Więcej

  Nagrodzono najlepsze polskie szkoły i nauczycieli Wileńszczyzny

  Czytaj również...

   W konkursie „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” szczególne miejsce w rankingu zajmują poloniści Fot. Marian Paluszkiewicz
  W konkursie „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” szczególne miejsce w rankingu zajmują poloniści Fot. Marian Paluszkiewicz

  Uroczystość podsumowania konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” odbyła się w piątek, 23 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W XXI edycji rankingu, od lat organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, uhonorowano najlepsze polskie szkoły średnie i podstawowe Wileńszczyzny.

  Nie szczędzono braw i kwiatów dla lituanistów Fot. Marian Paluszkiewicz
  Nie szczędzono braw i kwiatów dla lituanistów Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tym roku najwyższe pozycje w konkursie osiągnęły Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole i Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

  Jak mówił prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski, ranking opracowano na podstawie wyników składania egzaminów państwowych przez uczniów. W tym roku rozszerzono go o dodatkowe kryteria (poza dotychczasowymi wynikami z języka litewskiego, obcego, matematyki i historii) z uwzględnieniem również wyników egzaminów państwowych z fizyki, chemii, biologii, informatyki i geografii. Wzięto pod uwagę również wyniki dostania się na studia wyższe.

  Uhonorowano również trud nauczycieli historii Fot. Marian Paluszkiewicz
  Uhonorowano również trud nauczycieli historii Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Mamy dziś radość i pewien smutek. Smutek wynika z tego, że władze oświatowe nie zawsze należycie ustosunkowują się do szkół polskich na Litwie — mówił Józef Kwiatkowski zagajając uroczystość. — Radość wynika z tego, że nauczyciele, administracja pracują bardzo dużo i wyniki mamy rzeczywiście dobre.

  Jak mówił prezes, w tym roku na wyższe uczelnie dostało się 71,1 proc. absolwentów, zaś na studia finansowane przez państwo — ich trzecia część, co, zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, stanowi dobry wynik.

  Na gali wręczenia nagród wyróżnionym szkołom i ich nauczycielom składali gratulacje oraz wręczali prezenty przedstawiciele rejonowych wydziałów oświaty, delegacje samorządowe oraz dostojni goście.

  Nagrodzono też najlepszych przedmiotowców królowej nauk — matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz
  Nagrodzono też najlepszych przedmiotowców królowej nauk — matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz

  Miano najlepszego nauczyciela przypadło w udziale tym pedagogom, których uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy na państwowych egzaminach maturalnych.
  Nagrody nauczycielom wręczał Łukasz Kaźmierczak, II sekretarz wydziału konsularnego ambasady Rzeczypospolitej w Wilnie, który przeczytał też list gratulacyjny od ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego.

  „W tym dniu szczególnie zasadna jest refleksja nad stanem szkolnictwa polskiego na Litwie — napisał w liście skierowanym do nauczycieli ambasador Jarosław Czubiński. — Myśląc o polskiej szkole na Litwie dostrzegamy jej unikalność w skali Europy, a nawet świata i wdzięczni jesteśmy władzom litewskim za stworzone możliwości. Boli nas jednak nieustanne wyciąganie ręki po te unikalne rozwiązania i podejmowanie prób ograniczenia czy wręcz likwidacji polskiej oświaty w kraju. Z jednej więc strony władze litewskie szczycą się i chwalą unikalnością oświaty dla mniejszości, a z drugiej dążą do jej zlikwidowania”.

  Kwiaty i nagrody dla nauczycieli języków obcych — język angielski i rosyjski maturzyści składali najlepiej Fot. Marian Paluszkiewicz
  Kwiaty i nagrody dla nauczycieli języków obcych — język angielski i rosyjski maturzyści składali najlepiej Fot. Marian Paluszkiewicz

  Ambasador zaznaczył w liście, że strona polska ma świadomość, jakie komplikacje spowodowały niektóre regulacje Ustawy o Oświacie z roku 2011, w tym zwłaszcza ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego. „Wiemy, jak trudno pracować przy nadal zmniejszonym koszyczku ucznia. Dostrzegamy ostrą konkurencję dobrze wyposażonych szkół litewskojęzycznych w polskojęzycznych zbiorowościach. Bolejemy nad komplikacjami, jakie dla wielu szkół przyniosła procedura akredytacji” — napisał. Ambasador też zaznaczył, że współczując w tej trudnej sytuacji, Polska poczuwa się do obowiązku wspierania społeczności polskiej poza granicami kraju, a zwłaszcza tych ich części, które troszczą się o zachowanie tożsamości narodowej, języka ojczystego i kultury.

