Poselskie wydatki reprezentacyjne pozostaną okrojone jeszcze na rok

Poprawka statutowa pozwoli w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro Fot. Marian Paluszkiewicz
Poprawka statutowa pozwoli w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro Fot. Marian Paluszkiewicz

Kończący swą kadencję Sejm jeszcze na rok — do 31 grudnia 2017 r. — zostawił zmniejszone środki na działalność parlamentarną dla posłów oraz zmniejszone wydatki reprezentacyjne dla przewodniczącego Sejmu i jego zastępców.

Wczoraj na wniosek przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė posłowie w głosowaniu pilnym przyjęli poprawki statutowe. Za poprawką głosowało 78 posłów, 3 było przeciwko, 3 powstrzymało się.

Według Graužinienė, oszczędzanie na wydatkach w sektorze publicznym jest koniecznością na drodze do zmniejszenia deficytu budżetu państwowego. Z przedstawionych danych wynika, że zaproponowane zmiany pozwolą w ciągu 2017 r. zaoszczędzić 1 051 400 euro.
— Głosowaliśmy za pozostawieniem zmniejszonych środków na działalność poselską. Praktyka wykazała, że tych środków wystarcza, przynajmniej dla mnie. Tę poprawkę poparła również większość naszej frakcji — poinformował „Kurier” Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu z ramienia Litewskiej Partii Socjaldemokratów.

Konserwatysta Jurgis Razma wniósł propozycję, by ustalić zmniejszone wydatki reprezentacyjne na cały okres, a nie na rok, by nie było potrzeby co roku przedłużać terminu.

— Wtorkowe głosowanie po prostu zachowało ten stan rzeczy, który jest obecnie. W okresie kryzysu wydatki na działalność parlamentarną posłów zostały okrojone i co roku Sejm głosuje, by nie podnosić ich do poziomu sprzed kryzysu — powiedziała „Kurierowi” Rita Tamašunienė, przewodnicząca sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

13 października 2015 r. został przedłużony okres, w ciągu którego obowiązywały zmniejszone wydatki reprezentacyjne na potrzeby przewodniczącego Sejmu, jego zastępców oraz środki przeznaczane na działalność parlamentarną dla posłów. Sejm wtedy uchwalił, że zmniejszone wydatki są tymczasowe i obowiązują do 31 grudnia 2016 r., zaś od 1 stycznia 2017 miano powrócić do poprzedniego status quo.

Posłowie AWPL-ZChR poparli propozycję przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė i głosowali za pozostawieniem okrojonych środków na działalność parlamentarną.

— Oczywiste, że głosowaliśmy jednogłośnie „za”. Uważam, że nie ma potrzeby zwiększać sum przeznaczanych na poselskie wydatki w sytuacji, gdy wszyscy inni obywatele, zwłaszcza pracujący, nie mają podobnych podwyżek. Na sali wywiązała się dyskusja, niektórzy posłowie z innych partii proponowali zwiększyć wydatki z racji na to, że daleko mieszkają, proponowali zróżnicować wydatki przeznaczane na utrzymanie samochodu i osobno na artykuły biurowe. Ostatecznie przegłosowano za zmniejszoną kwotą — poinformowała Rita Tamašunienė.

Na wydatki związane z działalnością parlamentarną każdego miesiąca należy się posłom suma w wysokości 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia (770 euro). Gdyby Sejm przegłosował przeciwko poprawce, wydatki na działalność parlamentarną zmniejszone ze względu na kryzys ekonomiczny w 2008 roku powróciłyby do poprzedniego poziomu (1,7 średniego miesięcznego wynagrodzenia).

Ze swych wydatków posłowie muszą się rozliczyć, przedstawić faktury i paragony potwierdzające wydatki. Środki związane z działalnością parlamentarną posłowie mogą przeznaczyć na utrzymanie i tankowanie samochodu, na utrzymanie biura, zakup kwiatów, artykułów biurowych — papier, długopisy itp., na reklamę.

Wydatki na działalność parlamentarną są dodatkiem do wynagrodzeń posłów, które wahają się od 2 532 euro do 3 367 euro.

Na wydatki reprezentacyjne przewodniczącego Sejmu nadal się będzie przeznaczało co miesiąc sumę w wysokości 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia. W okresie kryzysu suma ta została zmniejszona trzykrotnie. Fundusze reprezentacyjne wiceprzewodniczących Sejmu pozostają na poziomie 0,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia, bez poprawek powróciłyby one do poziomu 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia.
W ciągu pierwszego półrocza br. posłowie wykorzystali 568 tys. euro wydatków związanych z działalnością parlamentarną. W ubiegłym roku całoroczne wydatki wyniosły 1 mln 115 tys. 337 euro.