Więcej

  Samorząd sprezentował szkołom 5 nowych autobusików

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu poprawę dowożenia uczniów rejonu, zapewnienie bezpiecznej podróży uczniów z odległych osiedli do instytucji oświatowych i inspirowanie treściwych zajęć pozalekcyjnych. W związku z powyższym w 2015 roku ze środków budżetu Samorządu nabyto i rozdzielono szkołom pięć nowych autobusików Iveco Daily.
  Z żółtych autobusików już cieszą się Gimnazjum w Rukojniach, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.
  Na zakup nowych autobusików szkolnych Samorząd w roku bieżącym przeznaczył 193,5 tys. euro.
  Autobusiki są przeznaczone nie tylko dla dowożenia uczniów do szkoły, ale są również niezbędne w wycieczkach dzieci na imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne i zawody sportowe.
  W październiku bieżącego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej kierownictwu Samorządu Rejonu Wileńskiego przekazało środki (144 tys. euro) na zakup autobusów dla polskich szkół. W 2016 roku z przeznaczonych środków będą kupione 4 nowe autobusiki szkolne, które pojadą do Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach i Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach.
  Do szkoły i z powrotem muszą być dowożeni uczniowie, którzy mieszkają w odległości ponad trzech kilometrów od szkoły, którzy uczą się według programów przedszkolnych i kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2014-2015 autobusami szkolnymi (24) ogółem było podwożone 717 uczniów rejonu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...