Priorytetem bibliotek rejonu wileńskiego – czytające i zajęte społeczeństwo

W celu ożywienia bibliotek kraju oraz zwiększenia atrakcyjności ich wizerunku w społeczeństwie, Sejm rok 2016 ogłosił Rokiem Bibliotek, którego główny cel – odnowienie wiedzy, zainteresowania historią i innowacjami, delektowanie się literaturą, integracja w społeczeństwo i uczestniczenie w życiu społecznym.

Do osiągania tego celu aktywnie przyczynia się Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej 42 pododdziały strukturalne.
W r. 2015 dla czytelników otworzyły drzwi trzy odnowione biblioteki: w miasteczku Mejszagoła we wsiach Grygajcie i Mościszki. Otwarto pododdziały strukturalne w Małych Ligojniach i Mickunach.
Fundusze druków bibliotek są regularnie uzupełniane w nowe publikacje, organizuje się różnorodne imprezy, akcje, zapewnia się bezpłatny dostęp do Internetu, istnieje możliwość łączności bezprzewodowej.
W bibliotekach rejonu działa zintegrowany system informacyjny bibliotek Litwy (LIBIS), który czytelnikom Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego i pododdziałów strukturalnych umożliwia korzystanie z jednolitego biletu czytelnika i katalogu we wszystkich bibliotekach kraju, które korzystają z LIBIS.
Najbardziej popularną usługą, oferowaną w bibliotekach, jest dostęp do Internetu, z którego chętnie i aktywnie korzystają nie tylko dzieci i młodzież, ale również starsi odwiedzający. Współczesny świat jest niemożliwy bez technologii informacyjnych, codziennie pojawia się coraz więcej innowacji, zatem, aby pomoc w integracji oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności, organizuje się szkolenia dla dorosłych, zajęcia edukacyjne dla dzieci. Użytkownicy są przygotowywani do korzystania z usług władzy internetowej, z poczty elektronicznej, z wyszukiwania informacji.
Biblioteki rejonu wileńskiego świadczą usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, można wypożyczać publikacje lub otrzymać ich kopie z innych bibliotek. Usługa ta jest aktualna wśród studentów i uczniów. Użytkownicy bibliotek rejonu wileńskiego również mogą korzystać z bazy danych: INFOLEX, Praktika, EBSCO (zbiory jedenastu baz danych), Oxford Reference Online, Grove Ltrt Online, Grove Music Online, z bazy bibliograficznej Archiwum Artykułów Prasowych Periodyków Litwy (lat 1994-2002). Użytkownicy mogą łączyć się tylko za pomocą haseł, których udziela Biblioteka Centralna. Mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego korzystania z usług rozwiązywania testów PRD. Nowo zarejestrowani użytkownicy www.KETbilietai.lt poprzez stronę internetową Biblioteki Centralnej www.vrscb.lt otrzymują możliwość rozwiązywania testów. Potencjalnym i obecnym użytkownikom pomaga to przygotować się do egzaminów z teorii i jazdy IP „Regitra”.
Biblioteki rejonu wileńskiego świadczą usługi nie tylko w pomieszczeniach biblioteki. Usługi dla osób niepełnosprawnych i starszych są świadczone również w domu. Aby pomóc tym ludziom w integracji ze społeczeństwem, bibliotekarki dla czytelników przynoszą zamówione książki do domu, zapoznają z nowo nabytymi publikacjami, w taki sposób rozjaśniając ich codzienną rutynę.
W bibliotekach stale są organizowane imprezy – święta państwowe, święta narodowe, jubileuszowe wystawy twórców, są organizowane tradycyjne imprezy: Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny Jana, poranki, omawiania i prezentacje książek, w których chętnie uczestniczą członkowie społeczności lokalnych.
Biblioteki rejonu chętnie uczestniczą w projektach Biblioteki Narodowej Litwy, publicznej Biblioteki im. Adama Mickiewicza Wilna i innych projektach.
Centralna Biblioteka bierze udział w ogólnej działalności portalu interaktywnych usług elektronicznych bibliotek publicznych www.ibiblioteka.lt. Oferuje usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
Więcej informacji na temat czasu pracy i działalności Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej pododdziałów strukturalnych można znaleźć: http://kulturairsportas.vrsa.lt/index.php?3760945374, http://www.vrscb.lt/lt/.