  „Wysoko cenimy sobie Państwa trud i jego efekty, tak ważne dla młodych Polaków uczących się i wychowujących w polskich szkołach, ale także dla całej społeczności polskiej, dla jej trwania, dla jej przyszłości. Dziękuję za to, deklarując dalszą pomoc życzę Państwu maksimum zadowolenia z pracy, satysfakcji z osiągnięć, wdzięczności wychowanków, wszelkiego powodzenia. Gratuluję zwłaszcza wyróżnionym w konkursie, a wszystkim pozostałym szkołom i nauczycielom życzę sukcesów w kolejnych edycjach konkursu” — składał gratulacje ambasador Jarosław Czubiński.

   Gratulacje dla nauczycielek języka rosyjskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
  Gratulacje dla nauczycielek języka rosyjskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Droga do sukcesu to długa uciążliwa droga, to codzienna praca — mówiła dla „Kuriera” Helena Juchniewicz, dyrektor Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, szkoły laureatki konkursu. — Nie ma tak, że przypadkowo coś się zdarza. Musi być odpowiednia kadra pedagogiczna, odpowiednia wizja tworzenia szkoły. Zmieniające się życie wymaga szukania nowych sposobów i metod nauczania, dlatego non stop nauczyciele uczestniczą w warsztatach i seminariach.

  Pomimo dobrych wyników osiąganych w szkole w trudnych dla szkolnictwa polskiego czasach, dyrektor wskazała na systemowe wady w nauczaniu języka litewskiego.
  — Wprowadzenie ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego doprowadziło do tego, że uczniowie obecnie poważnie się zastanawiają nad tym, czy wybrać poziom szkolny egzaminu, czy państwowy. Jeżeli w 2012 r. wybierało egzamin szkolny nie więcej niż 2 proc., to teraz decyduje się na jego składanie około 10 proc. maturzystów — mówiła Helena Juchniewicz, upatrując problem w metodyce nauczania tego przedmiotu już w klasach początkowych.

  W tym roku uhonorowano również nauczycieli biologii i chemii Fot. Marian Paluszkiewicz
  W tym roku uhonorowano również nauczycieli biologii i chemii Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Powinna być opracowana specjalna metodyka nauczania dzieci w polskich klasach początkowych, bo mamy podręcznik i program szkoły litewskiej, natomiast dzieci muszą się uczyć tego języka od zera. Lituaniści muszą się nagłowić, jak te braki nadrobić. W tym przypadku cały system powinien być zmieniony — deklaruje się, że jest on zmieniany, ale specjalnych zmian nie zauważam — stwierdziła dyrektor.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W konkursie „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” po raz 13. wybrano najlepszą szkołę podstawową. Za wyniki w roku szkolnym 2013-2014 oraz 2014-2015 nagrodzono Szkołę Podstawową w Kolonii Wileńskiej, która przed tygodniem obchodziła swój chlubny jubileusz 100-lecia.

  Najlepszym nauczycielom i dyrektorom szkół złożył gratulacje także przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski.
  „Jeszcze w niedalekim marcu myśleliśmy, że wszystkie szkoły, które ubiegają się o akredytację, nie otrzymają jej, ale dzięki aktywnym działaniom rodziców i uczniów już obroniliśmy 7 szkół, które nauczają w 11-12 klasach” — mówił lider AWPL, mówiąc o szkołach w rejonie solecznickim: Dziewieniszkach i Białej Wace, w rejonie wileńskim: Jałówce, Miednikach i Zujunach i w rejonie trockim: Połukniu i Trokach.

