Więcej

  Mer spotkała się z kierownikami przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego

  Czytaj również...

  W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii
  W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii

  16 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Czesław Olszewski i dyrektor Administracji Lucyna Kotłowska wraz z naczelnikiem przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego Rimantasem Steponavičiusem, doradcą Edmundem Uldukisem, naczelnikiem Państwowego Wydziału Nadzoru Przeciwpożarowego Arturasem Vaišnorasem omówili dane statystyczne, dotyczące utraty życia w pożarach w rejonie wileńskim w r. 2013.

  W ciągu ostatniego roku na terytorium rejonu wileńskiego wybuchło 16 tragicznych pożarów. W 13 z nich zginęło po jednym mieszkańcu. Dwa pożary zabrały po dwa życia ludzkie, a we wsi Geležiai gminy Zujuńskiej pożar pochłonął życia aż 3 osób. Podstawową przyczyną tragicznych pożarów- alkohol i nieostrożne palenie. Pożar pojawia się najczęściej w odległych domostwach w godzinach wieczornych, toteż płomienie zauważa się późno.

  Państwowa przeciwpożarowa służba ratownicza zainicjowała spotkanie z władzami lokalnymi w celu opracowania kompleksowego planu działań, który by zmniejszył liczbę pożarów w mieszkaniach i zapobiegał utracie życia ludzkiego w rejonie wileńskim, ponieważ ubiegłoroczne statystyki są przygnębiające. W rejonie wileńskim zginęło najwięcej ludzi (na sto tysięcy mieszkańców) w Okręgu wileńskim.

  W planie będą przewidziane szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego pracowników gmin, przygotowany kwestionariusz oceny bezpieczeństwa pożarowego w lokalach mieszkalnych. Pracownicy socjalni wespół z urzędnikami PPP będą oceniali stan przeciwpożarowy lokali rodzin ryzyka. Samorząd corocznie będzie sporządzał plan kontroli. W ciągu roku będą odbywały kampanie informacyjne społeczeństwa, za pośrednictwem mediów będzie rozpowszechniana informacja w szkołach, przedszkolach i t.d.

  Podczas spotkania były omówione terminy przygotowania planu, kierunki dalszej współpracy oraz inne ważne zagadnienia w tej dziedzinie. Oczekuje się, że realizacja planu przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w pożarach i przyczyn powstawania pożarów.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...