Więcej

  Poselskie wydatki reprezentacyjne pozostaną okrojone jeszcze na rok

  Czytaj również...

  Poprawka statutowa pozwoli w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro Fot. Marian Paluszkiewicz
  Poprawka statutowa pozwoli w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro Fot. Marian Paluszkiewicz

  Kończący swą kadencję Sejm jeszcze na rok — do 31 grudnia 2017 r. — zostawił zmniejszone środki na działalność parlamentarną dla posłów oraz zmniejszone wydatki reprezentacyjne dla przewodniczącego Sejmu i jego zastępców.

  Wczoraj na wniosek przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė posłowie w głosowaniu pilnym przyjęli poprawki statutowe. Za poprawką głosowało 78 posłów, 3 było przeciwko, 3 powstrzymało się.

  Według Graužinienė, oszczędzanie na wydatkach w sektorze publicznym jest koniecznością na drodze do zmniejszenia deficytu budżetu państwowego. Z przedstawionych danych wynika, że zaproponowane zmiany pozwolą w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro.
  — Głosowaliśmy za pozostawieniem zmniejszonych środków na działalność poselską. Praktyka wykazała, że tych środków wystarcza, przynajmniej dla mnie. Tę poprawkę poparła również większość naszej frakcji — poinformował „Kurier” Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu z ramienia Litewskiej Partii Socjaldemokratów.

  Konserwatysta Jurgis Razma wniósł propozycję, by ustalić zmniejszone wydatki reprezentacyjne na cały okres, a nie na rok, by nie było potrzeby co roku przedłużać terminu.

  — Wtorkowe głosowanie po prostu zachowało ten stan rzeczy, który jest obecnie. W okresie kryzysu wydatki na działalność parlamentarną posłów zostały okrojone i co roku Sejm głosuje, by nie podnosić ich do poziomu sprzed kryzysu — powiedziała „Kurierowi” Rita Tamašunienė, przewodnicząca sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

  13 października 2015 r. został przedłużony okres, w ciągu którego obowiązywały zmniejszone wydatki reprezentacyjne na potrzeby przewodniczącego Sejmu, jego zastępców oraz środki przeznaczane na działalność parlamentarną dla posłów. Sejm wtedy uchwalił, że zmniejszone wydatki są tymczasowe i obowiązują do 31 grudnia 2016 r., zaś od 1 stycznia 2017 miano powrócić do poprzedniego status quo.

  Posłowie AWPL-ZChR poparli propozycję przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė i głosowali za pozostawieniem okrojonych środków na działalność parlamentarną.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  — Oczywiste, że głosowaliśmy jednogłośnie „za”. Uważam, że nie ma potrzeby zwiększać sum przeznaczanych na poselskie wydatki w sytuacji, gdy wszyscy inni obywatele, zwłaszcza pracujący, nie mają podobnych podwyżek. Na sali wywiązała się dyskusja, niektórzy posłowie z innych partii proponowali zwiększyć wydatki z racji na to, że daleko mieszkają, proponowali zróżnicować wydatki przeznaczane na utrzymanie samochodu i osobno na artykuły biurowe. Ostatecznie przegłosowano za zmniejszoną kwotą — poinformowała Rita Tamašunienė.

  Na wydatki związane z działalnością parlamentarną każdego miesiąca należy się posłom suma w wysokości 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia (770 euro). Gdyby Sejm przegłosował przeciwko poprawce, wydatki na działalność parlamentarną zmniejszone ze względu na kryzys ekonomiczny w 2008 roku powróciłyby do poprzedniego poziomu (1,7 średniego miesięcznego wynagrodzenia).

  Ze swych wydatków posłowie muszą się rozliczyć, przedstawić faktury i paragony potwierdzające wydatki. Środki związane z działalnością parlamentarną posłowie mogą przeznaczyć na utrzymanie i tankowanie samochodu, na utrzymanie biura, zakup kwiatów, artykułów biurowych — papier, długopisy itp., na reklamę.

  Wydatki na działalność parlamentarną są dodatkiem do wynagrodzeń posłów, które wahają się od 2 532 euro do 3 367 euro.

  Na wydatki reprezentacyjne przewodniczącego Sejmu nadal się będzie przeznaczało co miesiąc sumę w wysokości 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia. W okresie kryzysu suma ta została zmniejszona trzykrotnie. Fundusze reprezentacyjne wiceprzewodniczących Sejmu pozostają na poziomie 0,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia, bez poprawek powróciłyby one do poziomu 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia.
  W ciągu pierwszego półrocza br. posłowie wykorzystali 568 tys. euro wydatków związanych z działalnością parlamentarną. W ubiegłym roku całoroczne wydatki wyniosły 1 mln 115 tys. 337 euro.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...