AWPL wystartuje pod numerem 14.

W imieniu AWPL losy ciągnęła już tradycyjnie wiceprzewodnicząca tej partii, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść Fot. Marian Paluszkiewicz
W imieniu AWPL losy ciągnęła już tradycyjnie wiceprzewodnicząca tej partii, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść Fot. Marian Paluszkiewicz

Wczoraj, 26 stycznia, w Sejmie Główna Komisja Wyborcza (GKW) przeprowadziła publiczne losowanie numerów list wyborczych startujących w wyborach samorządowych. Losy ciągnęli przedstawiciele 23 partii biorących udział w wyborach i cztery numery zostały zarezerwowane dla społecznych komitetów wyborczych.

W wiosennych wyborach samorządowych kandydaci Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) wystartują z numerem 14., a Alians Rosjan pod numerem 19.
W imieniu AWPL losy ciągnęła już tradycyjnie wiceprzewodnicząca tej partii, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
— Ja zawsze wybieram szczęśliwe liczby, myślę, że teraz też 14 będzie szczęśliwą dla nas. Tak naprawdę szczęście od numeru nie zależy. Nie wierzę w magię liczb. To jest zwykły numer, ale miejmy nadzieję, że przyniesie nam wiele szczęścia i w tych nadchodzących wyborach — powiedziała „Kurierowi” Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.
Przewodniczący GKW Zenonas Vaigauskas powiedział, że partie wylosowały numery, pod którymi będą figurowały w biuletynach wyborczych. Cztery numery są zarezerwowane dla społecznych komitetów wyborczych.

GKW dyskwalifikowała 143 nazwiska z list wyborczych. 10 nazwisk skreślono ze względu na wiek, 132 — w związku z brakiem meldunku w danym samorządzie, z którego kandydat startuje w wyborach.
Numery list wyborczych we wszystkich samorządach będą jednakowe, dla komitetów wyborczych wylosowały samorządowe komisje wyborcze.
Numery kandydatów na merów nie były losowane. Nazwiska kandydatów będą wpisane w porządku alfabetycznym.

W wyborach samorządowych wystawiono 508 list kandydatów do rad samorządów, na których znalazło się ponad 16 000 nazwisk. O fotel merów zawalczy 508 kandydatów.
Do rad 60 samorządów na Litwie zostanie wybranych 1 524 radnych. Po raz pierwszy w historii kraju stojący na czele samorządów merowie będą wybierani bezpośrednio.
W tegorocznych wyborach samorządowych uczestniczą dwie osoby związane z redakcją „Kuriera Wileńskiego”. Na radnego miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie kandyduje Rajmund Klonowski. W rejonie wileńskim na stanowisko mera oraz radnego kandyduje Stanisław Tarasiewicz z ramienia partii Litewski Związek Wolności.

NUMERY LIST WYBORCZYCH

1 — zarezerwowany dla komitetu społecznego, 2 — wylosowali socjaldemokraci, 3 — konserwatyści, 4 — Partia Emigrantów, 5 — Partia Republikańska, 6 —Związek Narodowców, 7 — partia polityczna Centrum Związków Zawodowych, 8 — Partia Żmudzinów, 9 — partia „Lista Litwy”, 10 — Związek Walczących o Litwę, 11— Litewski Związek Wolności, 12 — Związek Zielonych, 13 — Związek Chłopów i Zielonych, 14 — AWPL, 15 — Litewska Partia Emerytów, 16 — Litewska Partia Centrum, 17 — Młoda Litwa, 18 — zarezerwowany dla komitetu społecznego, 19 — Alians Rosjan, 20 — Partia Pracy, 21 — zarezerwowany dla komitetu społecznego, 22 — litewska Partia Ludowa, 23 — zarezerwowany dla komitetu społecznego, 24 — Litewski Związek Rosjan, 25 — Porządek i Sprawiedliwość, 26 — Ruch Liberałów, 27 — „Szlak Odwagi”