Jubileusz 100-lecia Polskiej szkoły w Rakańcach

Uroczystą akademię uświetnił program artystyczny oraz występy uczniów
Uroczystą akademię uświetnił program artystyczny oraz występy uczniów

Szkoła Podstawowa w Rakańcach w rejonie wileńskim 18 maja obchodziła piękny jubileusz 100-lecia.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie witali przybyłych na uroczystość gości: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, kierownika Wydziału oświaty Lilię Andruszkiewicz z gł. specjalistką Alicją Balcewicz, wiceprzewodniczącego Sejmu Jarosława Narkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, posła Józefa Kwiatkowskiego oraz posła Leonarda Talmonta. Na uroczystość przybyły także delegacje zaprzyjaźnionych szkół z Polski i Niemiec, rodzice i inni goście.
Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji społeczności szkolnej. Nabożeństwo współcelebrowali: ks. Jan Mackiewicz, ks. Józef Aszkiełowicz, ks. Tadeusz Matulaniec oraz ks. Włodzimierz Czerwiński w Polski.
Podczas świątecznej akademii w szkole było wiele życzeń i pięknych słów. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść dziękowała za ciężki, ale owocny trud nauczycieli. Mer cieszyła się, że społeczność szkoły jest bardzo aktywna i ma wielu przyjaciół w krajach sąsiednich. Dzięki temu uczniowie mają większą możliwość rozwoju i doskonalenia, a dzięki udziałowi w projektach i podczas corocznych wyjazdów poznają kulturę i tradycję innych krajów.
Za wieloletnią, sumienną i twórczą pracę mer uhonorowała dyrektor szkoły Jolantę Antoncewą, nauczycielkę języka polskiego Teresę Dulko i nauczycielkę matematyki Jelenę Adamowicz.
Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz wręczyła dyplomy gratulacyjne nauczycielce klas początkowych Elżbiecie Wertelka oraz nauczycielowi wychowania fizycznego Władimirowi Antoncewowi.
Uczniowie zaprezentowali zebranym program artystyczny, w którym wspominano dawne i nowe dzieje placówki, opowiedziano o sukcesach i osiągnięciach, a także o aktywnej współpracy z innymi placówkami.
Szkoła w Rakańcach została założona w 1916 roku we wsi Łopaciszki w domu pana Zubryckiego. Była to szkoła prywatna. Uczęszczało do niej 6 uczniów. W 1921 roku w budynku karczmy powstała szkoła publiczna. W 1966 roku został zbudowany nowy gmach szkolny, w którym Szkoła Podstawowa w Rakańcach mieści się dotychczas.