Więcej

  Program prac melioracyjnych w rejonie wileńskim zbliża się do końca

  Czytaj również...

    W rejonie wileńskim prace melioracyjne są związane z nadzorem stanu budowli i odnowieniem tych systemów w celu wydłużenia okresu ich użytkowania
  W rejonie wileńskim prace melioracyjne są związane z nadzorem stanu budowli i odnowieniem tych systemów w celu wydłużenia okresu ich użytkowania

  Od początku 2015 roku w dziesięciu gminach rejonu wileńskiego – Pogirach, Rzeszy, Mickunch, Sużanach, Szaternikach, Duksztach, Awiżeniach, Mejszagole, Podbrzeziu, Ławaryszkach, i Bujwidzach były prowadzone różnego rodzaju prace melioracyjne.

  Melioracja jest prowadzona w celu poprawy warunków prowadzenia działalności rolniczej na obszarach, gdzie pracuje się na roli. Po pracach melioracyjnych poprawiają się podstawy gospodarowania, pozbywa się nadmiaru wilgoci, reguluje się poziom wody w glebie. Dobry stan systemów melioracyjnych wpływa na urodzajność gleby, poprawia się jakość produktów rolnych i zwiększa się ilość produkcji.
  W rejonie wileńskim prace melioracyjne są związane z nadzorem stanu budowli i odnowieniem tych systemów w celu wydłużenia okresu ich użytkowania.
  W tym roku w gminie Rzesza (wieś Poszyły) i w gminie Szaterniki (wsie Popieły, Łoźniki, Kapitulszczyzna, Szaterniki) w sumie naprawiono ponad 5 km kanałów melioracyjnych i 8 przepustów. We wsi Pikieliszki uporządkowano pompownię.
  We wsiach Dziewoniszki i Gajduny gminy Mickuny, we wsi Podobce gminy Bujwidze usunięto zakłócenia odwadniania awaryjnego – wyremontowano przepusty, wyczyszczono kanały odwadniające.

  Nadzór rowów odwadniających był prowadzony we gminie Rzesza (w. Pikieliszki), gm. Szaterniki (wsie Popieły, Łoźniki, Kapitulszczyzna, Szaterniki, Wierbuszki i na chutorze Asiuty), gm. Sużany (w. Traszkuny.), gm. Dukszty (wsie Dowborobowo, Genie, Miedźwiedziszki), gm. Bujwidze (wsie Podobce, Punżany i Karklina) i gminie Ławaryszki. Łącznie uporządkowano i wykoszono powyżej 45 km rowów.
  W rejonie wileńskim w ciągu 2015 roku były prowadzone prace doglądu mostów. Z funduszy budżetu Samorządu rejonu wileńskiego na dogląd mostów w gminie Sużany (w. Pietrowo), gm. Podbrzezie (w. Santoka), gm. Kowalczuki (wsie Zarzecze i W. Kosina), gm. Mejszagoła, gm. Mariampol (w. Tereszyszki – 2 szt., w. Bękarty i Galina), gm. Awiżenie (w. Rzesza) było przydzielono 4216, 68 euro. We wsi Werusowo gm. Sużany zrealizowano nadzór 2 mostów.
  Odbudowano i wymalowano poręcze, odbudowano nawierzchnię i wyczyszczono rynny. W gm. Awiżenia (w. Giełuże), gm. Rzesza (w. Czerwony Dwór) gm. Mejszagoła (w. Mejszagoła i Kiemiele), gm. Podbrzezie (w. Okmianka i Sklewcie), gm. Ławaryszki i Sużany (w. Werusowo) zrealizowano nadzór 6 stawów: wykoszono stoki tam, zebrano i wywieziono śmieci, uporządkowano rynny, przemalowano i odbudowano poręcze. We wsi Okmianka wzmocniono konstrukcję regulowanego dna koryta rzeki (risberma) i uporządkowano most służbowy.

  Intensywnie przez cały rok prowadzone prace melioracyjne, zbliżają się do końca. Już na dziś wyremontowano 5,3 km rowów, na odcinku 45,894 km wykonano konserwację rowów, naprawiono 0,05 km kolektorów odwadniających i 8 przepustów.
  Większość funduszy przeznaczyło Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej, znaczący wkład wniósł Samorząd Rejonu wileńskiego. Samorząd Rejonu wileńskiego na prace melioracyjne w 2015 roku przeznaczył 28 466,4 euro. Łącznie na prace melioracyjne w rejonie wileńskim przeznaczono 180 433,00 euro.
  W 2016 roku Samorząd Rejonu wileńskiego planuje przygotować projekt rekonstrukcji kolejnych 3 mostów w gminach Pogiry i Sużany.
  Przypominamy, że dokładna informacja o każdym uporządkowanym obiekcie jest przedstawiana na interaktywnej mapie inwestycji rejonu wileńskiego.

  W rejonie wileńskim prace melioracyjne są związane z nadzorem stanu budowli i odnowieniem tych systemów w celu wydłużenia okresu ich użytkowania

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...