Więcej

  „Partnerstwa Twórcze” dodadzą skrzydeł

  Czytaj również...

  Podczas spotkania omówiono wiele ważnych kwestii
  Podczas spotkania omówiono wiele ważnych kwestii

  W czwartek, 21 maja w budynku komisariatu policji rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Jednym z głównych tematów spotkania było przedstawienie i omówienie projektu dla szkół – „Partnerstwa Twórcze”.

  Członkowie grupy komunikacyjnej projektu Ieva Kazlauskienė, Jonas Liugaila, Povilas Pluka, Andrius Eiginis mówili, że „Partnerstwa Twórcze” są unikalnym twórczym programem nauczania, dzięki któremu w szkole zachodzą jakościowe zmiany wśród uczniów i nauczycieli. Projekt jest wcielany w życie na Litwie od 2011 roku i jednoczy dla wspólnego celu uczniów, nauczycieli i przedstawicieli świata sztuki – artystów, działaczy kultury, naukowców.
  Istota projektu polega na poszerzeniu i wzbogaceniu klasycznego modelu nauczania, wychowaniu w uczniach procesów i zdolności twórczych. Projekt usiłuje udowodnić uczniom, że nauczanie może być atrakcyjne i ciekawe, może zachodzić na niestandardowe sposoby, łącząc kilka różnych przedmiotów naraz – np. lekcję biologii z językiem litewskim (państwowym). Pomaga to młodym ludziom tworzyć kulturę refleksyjną, strefy do lepszego poznania siebie i swoich kolegów, wychować w sobie nowe zdolności, potrzebne na rynku pracy XXI wieku.

  Na Litwie – ponad 270 projektów
  W latach 2011-2014 w projekcie „Partnerstwa Twórcze” udział wzięło 138 szkół z całej Litwy – ponad 900 dzieci – od klasy pierwszej do dwunastej. Kompetencje zawodowe w dziedzinie nauczania twórczego doskonaliło ponad 2000 nauczycieli. Wcielono w życie – we współpracy nauczycieli z przedstawicielami świata sztuki i naukowcami – 270 unikalnych projektów kształcenia twórczego.
  O popularności projektu świadczy fakt, że wnioski do uczestnictwa w projekcie przerosły skierowane na projekt finansowanie prawie dwukrotnie! Do udziału w projekcie wyraziło chęć prawie 400 szkół. Z uczniami i nauczycielami współpracuje obecnie 163 praktykujących twórców i 114 agentów twórczych. Są to: reżyserzy filmowi, dziennikarze, przedstawiciele świata mody, wystroju wnętrz, grafiki, aktorzy, rzeźbiarze, geolodzy, tancerze, specjaliści od udźwiękowienia i inn.

  „Szkoła badań” i „Szkoła zmian”
  Projekt „Partnerstwa Twórcze” na Litwie składa się z dwóch programów nauczania twórczego: „Szkoła badań” i „Szkoła zmian”.
  „Szkoła badań” zakłada wprowadzenie szeregu zmian w zachowaniu uczniów i nauczycieli przy pomocy niedużego projektu nauczania twórczego w jednej klasie, lub w grupie 10-30 uczniów i 2-4 nauczycieli. Dziedziną badań jest kwestia, powiązana z zadaniami nauczania ogólnego w szkole.
  „Szkoła zmian” jest orientowana na szerokie zmiany dotyczące całej szkoły. W takim projekcie udział bierze 50-100 uczniów i 6-10 nauczycieli.

