2014 – Rokiem Rodziny

27_listopad_front_2

Kościół szczególną troską otacza rodziny Fot. Marian Paluszkiewicz

Zwierzchnicy różnych wyznań chrześcijańskich, 26 listopada, podpisali wspólne memorandum. Tym oświadczeniem na wczorajszej konferencji prasowej litewscy biskupi ogłosili nadchodzący nowy rok liturgiczny, który rozpocznie się 1 grudnia – Rokiem Rodziny. 24 listopada kończył się Rok Wiary w Kościele Katolickim.

„Chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia i wyzwania stojące przed rodziną. Wszystko to, co jest skierowane przeciwko naturalnej ludzkiej płciowości i jej wartościom, takim, jakim jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, rodzina, prawo do życia i rodzenia, prawo rodziców do wychowania dziecka w wartościach chrześcijańskich” – można przeczytać w oświadczeniu.

— Niezmiernie cieszę się, że nadchodzący 2014 rok jest Rokiem Rodziny. To bardzo ważne, że dzisiaj pasterze różnych wyznań chrześcijańskich uważają, że należy poświęcić większą uwagę rodzinie. Obecnie atakowane one są z różnych stron w szczególnie wzmożony sposób. Ludzie gubią się w tym wszystkim, dlatego i mamy tyle rozwodów — powiedział Sigitas Tamkevičius, arcybiskup, przewodniczący Konferencji Biskupów Litwy.
Jak zaznaczył, w ciągu 2014 roku będą przeprowadzane różne konferencje poświęcone rodzinom i każdy Kościół będzie więcej uwagi udzielał temu problemowi. Planowane są także spotkania ekspertów poświęcone rozwojowi struktur rodzinnych, propagowaniu przyjaznej dla rodzin polityki ustawodawczej ora

z problemowi biednych rodzin.

— Staramy się dbać o rodziny, zwłaszcza o te młode. W kościołach są przeprowadzane lekcje przedmałżeńskie. Podczas nich można uzyskać porady psychologów, a nawet porady już rodzin ze stażem. Opowiadają o problemach, które mogą spotkać młode rodziny w przyszłości, radzą jak je rozwiązać, a także o szczęśliwych chwilach — powiedział Sigitas Tamkevičius.
Arcybiskup zaznaczył, że bardzo ważne jest dbać nie tylko o te rodziny, które są już założone, ale i o te, które jeszcze się tworzą.
Hierarchowie Kościoła zachęcają wszystkich, komu nie jest obojętna przyszłość rodziny, by wesprzeć inicjatywę i wspólnymi siłami dążyć do tego, aby rodzina, jako podstawowa jednostka społeczeństwa, miała zapewnione wszystkie warunki swej egzystencji i dobrobytu.

— Nowoczesny model rodziny coraz rzadziej wymaga od zakochanych ślubu lub jakichkolwiek deklaracji dotyczących wzajemnych uczuć czy planów na przyszłość. Istnieje obecnie wiele długoletnich związków, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wychowują dzieci i gromadzą razem majątek, ale nie mają ślubu — powiedział Mindaugas Sabutis, biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie.
Jak powiedział, dzisiaj w całym świecie jest bardzo dużo rozwodów. Teraz już rodzina zmienia tradycyjny swój model.
— To jest poważny problem. Nasz Kościół szczególną troską otacza rodziny. Co roku latem organizujemy obozy dla rodzin. Podczas tych zjazdów dużo rozmawiamy o problemach rodzinnych, staramy się je wspólnie rozwiązywać. Nasz Kościół to duża rodzina — powiedział Rimantas Kupstys, biskup Kościoła Ewangelickiego.

Pasterze Kościoła Katolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Reformackiego i Ewangelicko- Luterańskiego zaznaczyli, że tradycyjna rodzina coraz bardziej traci na znaczeniu. Coraz częściej styka się z wszelkimi niebezpieczeństwami i wyzwaniami.
— Rodziny oddalają się od siebie, stają się zupełnie obcy, ponieważ społeczeństwo już jest chore. Musimy zobaczyć gdzie i w

27_listopad_front_1
Hierarchowie Kościołów chrześcijańskich na Litwie podpisali oświadczenie w sprawie wspólnych obchodów Roku Rodziny Fot. Marian Paluszkiewicz

ja

kich czasach żyjemy, niebezpieczeństwa dla rodzin czyhają na każdym kroku. Najważniejsza jest miłość, szacunek, właśnie na tym powinna być zbudowana rodzina — powiedział Innokientij, arcybiskup Kościoła Prawosławnego na Litwie.
Oświadczenie podpisali katolicy, prawosławni, luteranie, ewangelicy oraz przedstawiciele wspólnoty „Tikėjimo žodis” („Słowo Wiary”). Później mają dołączyć również baptyści i anabaptyści.

***
W 2011 roku do Kościoła Rzymskokatolickiego siebie zaliczało 77 proc. mieszkańców Litwy, do prawosławnych — 4 proc.
Konstytucja Litwy głosi, że dla zawarcia związku małżeńskiego potrzebna jest zgoda obojga małżonków. Małżeństwa homoseksualne nie są zgodne z prawem.