Dobiegł końca projekt „Marzenia dzieci 2013”

  Radość w oczach i uśmiech na twarzach dzieci było wystarczającym dowodem, że projekt został uwieńczony sukcesem

Radość w oczach i uśmiech na twarzach dzieci było wystarczającym dowodem, że projekt został uwieńczony sukcesem

Od października do końca grudnia ubiegłego roku trwała czwarta edycja projektu socjalnego „Marzenia dzieci”, do którego dołączył również Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W projekcie udział wzięło 20 gmin rejonu wileńskiego: Miedniki, Zujuny, Podbrzezie, Niemież, Pogiry, Kowalczuki, Bezdany, Mejszagoła, Mariampol, Ławaryszki, Rzesza, Awiżenie, Mickuny, Niemenczyn, Suderwa, Bujwidze, Rukojnie, Szaterniki, Sużany oraz m. Niemenczyn.
Podstawowym celem projektu „Marzenia dzieci” było sprawić, by jak najwięcej dzieci żyjących w trudnych warunkach socjalnych otrzymało świąteczne prezenty, o których one marzą i które nie mogli otrzymać od swych rodziców.
Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt były zamieszczane marzenia dzieci z rodzin ryzyka socjalnego. W swych marzeniach dzieci mówiły o prezentach, które bardzo by chciały otrzymać na Gwiazdkę.

Pracownicy socjalni rejonu wileńskiego zebrali 450 kartek z marzeniami świątecznymi dzieci rejonu, z których aż 428 udało się urzeczywistnić. Partnerem Wydziału Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego było Stowarzyszenie Dobroczynne „Filantropia plus”. Wśród darczyńców były osoby prywatne, firmy, instytucje, mieszkańcy innych miast Litwy, a także ludzie spoza Litwy. Do realizacji marzeń dzieci przyczynił się też Wydział Prawny Samorządu Rejonu Wileńskiego, który z własnej inicjatywy zbierał pieniądze i także pomógł w spełnieniu Bożonarodzeniowych marzeń dzieci.

Ludzie dobrej woli, którzy chcieli spełnić marzenia dzieci, mogli to zrobić na trzy sposoby: kupując prezent dla wybranego dziecka i wręczając go osobiście, wysyłając prezent do ośrodka socjalnego pracującego z tym dzieckiem, by wręczono go tam w imieniu osoby, która ten prezent wysłała. Można było również dokonać przelewu określonej kwoty pieniężnej na zakup prezentu na konto ośrodka socjalnego opiekującego się dzieckiem. Pracownicy takiego ośrodka za ofiarowaną kwotę kupowali prezent oraz wręczali go dziecku.