Więcej

  Uporządkowane ulice będą cieszyły mieszkańców rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  W ciągu najbliższych czterech lat w gminach Rudomino, Pogiry i Niemież będą rekonstruowane ulice o znaczeniu lokalnym, tworzone lepsze warunki ruchu, bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko życia.

  Mieszkańcy ulic Mokyklos, Žaibo, Taikos, Lydos wsi Rudomino poczują się wygodniej i bezpieczniej w swojej przestrzeni życia: planuje się tu zainstalować systemy oświetleniowe, zbudować nowe chodniki a także uporządkować zieleńce.
  Z nowych chodników i uporządkowanego środowiska będą się cieszyć mieszkańcy ulicy Parko wsi Biała Waka i ulicy Krantinės osiedla Wojdaty gminy Pogiry. Ponadto, we wsi Wojdaty będzie stworzona możliwość do aktywnego wypoczynku i podziwiania pięknych widoków rejonu – wzdłuż ulic Statybininkų i Šaltinio rozpostrą się ścieżki rowerowe i dróżki dla pieszych. Kolejny chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową, łączącą przystanek autobusowy z gminą Pogiry planuje się zbudować przy ulicy Durpių we wsi Pogiry. Środowisko życia tu poprawią również zainstalowane oświetlenie i uporządkowane zielone przestrzenie.

  Czekają zmiany również na osiedle Skojdziszki gminy Niemież. Mieszkańcy ulicy Kaštonų będą jeździć po pokryciu asfaltowym, od przystanku autobusowego do osiedla mieszkańcy bezpiecznie będą chodzić nowym chodnikiem, ulicy nie będą zatapiały ścieki deszczowe. 220 – metrowy odcinek ulicy Akacijų będzie oświetlony, będzie odnowione pokrycie ulicy, system ścieków deszczowych. Będzie zrekonstruowana również ulica Beržų, będzie położone pokrycie asfaltowo-betonowe, zainstalowany system odprowadzania wody deszczowej, będzie zainstalowane oświetlenie i zbudowane chodniki.

  Zrealizowane projekty pozwolą mieszkańcom i gościom poczuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie, poprawią warunki ruchu zarówno w jasnej, jak i w ciemnej porze doby, zwiększą liczbę entuzjastów aktywnego wypoczynku i podróży rowerowych, będzie uporządkowane środowisko – życie w osiedlu stanie się bardziej atrakcyjne.
  Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-205 z dnia 27.05.2016 r. o zatwierdzeniu listy projektów odbudowy lokalnych ulic, te projekty odnowienia ulic zostaną wciągnięte do zintegrowanego programu rozwoju terytorialnego regionu wileńskiego.
  Zintegrowany program rozwoju terytorialnego regionu wileńskiego jest zaprojektowany w celu rozwiązania problemów właściwych dla obszarów celowych, poprzez zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności środowiska życia, poprzez wzrost gospodarczy i zapewnienie efektywności inwestycji strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Przedstawia się w niej analiza sytuacji terytorium, cele rozwoju, zadania i środki, plan przedsięwziąć programu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...