W Sejmie o Polaków problemie egzaminu z języka litewskiego

Konferencja oświatowa w Sejmie została zorganizowana z inicjatywy wiceprzewodniczącego parlamentu Jarosława Narkiewicza    Fot. Marian Paluszkiewicz
Konferencja oświatowa w Sejmie została zorganizowana z inicjatywy wiceprzewodniczącego parlamentu Jarosława Narkiewicza Fot. Marian Paluszkiewicz

Konferencja „Ujednolicony egzamin z języka litewskiego — wyzwanie i skutek dla abiturienta, nauczyciela, szkoły” odbyła się w piątek, 24 kwietnia, w Sejmie RL.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wiceprzewodniczącego Sejmu, posła z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosława Narkiewicza. Na spotkanie przybyli nauczyciele lituaniści, przedstawiciele samorządowych wydziałów oświaty, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz przedstawiciele władz oświatowych: przewodnicząca sejmowego komitetu oświaty, nauki i kultury Audronė Pitrėnienė, starszy specjalista Departamentu Wychowania Ogólnokształcącego w Ministerstwie Oświaty i Nauki Nida Poderienė, minister oświaty Dainius Pavalkis, wiceminister oświaty Genoveita Krasauskienė, poseł, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Józef Kwiatkowski.

25_kwietnia_front_2
Na konferencji mówili o wielu istotnych problemach związanych z nauczaniem języka państwowego Fot. Marian Paluszkiewicz

Wystąpienia nauczycieli poświęcone były problemom, związanym z nauczaniem ujednoliconego języka litewskiego w klasach 11-12 oraz składaniem ujednoliconego państwowego egzaminu z języka litewskiego jako ojczystego. Ujednolicenie nauczania tego przedmiotu w klasach 11-12 było przyjęte jako pochopna polityczna decyzja w 2011 r. na mocy Ustawy o Oświacie z 17 marca. Na skutek tej decyzji maturzyści ze szkół mniejszości narodowych musieli składać egzamin z języka litewskiego jako ojczystego, co spowodowało znacznie gorsze wyniki uzyskane na maturze z języka litewskiego.

Obecni na konferencji nauczyciele mówili o wielu istotnych problemach związanych z nauczaniem języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych.
***
Szerszą relację z konferencji zamieścimy w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”.