W Samorządzie Rejonu Wileńskiego – przedświąteczna narada kierowników placówek oświatowych

Betlejemskie Światło Pokoju zostało uroczyście przekazane z rąk harcerzy dla mer Marii Rekść
Betlejemskie Światło Pokoju zostało uroczyście przekazane z rąk harcerzy dla mer Marii Rekść

19 grudnia w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyła się świąteczna narada kierowników placówek oświatowych, w której wzięli udział specjaliści Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, dyrektorzy gimnazjów, szkół, przedszkoli i ich zastępcy, kierownicy szkół edukacji nieformalnej dzieci.

W naradzie specjaliści Wydziału Oświaty z kierownikami szkół omówili szereg aktualnych zagadnień, związanych z kształceniem uczniów, doskonaleniem zawodowym nauczycieli i wysłuchali kilku referatów. Analizowano zagadnienia atestacji nauczycieli i specjalistów pomocy uczniom (z wyjątkiem psychologów). Dyrektor Szkoły Średniej J. Słowackiego w Bezdanach Wiesława Wojnicz przedstawiła doświadczenia i problemy, z którymi się styka podczas organizowania atestacji nauczycieli i specjalistów pomocy uczniom w szkole.

Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia druga część narady była świąteczna. Wszystkich zebranych pozdrowiła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, życząc pięknych świąt i pokoju, ciszy i spokoju w rodzinach.

Przedstawiciele związku harcerzy przekazali mer Betlejemskie światełko pokoju, od którego świece zapalili kierownicy placówek oświatowych. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Niemenczynie uradowali wszystkich gości świątecznym mini koncertem. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wspaniały program świąteczny, podczas którego brzmiały znane utwory bożonarodzeniowe, jak również popularne i łatwo rozpoznawalne melodie „Tanga”, „czardasza” czy „Ave Maria”. Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Niemenczynie, ksiądz dziekan Eduardas Kirstukas pobłogosławił zebranych. Przypomniał pedagogom, że ich rola jest szczególnie istotna w rozwoju młodych ludzi, a edukacja nie może być rozumiana jedynie jako program nauczania szkolnego młodych ludzi, a w szerokim tego słowa znaczeniu oni kształtują osobowości. W świątecznej atmosferze wszyscy przełamali się opłatkami i złożyli sobie ciepłe życzenia.

Po spotkaniu wszyscy mieli okazję, aby zapalić swoją świecę od Betlejemskiego płomienia pokoju i to światełko zanieść do swego domu.