  Dyrektorzy najlepszych nagrodzonych szkół oraz prezesi kół „Macierzy Szkolnej” in corpore Fot. Marian Paluszkiewicz
  Dyrektorzy najlepszych nagrodzonych szkół oraz prezesi kół „Macierzy Szkolnej” in corpore Fot. Marian Paluszkiewicz

  „Na razie nie udało się nam wygrać batalii o zabiegające o akredytację 4 polskie i innych mniejszości narodowych szkoły. Na pewno „syrokomlówka” i szkoła na Antokolu otrzymają akredytację — to jest kwestia czasu. Ale też musimy nie poddawać się” — zaakcentował lider AWPL, wspominając o przedłużeniu przez Sejm do 2017 r. terminu akredytacji szkół.
  „Orzeczenie sądowe w sprawie szkoły Konarskiego jest skandaliczne, mówi się w nim, że rodzice musieli się domyślić, że nie będzie szkoły średniej. Sejm głosuje za przedłużeniem terminu akredytacji, więc rodzice musieli się domyślić, że Sejm głosuje dla zabawy?” — ironizował Tomaszewski, nazywając sądownictwo kompromitacją i komentując „upolitycznione sądy kolegów i kolesiów”.

  Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie, laureaci Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży, a widowisko słowno-muzyczne „Wszystko, co Polskę stanowi” zaprezentowali aktorzy Polskiego Studia Teatralnego w reżyserii Lilii Kiejzik.

  SZKOŁY LAUREATKI KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1. Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (w kategorii szkół miasta Wilna)
  2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rej. wileńskim (w kategorii szkół miast rejonowych)
  3. Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole w rej. wileńskim (w kategorii szkół rejonu wileńskiego)
  4. Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim (w kategorii szkół rejonu solecznickiego)

  WYRÓŻNIONE SZKOŁY

  W kategorii szkół m. Wilna

  1. Gimnazjum im. Jana Pawła II
  2. Gimnazjum im. A. Mickiewicza
  3. Gimnazjum im. Sz. Konarskiego

  W kategorii szkół miast rejonowych:

  1. Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki)
  2. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (rejon solecznicki)

  W kategorii szkół rejonowych

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1. Gimnazjum w Mickunach
  2. Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  3. Gimnazjum w Pogirach
  4. Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  5. Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

  W kategorii szkół podstawowych

  1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej
  3. Szkoła Podstawowa w Szumsku (rejon wileński)
  4. Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach (rejon solecznicki)

  Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach republikańskich i za granicą:

  1. Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  2. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  3. Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  4. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  5. Szkoła Podstawowa w Mościszkach

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE POLONIŚCI

  1. Beata Polakowska — Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  2. Natalia Jankowska — Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  3. Beata Bagdevičienė — Gimnazjum w Trokach
  4. Janina Kuryło — Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  5. Wacława Iwanowska — Gimnazjum w Ejszyszkach
  6. Stanisława Wielisiejczyk — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  7. Barbara Dajnowicz — Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  8. Joanna Szczygłowska — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  9. Aleksandra Bojarin — Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE LITUANIŚCI

  1. Vilma Tamošaitienė — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Henrika Mikalajūnienė — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  3. Irena Kropienė — Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  4. Ana Mackel — Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  5. Virginija Barkauskienė — Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  6. Audronė Balčiūnaitė-Markova — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  7. Jurgita Tarasevičienė — Gimnazjum im. ks. P. K. Brzostowskiego w Turgielach
  8. Aušra Girdziušienė — Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE MATEMATYKI

  1. Krystyna Czupryńska — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Wiesława Dowejko — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  3. Janina Kostecka — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  4. Irena Świglińska — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  5. Wanda Talmont — Gimnazjum w Ejszyszkach
  6. Danuta Aluk—- Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  7. Wanda Raczyńska—- Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jastrunach

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE HISTORII

  1. Danuta Radewicz — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Beata Kowalewska — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  3. Maria Stanczik — Gimnazjum w Ejszyszkach
  4. Waleria Adomajtis — Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  5. Alina Narkiewicz — Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  6. Laima Narodowskaja — Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

