Więcej

  Rejon wileński wśród najbardziej przedsiębiorczych rejonów Litwy

  Czytaj również...

  W grudniu br. Centralna Unia Kredytowa Litwy (CUKL) zainicjowała zestawienie poziomu przedsiębiorczości, według którego ustalono najbardziej przedsiębiorcze regiony Litwy. Wśród nich znalazł się również rejon wileński.
  W trzech dużych miastach litewskich, ich rejonach oraz kurortach nadmorskich zaobserwowano największą liczbę mieszkańców, zajmujących się małym i średnim biznesem.
  Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-9 z dnia 30 stycznia 2015 r. zatwierdzono nową redakcję Ustawy Wspierania Funduszu Małej i Średniej Przedsiębiorczości, w które są wskazane formy wspierania funduszu małej i średniej przedsiębiorczości, priorytety, warunki i tryb udzielania wsparcia.
  Małe i średnie przedsiębiorstwa, t. j. bardzo małe przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedsiębiorcy – osoby fizyczne, które, zgodnie z prawem prowadzą działalność gospodarczą i handlową (w tym ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie świadectwa przedsiębiorczości lub zaświadczenia o działalności indywidualnej), rolnicy, instytucje publiczne i powiązane z nimi struktury gospodarcze, działające na terenie samorządu mogą ubiegać się o pomoc do Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia małego i średniego biznesu, udzielanego przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego można zwracać się do doradczyni mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandry Černiauskienė, telefon (8 5) 275 19 52, kom. 868 337 182.
  Więcej informacji na temat Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej www.vrsa.lt w rozdziale Przedsiębiorcom.
  Samorząd rejonu wileńskiego jest otwarty na propozycje Państwa i czeka na wzajemną współpracę.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...