Goście redakcyjni z Awiżeń

Uczniowie klas początkowych z Gimnazjum w Awiżeniach podczas wycieczki zapoznali się z zawodem dziennikarza Fot. Marian Paluszkiewicz
Uczniowie klas początkowych z Gimnazjum w Awiżeniach podczas wycieczki zapoznali się z zawodem dziennikarza Fot. Marian Paluszkiewicz

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” wczoraj odwiedziła liczna grupa uczniów klas początkowych z Gimnazjum w Awiżeniach.

21-osobowa grupa uczniów klas 3 i 4 przybyła pod opieką swoich wychowawczyń ― Wioletty Chwojnickiej oraz Genoefy Łuczun.
― Naszą wycieczkę zorganizowaliśmy w ramach projektu „Kim chcę zostać w przyszłości”, na podstawie którego uczniowie mają zapoznać się z różnymi zawodami. Dziennikarstwo będzie pierwszym takim zawodem, z którym dzieci zapoznają się bliżej. A właśnie redakcję „Kuriera” wybraliśmy dlatego, że regularnie czytamy „Pocopotka”, więc dzieciom będzie ciekawie zobaczyć, na jakich w ogóle zasadach funkcjonuje gazeta — powiedziała Wioletta Chwojnicka.
Jak zaznaczyła jej podopieczni marzą o różnych zawodach. Ktoś chce w przyszłości zostać lekarzem, ktoś nauczycielem, policjantem, a niektórzy marzą o karierze aktorskiej. Podczas następnych wycieczek uczniowie zamierzają odwiedzić także pocztę i policję.
Natomiast wczoraj w naszej redakcji i drukarni wycieczkowicze zapoznali się z subtelnościami procesu codziennego powstawania gazety i jej drogą do czytelnika. Redaktor naczelny Robert Mickiewicz opowiedział młodzieży o historii, problemach i sukcesach polskiego dziennika na Litwie oraz wytłumaczył, dlaczego zawód dziennikarza można uważać za jeden z najciekawszych.