  Chwila uhonorowania najlepszych chórów szkół rejonu wileńskiego
  Chwila uhonorowania najlepszych chórów szkół rejonu wileńskiego

  Projekt „dodaje skrzydeł”
  Obecna na spotkaniu pani dyrektor gimnazjum w Pogirach Aušra Mažonienė nie szczędziła dobrych słów o projekcie: – I uczniowie i nauczyciele „wyzwalają się”. Odkrywają w sobie coraz nowe, nieznane dotąd możliwości twórcze. Stosunki między uczniami i nauczycielami stają się bardziej ciepłe, ludzkie.
  Jako przykład, pani dyrektor podała prace uczniów i nauczycieli, wraz z uczestnikami „Partnerstwa Twórcze” w szkolnym projekcie, jak należy się zachowywać w stosunku do tzw. trudnych dzieci, które nie chcą się uczyć, a ich obecność w szkole jest uciążliwa zarówno dla samych uczniów, jak też i nauczycieli. Wynikiem tego projektu stała się książeczka wydana przez uczniów „Zasady dobrego zachowania”. – Właśnie ten projekt wyzwolił w uczniach zdolności twórcze, o których oni nawet nie podejrzewali – twierdziła pani Mažonienė.
  Projekt „Partnerstwa Twórcze” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Oświaty i Nauki RL i jest finansowany z Funduszu Socjalnego Europy i budżetu RL.
  Jak powiedziała członek grupy komunikacyjnej projektu Ieva Kazlauskienė, dla jednej szkoły na uczestnictwo w projekcie potrzeba około 15 tys. euro.
  Na spotkaniu dyrektorów szkół rejonu wileńskiego były też omawiane aktualia odbywających się już w szkołach egzaminów maturalnych, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandr Lachowicz zapoznał zebranych z wnioskami audytu Kontroli Państwowej i wskazał na niektóre potknięcia i błędy szkół w procesach zamówień publicznych, omówiono też sprawy finansowe placówek.

   Dyplomy dla śpiewających szkół
  Drugim ważnym akcentem spotkania było uhonorowanie najlepszych chórów szkół rejonu wileńskiego. Tym samym został również sfinalizowany tradycyjny „Przegląd sztuki” – konkurs zespołów artystycznych, reprezentujących szkoły rejonu wileńskiego. Z tej okazji przewodniczący jury, oceniającego poziom artystyczny zespołów, wice mer rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz na spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych rejonu nagrodził zwycięzców i laureatów tego konkursu.
  Przedtem jednak, wice mer podsumował konkurs. Z przykrością stwierdził, że nie we wszystkich szkołach poważnie podchodzą do tworzenia chórów. Nawet w niektórych dużych szkołach rejonu zespołów chóralnych nie ma. Wymienił Gimnazjum w Pogirach, gimnazjum w Mariampolu, szkołę w Jałówce, gimnazjum w Mickunach, które w ubiegłym roku brało udział w słynnym festiwalu „Kwiaty Polskie”.
  Przykładem dla tych większych mogą być szkoły mniejsze – w Bujwidzach, Zujunach, Wesołówce, które zdaniem Mincewicza, przygotowały całkiem ładnie śpiewające zespoły.
  Jan Gabriel Mincewicz także zaapelował do dyrektorów szkół rejonu wileńskiego o udzielenie większej uwagi na pozaklasową działalność muzyczną ze zdobywaniem nawyków śpiewu chóralnego.
  Na zakończenie spotkania odbyła się ceromonia wręczenia dyplomów dla najlepszych chórów rejonu wileńskiego.
  W kategorii CHÓRY DZIEWCZĘCE, I miejsce zdobył chór dziewczęcy z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (kierownik Miglė Matuliauskaitė), CHÓRY MIESZANE – I miejsce: chór „Jutrzenka” z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (Alicja Rusiecka), CHÓRY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – I miejsce: chór „Do-re-mi” ze szkoły średniej w Zujunach (Rita Rutulienė), CHÓRY DZIECIĘCE (KLAS POCZĄTKOWYCH) – I miejsce: chór „Wesołe smyki” z Gimnazjum im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (Jasia Mackiewicz), ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE – I miejsce: zespół „Svajonė“ z Gimnazjum w Awiżeniach (Galina Jurkūnienė), ZESPOŁY ETNOGRAFICZNE – I miejsce: „Muzikos studija” z Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach (Walentyna Fedorowicz).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...