Są znane ostatnie wyniki z państwowych egzaminów dojrzałości

Sesja egzaminów dojrzałości 2016 roku dobiega końca    Fot. Ryszard Sudenis
Sesja egzaminów dojrzałości 2016 roku dobiega końca Fot. Ryszard Sudenis

W połowie lata absolwenci wreszcie będą mogli odetchnąć. Trwająca od 21 marca sesja egzaminów dojrzałości 2016 roku dobiega końca. Absolwenci, po urzeczywistnieniu jednego z najpoważniejszych wyzwań w ich życiu – złożeniu egzaminów, wreszcie będą mogli cieszyć się pięknym latem i zacząć planować swoje życie z nauką na wyższych uczelniach.

W tym roku egzaminy dojrzałości zdawało 556 uczniów dwunastych klas szkół rejonu wileńskiego, czyli o 1,3% mniej niż w 2015 roku, oraz dwóch eksternów.
Większość absolwentów szkół samorządu zdawało obowiązkowy egzamin z języka litewskiego i literatury – 558 dwunastaków; szkolny egzamin do wyboru z języka ojczystego (polskiego) –składało 302 absolwentów, z nich 32 osoby otrzymały najwyższą ocenę. Szkolny egzamin dojrzałości z języka ojczystego (rosyjskiego) zdawało 26 osób.
Ponad połowa (54,5 proc.) kandydatów, którzy zdawali egzamin z języka litewskiego i literatury, wybrało typ państwowego egzaminu dojrzałości. Uczniowi Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie udało się uzyskać najwyższy wynik – 100 punktów. Egzamin zdało 86, 2 proc. kandydatów.

Państwowy egzamin dojrzałości z matematyki, który w ostatnim czasie wzbudził wiele dyskusji, zdawało 286 kandydatów, z czego 9,1 proc. uczniów nie zdało tego egzamin i próbowało swoich sił na egzaminie szkolnym. Chociaż ten egzamin nie jest obowiązkowy do uzyskania świadectwa dojrzałości, od bieżącego roku on stał się obowiązkowym dla kandydatów na studia finansowane przez państwo, z wyjątkiem studiów artystycznych
Podobnie jak w ubiegłym roku, najpopularniejszym językiem obcym wśród absolwentów był język rosyjski. Wybrało go 264 absolwentów, z nich 11,7 proc. uzyskało najwyższe wyniki. Najlepsze wyniki odnotowało 8 absolwentów z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, 5 – z Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, 3 – z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, 2 – z Gimnazjum w Awiżeniach, 2 – z Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu, 2 – z Gimnazjum w Mickunach, 2 – z Gimnazjum „Ryto” w Rudominie i 2 – ze Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach. Najwyższą ilość punktów uzyskali również dwunastoklasiści z Rukojń, z Gimnazjów im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze i Gimnazjum im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole. Tegoroczni absolwenci aktywniej wybierali również egzamin z języka angielskiego – wybrało go 256 osób (w r. 2015 – 223). 9 absolwentów z rejonu wileńskiego zdawało egzamin dojrzałości z języka niemieckiego.
Państwowy egzamin dojrzałości z historii zdawało 175 kandydatów, z biologii – 71, z informatyki – 33, z geografii – 32, z fizyki – 28, a z chemii – 16.

Samorząd Rejon Wileńskiego jest dumny z tak dużej ilości utalentowanych i uzdolnionych dzieci i młodzieży, rosnącej się w rejonie wileńskim. W r. 2015 na uniwersytety i kolegia wstąpiło 61 proc. absolwentów placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Należy pamiętać, że uczniowie swoje wyniki z egzaminów mogą sprawdzić pod adresem https://rezultatai.nec.lt/results-web, a wszyscy chętni (po złożeniu pisemnego podania na imię dyrektora Narodowego Centrum Egzaminacyjnego) od 19 lipca, będą mogli w Narodowym Centrum Egzaminacyjnym zobaczyć swoje ocenione prace ze wszystkich zdawanych państwowych egzaminów dojrzałości.