina, która wychowuje dzieci w wieku przedszkolnym, usługi pomocy oświatowej, ochrony zdrowia oraz wsparcia socjalnego będzie mogła otrzymać kompleksowo, tj. działalność specjalistów świadczących takie usługi będzie skoordynowana.

Celem skoordynowanej, kompleksowo świadczonej pomocy jest zapewnienie skutecznego nauczania dzieci na podstawie programów nauczania przedszkolnego oraz pomoc rodzicom we wzmacnianiu zdolności rodzicielskich i nawyków socjalnych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zwracać się bezpośrednio do koordynatorki współpracy międzyresortowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Krystyny Malinowskiej (tel.: (8 5) 275 05 56, tel. kom.: +37067047488, faks: (8 5) 210 96 81, e-mail: Kristina.Malinovska@vrsa.lt).