Jerzy Krupiczewicz: owoce pracy całego grona pedagogicznego oraz dorobek uczniów jest dobrze widoczny na scenie

Foto2„Mamy powody do dumy” – śpiewali uczniowie i nauczyciele Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie podczas koncertu z okazji uroczystości 10-lecia działalności szkoły. Uroczysty koncert miał miejsce w Domu Kultury Polskiej, gdyż sala szkolna czy Domu Kultury w Rudominie nie zmieściłaby wszystkie dzieci, ich rodziców oraz gości.

Wśród zaszczytnych gości byli Posłanka na Sejm RL, Przewodnicząca Frakcji AWPL w Sejmie RL Rita Tamaszuniene, Zastępca Przewodniczącego Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, Mer Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, Wiceminister Oświaty Edyta Tamasziunite, Wiceminister Kultury Edward Trusewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddziału w Rzeszowie Mariusz Grudzień, delegacja z partnerskiego miasta Radom, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Szkół Sztuk Pięknych, innych placówek oświatowych.

Swoje talenty muzyczne przedstawili Jak najmłodsi uczniowie, tak i absolwenci Szkoły, obecnie studiujący na wyższych uczelniach Litwy. Goście podziwiali występy solistów oraz orkiestry. Każdy utwór doczekał się gromkich oklasków, wysoki poziom wykonanych utworów i miłość do instrumentu było „widać, słychać i czuć”. Finałowy występ-niespodzianka mile zaskoczył widzów: wystąpiła łączona orkiestra instrumentów dętych, strunowych oraz akordeonów, a znaną litewską piosenkę „Mūsų dienos kaip šventė“ wykonały chóry uczniowskie wspólnie z nauczycielami. Podsumowując występy uczniów i 10 lat pracy szkoły, dyrektor Jerzy Krupiczewicz powiedział, iż owoce pracy całego grona pedagogicznego oraz dorobek uczniów jest dobrze widoczny na scenie. Krótki przegląd wyników konkursów oraz zdobytych wyróżnień i nagród, został przedstawiony w prezentacji. Uczniowie biorą udział w wielu rejonowych, państwowych oraz międzynarodowych konkursach, zdobywają wyróżnienia, stają się laureatami lub zwycięzcami konkursów. Dwie uczennice obecnie studiują sztukę na Uniwersytecie w Gdańsku. Mariusz Wojtkun, który wstąpił w pierwszym roku działalności szkoły do klasy akordeonu, ukończył tę szkołę i do dzisiaj gra w amatorskiej akordeonowej orkiestrze.

Goście winszowali całą społeczność szkoły i życzyli kolejnych lat sukcesów i twórczych nurtów.
Placówka otwarła swoje podwoje w 2003 roku, w budynku Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Po kilku latach, dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego został wyremontowany budynek wybudowanej w 1937 roku drewnianej szkoły. W 2008 roku w jedna część szkoły wypełniła się przedszkolakami, a w drugiej miejsce znaleźli uczniowie, kształcący swoje talenty.
Dzisiaj w szkole swoje zdolności muzyczne i plastyczne rozwija ponad 200 uczniów. Kierunek wyznacza 20 pedagogów. Działają 4 wydziały muzyczne i jedna klasa plastyki. Ta rosnąca tendencja cieszy, ale również wzywa do rozglądania się za nowym, większym budynkiem, gdyż dzisiaj szkoła ledwo mieści wszystkich chętnych i utalentowanych uczni.
Życzymy dalszych sukcesów oraz owocnej pracy w rozwijaniu talentów młodych twórczych dusz.