W podwileńskiej Rzeszy powstanie nowe przedszkole

W trosce o godne warunki życia dla młodych rodzin, samorząd rejonu wileńskiego zbuduje w Rzeszy nowe przedszkole Fot. M.Paluszkiewicz
W trosce o godne warunki życia dla młodych rodzin, samorząd rejonu wileńskiego zbuduje w Rzeszy nowe przedszkole Fot. M.Paluszkiewicz

Podwileńskie miejscowości samorządu rejonu wileńskiego aktywnie się rozbudowują. Osiada się tu sporo młodych rodzin, które widzą perspektywę zamieszkania i podejmowania pracy w rejonie wileńskim. W trosce o godne warunki życia dla młodych rodzin, samorząd rejonu wileńskiego zbuduje w Rzeszy nowe przedszkole.

Przedszkole powstanie przy ul. Pergalės 13 w Rzeszy (gmina Awiżenie). W 2014 roku rozpoczęto przygotowywać projekt rekonstrukcji przedszkola. Przewiduje się, że w nowej placówce przedszkolnej będą działały 4 grupy wychowawcze. Koszt prac projektowych – 12,4 tys. euro.

Wiosną 2015 roku prace projektowe zostały ukończone i otrzymano pozwolenie na budowę. Wstępny koszt prac budowlanych wynosi 811,6 tys. euro.

Budowę przedszkola sfinansuje samorząd rejonu wileńskiego. W tym roku planuje się inwestować 144,8 tys. euro. W czerwcu rozpoczął się przetarg na wykonawcę prac budowlanych, który potrwa 3 miesiące. Wybrany wykonawca będzie musiał wybudować nowe przedszkole w ciągu 18 miesięcy.