Więcej

  Rejon wileński nawiąże współpracę z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł

  Czytaj również...

  Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł   Fot.vrsa.lt
  Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł Fot.vrsa.lt

  Samorząd rejon wileńskiego podpisze umowę o współpracy z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł. Taką uchwałę przyjęli podczas posiedzenia rady radni rejonu wileńskiego.

  Współpraca z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł ma się przyczynić do rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł w rejonie podstołecznym, także do eksportu produkcji i usług spółek, działających w rejonie. Zgonie z umową będzie się dążyło do stworzenia przychylnych warunków do współpracy pomiedzy firmami, przyciągiwania inwestycji oraz rozwiązywania aktualnych problemów przedsiębiorców
  W ramach współpracy będą promowane możliwości eksportowe działających w rejonie wileńskim spółek i inwestycyjne zalety rejonu, jak również wizyty zagranicznych przedsiębiorców w rejonie stołecznym i odwrotnie – rodzimych przedsiębiorców w krajach zagranicznych itd. Ponadto obie strony będą dążyły do rozwiązywania kwestii rozwoju infrastruktury w rejonie wileńskim.

  Rita Bacevičienė, przedstawicielka Wileńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosł, powiedziała podczas posiedzenia, że Izba dąży do nawiązania partnerstwa ze wszystkimi samorządami regionu wileńskiego. Podkreśliła, że Izba współpracuje ze stołecznymi izbami handlowymi i przemysłowymi zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, dlatego przedsiębiorcom może udzielić porzebnej informacji dotyczącej kwestii biznesowych.
  Izba bierze też udział w projektach międzynarodowych, jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego, zrzeszającego około 60 izb handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, w tym wiele polskich, z którymi wileńska Izba aktywnie współpracuje. Jak zaznaczyła Bacevičienė, dla samorządów regionu wileńskiego jest to dobra okazja do współpracy.
  Samorząd rejonu wileńskiego i Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosł zamierzają wspólnie organizować wizyty delegacji, misje biznesowe za granicą, wspólne konferencje, fora, kursy oraz inne imprezy biznesowe. Będą też współpracowały w dziedzinie kształcenia zawodowego.
  W celu rozwiązywania aktualnych problemów przedsiębiorców przedstawiciele Izby będą brali udział w posiedzeniach komisji samorządowych. Zaś przedstawiciele samorządu będą mieli prawo głosu doradczego podczas posiedzeń komisji Izby.

  L24.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...