Samorząd sprezentował szkołom 5 nowych autobusików

Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu poprawę dowożenia uczniów rejonu, zapewnienie bezpiecznej podróży uczniów z odległych osiedli do instytucji oświatowych i inspirowanie treściwych zajęć pozalekcyjnych. W związku z powyższym w 2015 roku ze środków budżetu Samorządu nabyto i rozdzielono szkołom pięć nowych autobusików Iveco Daily.
Z żółtych autobusików już cieszą się Gimnazjum w Rukojniach, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.
Na zakup nowych autobusików szkolnych Samorząd w roku bieżącym przeznaczył 193,5 tys. euro.
Autobusiki są przeznaczone nie tylko dla dowożenia uczniów do szkoły, ale są również niezbędne w wycieczkach dzieci na imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne i zawody sportowe.
W październiku bieżącego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej kierownictwu Samorządu Rejonu Wileńskiego przekazało środki (144 tys. euro) na zakup autobusów dla polskich szkół. W 2016 roku z przeznaczonych środków będą kupione 4 nowe autobusiki szkolne, które pojadą do Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach i Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach.
Do szkoły i z powrotem muszą być dowożeni uczniowie, którzy mieszkają w odległości ponad trzech kilometrów od szkoły, którzy uczą się według programów przedszkolnych i kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2014-2015 autobusami szkolnymi (24) ogółem było podwożone 717 uczniów rejonu.