Rejon wileński nawiąże współpracę z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł

Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł     Fot.vrsa.lt
Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł Fot.vrsa.lt

Samorząd rejon wileńskiego podpisze umowę o współpracy z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł. Taką uchwałę przyjęli podczas posiedzenia rady radni rejonu wileńskiego.

Współpraca z Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł ma się przyczynić do rozwoju przemysłu, drobnego i średniego biznesu oraz rzemiosł w rejonie podstołecznym, także do eksportu produkcji i usług spółek, działających w rejonie. Zgonie z umową będzie się dążyło do stworzenia przychylnych warunków do współpracy pomiedzy firmami, przyciągiwania inwestycji oraz rozwiązywania aktualnych problemów przedsiębiorców
W ramach współpracy będą promowane możliwości eksportowe działających w rejonie wileńskim spółek i inwestycyjne zalety rejonu, jak również wizyty zagranicznych przedsiębiorców w rejonie stołecznym i odwrotnie – rodzimych przedsiębiorców w krajach zagranicznych itd. Ponadto obie strony będą dążyły do rozwiązywania kwestii rozwoju infrastruktury w rejonie wileńskim.

Rita Bacevičienė, przedstawicielka Wileńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosł, powiedziała podczas posiedzenia, że Izba dąży do nawiązania partnerstwa ze wszystkimi samorządami regionu wileńskiego. Podkreśliła, że Izba współpracuje ze stołecznymi izbami handlowymi i przemysłowymi zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, dlatego przedsiębiorcom może udzielić porzebnej informacji dotyczącej kwestii biznesowych.
Izba bierze też udział w projektach międzynarodowych, jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego, zrzeszającego około 60 izb handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, w tym wiele polskich, z którymi wileńska Izba aktywnie współpracuje. Jak zaznaczyła Bacevičienė, dla samorządów regionu wileńskiego jest to dobra okazja do współpracy.
Samorząd rejonu wileńskiego i Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosł zamierzają wspólnie organizować wizyty delegacji, misje biznesowe za granicą, wspólne konferencje, fora, kursy oraz inne imprezy biznesowe. Będą też współpracowały w dziedzinie kształcenia zawodowego.
W celu rozwiązywania aktualnych problemów przedsiębiorców przedstawiciele Izby będą brali udział w posiedzeniach komisji samorządowych. Zaś przedstawiciele samorządu będą mieli prawo głosu doradczego podczas posiedzeń komisji Izby.

L24.lt