Więcej

  Gimnazjum w Awiżeniach – 50 lat

  Czytaj również...

   Dyrektor gimnazjum w Awiżeniach Waleria Orszewska cieszyła się z wielkich osiągnięć Gimnazjum w Awiżeniach Fot. vrsa.lt
  Dyrektor gimnazjum w Awiżeniach Waleria Orszewska cieszyła się z wielkich osiągnięć Gimnazjum w Awiżeniach Fot. vrsa.lt

  15 września, ciepłego jesiennego dnia, społeczność Gimnazjum w Awiżeniach i licznie zgromadzeni goście cieszyli się z pięknego jubileuszu 50-lat i oficjalnego otwarcia budynku po remoncie.
  Z okazji tej pięknej rocznicy, aby pogratulować społeczności gimnazjum w Awiżeniach, przybyło grono szanownych gości – mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz wraz z zastępcą Sofią Ryżową i kurujący gimnazjum w Awiżeniach starszy specjalista Jarosław Subocz, zastępca kierownika Wydziału Budownictwa Michał Kunicki, jak również przyjaciele gimnazjum – goście z Polski, rodzice uczniów, byli pedagodzy, dyrektorzy sąsiednich szkół i in.
  Dyrektor gimnazjum w Awiżeniach Waleria Orszewska zapraszała wszystkich zgromadzonych, aby wspólnie pocieszyć się z odnowionych pomieszczeń i dojrzałej rocznicy, a uczniowie i nauczyciele gimnazjum dla gości zorganizowali piękny koncert wspomnień, w którym nie zabrakło pięknych piosenek i wierszy twórczości własnej. ”Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się silniejsi, bogatsi, mądrzejsi, gotowi do nowych zmian i niebojący się wyzwań” – cieszyła się dyrektor gimnazjum.
  Nowe i jasne pomieszczenia poświęcił wikariusz parafii Odnalezienia Krzyża św. (Kalwarii) ksiądz Marek Butkiewicz.
  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego cieszyła się razem z całą społecznością gimnazjum, widząc, że w rejonie wileńskim jest kolejna nowoczesna instytucją oświatowa, zapewniająca uczniom edukację wysokiej jakości. „Historia każdej szkoły składa się z mniejszych historii, które pisali i piszą obecni i byli uczniowie oraz nauczyciele, będący twórcami przyszłości swojej szkoły i całego rejonu. Jestem szczęśliwa i dumna z osiągnięć Gimnazjum w Awiżeniach, osiągnięć uczniów i kochających swoją pracę nauczycieli.
  – Drodzy uczniowie, bądźcie ciekawi, nie bójcie się podejmowania nowych zadań”- mówiła mer, życząc nowych wzlotów i twórczego sukcesu w edukacji młodego pokolenia, w tworzeniu swego otoczenia i środowiska całego rejonu.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego w latach 2014-2015 z europejskich funduszy strukturalnych i środków Samorządu Rejonu Wileńskiego na renowację gimnazjum przeznaczył 2,1 mln euro.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...