Mer spotkała się z kierownikami przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego

W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii
W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii

16 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Czesław Olszewski i dyrektor Administracji Lucyna Kotłowska wraz z naczelnikiem przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego Rimantasem Steponavičiusem, doradcą Edmundem Uldukisem, naczelnikiem Państwowego Wydziału Nadzoru Przeciwpożarowego Arturasem Vaišnorasem omówili dane statystyczne, dotyczące utraty życia w pożarach w rejonie wileńskim w r. 2013.

W ciągu ostatniego roku na terytorium rejonu wileńskiego wybuchło 16 tragicznych pożarów. W 13 z nich zginęło po jednym mieszkańcu. Dwa pożary zabrały po dwa życia ludzkie, a we wsi Geležiai gminy Zujuńskiej pożar pochłonął życia aż 3 osób. Podstawową przyczyną tragicznych pożarów- alkohol i nieostrożne palenie. Pożar pojawia się najczęściej w odległych domostwach w godzinach wieczornych, toteż płomienie zauważa się późno.

Państwowa przeciwpożarowa służba ratownicza zainicjowała spotkanie z władzami lokalnymi w celu opracowania kompleksowego planu działań, który by zmniejszył liczbę pożarów w mieszkaniach i zapobiegał utracie życia ludzkiego w rejonie wileńskim, ponieważ ubiegłoroczne statystyki są przygnębiające. W rejonie wileńskim zginęło najwięcej ludzi (na sto tysięcy mieszkańców) w Okręgu wileńskim.

W planie będą przewidziane szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego pracowników gmin, przygotowany kwestionariusz oceny bezpieczeństwa pożarowego w lokalach mieszkalnych. Pracownicy socjalni wespół z urzędnikami PPP będą oceniali stan przeciwpożarowy lokali rodzin ryzyka. Samorząd corocznie będzie sporządzał plan kontroli. W ciągu roku będą odbywały kampanie informacyjne społeczeństwa, za pośrednictwem mediów będzie rozpowszechniana informacja w szkołach, przedszkolach i t.d.

Podczas spotkania były omówione terminy przygotowania planu, kierunki dalszej współpracy oraz inne ważne zagadnienia w tej dziedzinie. Oczekuje się, że realizacja planu przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w pożarach i przyczyn powstawania pożarów.