  I. JĘZYK ANGIELSKI:

  1. Nina Sienkiewicz — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Regina Bogdanowicz — Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
  3. Tatjana Kałasznik — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  4. Joanna Markowska — Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  5. Jolanta Antanawicziene — Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  6. Władimir Dubrowskij — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  7. Lina Labżientiene — Gimnazjum w Pogirach
  8. Natalija Tiurnina — Gimnazjum w Mickunach
  9. Dorota Sveikauskienė — Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu
  10. Joanna Vaiciulionis — Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  11. Olga Nowicka — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

  II. JĘZYK NIEMIECKI

  1. Romualda Kołosowskaja — Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
  2. Weronika Grakalskienė — Gimnazjum w Bujwidzach

  III. JĘZYK ROSYJSKI

  1. Helena Kulik — Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  2. Genoefa Paszkiewicz — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  3. Bożena Nadzeras — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  4. Danuta Baniewicz — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  5. Danuta Jermałowicz — Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  6. Irena Aniuksztiene — Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  7. Irena Griniewicz — Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  8. Ala Lebedewa — Gimnazjum w Mickunach
  9. Tatjana Żilinskienė — Gimnazjum w Pogirach
  10. Lilija Ukrainiec — Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE BIOLOGII I CHEMII

  1. Wioleta Juchniewicz — Gimnazjum im. J. Śniadeckigo w Solecznikach
  2. Aleksandra Sinkiewicz — Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
  3. Eleonora Makowska — Gimnazjum w Mickunach
  4. Ałła Belewicz — Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  5. Jolanta Szałkowska — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  6. Regina Komar — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  7. Teresa Samsonow — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE FIZYKI

  1. Paweł Stankiewicz — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  2. Henryk Sinkiewicz — Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  3. Anna Komarowska — Szkoła Średnia w Zujunach

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE INFORMATYKI

  1. Bożena Korwin-Piotrowska — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Inga Brasel — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  3. Aleksander Żuk — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  4. Mirosław Pakietur — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE GEOGRAFII

  1. Alicja Bobin — Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  2. Jelena Szapiro — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  3. Teresa Dzierżyńska — Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego
  4. Iwona Gołubowska — Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  1. Elwira Lepiłowa — Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Irena Szuszkiewicz — Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  3. Czesława Lewanowicz — Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach
  4. Leokadia Smyk — Szkoła Podstawowa w Szumsku
  5. Lila Ogint — Szkoła Podstawowa im. św. F. Kowalskiej w Rzeszy
  6. Anna Ulewicz — Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej

  Print

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Strajkujący nauczyciele: chodzi nam też o dobro uczniów

  — Również nasza szkoła dołączyła do nauczycieli na całej Litwie. Nasi nauczyciele są zrzeszeni w Związkach Zawodowych Pracowników Oświaty Litwy i chcąc polepszyć warunki pracy zarówno nasze, jak i uczniów, postanowiliśmy wziąć udział w strajku ostrzegawczym — w...

  Dworek w Szumsku przywracany do życia

  30 km na południowy wschód od Wilna, tuż przy granicy państwowej z Białorusią, przy gościńcu zwanym Czarnym Traktem leży nieduże miasteczko — Szumsk. Dzisiaj znane jest z odbywających się tu co roku na zakończenie lata Katolickich Dni Młodzieży, które...

  W Solecznikach działo się! Święto Plonów zwieńczone koncertem „Roztańczona Litwa”

  Gospodarze i organizatorzy wydarzenia — Samorząd Rejonu Solecznickiego i Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego — sprawili, że tym razem święto się odbyło z niespotykanym dotąd rozmachem. Tradycyjne uroczystości dożynkowe połączono ze spektakularnym koncertem w wykonaniu gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Dożynki...

  Parada aut retro w Solecznikach [Z GALERIĄ]

  Uczestnicy tradycyjnego rajdu co roku wybierają inną trasę. – Rajd zabytkowych pojazdów odbywa się już od 15 lat. Chodzi w nim o to, żeby właściciele starych, ale działających aut mogli przejechać się nimi i poznać nowe okolice. Co roku...