Więcej

  Samorząd rejonu wileńskiego ma nowego wicemera

  Czytaj również...

  Rada samorządu rejonu wileńskiego na stanowisko wicemera rejonu wybrała Roberta Komarowskiego  Fot.vrsa.lt
  Rada samorządu rejonu wileńskiego na stanowisko wicemera rejonu wybrała Roberta Komarowskiego Fot.vrsa.lt

  21 października na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego wybrano nowego zastępcę mera.

  Na nowy etap, pełen nowych wyzwań i wielkiej odpowiedzialności, wkroczył były zastępca dyrektora administracji samorządu Robert Komarowski. Na jego kandydaturę w tajnym głosowaniu głosowało 23 z 26 radnych obecnych na posiedzeniu.
  Robert Komarowski dla dobra mieszkańców rejonu wileńskiego aktywnie działa już od wielu lat. Od 2002 roku do 2005 obecny wicemer pracował jako nauczyciel w Szkole Średniej w Ławaryszkach. W 2003 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wesołówce rejonu wileńskiego, gdzie od 2005 roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora tej szkoły. W czasie jego kierownictwa ta szkoła wielokrotnie była uznawana za najlepszą szkołę podstawową rejonu wileńskiego. Z inicjatywy Roberta Komarowskiego powstała wspólnota wiejska Wesołówki. Od 2012 roku Robert Komarowski odpowiedzialnie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. W 2015 roku po zdobyciu zaufania i uznania mieszkańców rejonu wileńskiego został wybrany na członka Rady. Mandatu radnego Robert Komarowski zrzekł się z powodu zajmowanego w tym czasie stanowiska zastępcy dyrektora administracji samorządu, które jest niezgodne z obowiązkami członka Rady. Dziś, 21 października, na posiedzeniu Rady w obecności członka Głównej Komisji Wyborczej Waldemara Urbana Robert Komarowski złożył przysięgę członka rady, a później przez mer Marię Rekść po zaaprobowaniu przez większość członków Rady został wyznaczony zastępcą mera.
  Przypominamy, że zmiany we władzy Samorządu Rejonu Wileńskiego miały miejsce po tym, gdy były wicemer Czesław Olszewski zdobył mandat Sejmu Republiki Litewskiej.
  Podczas posiedzenia Rady nowo wybranemu wicemerowi koledzy z rządzącej partii i oponenci nie żałowali dobrych słów jak osobowości i dziękowali za poświęcenie i bezgraniczną chęć służenia mieszkańcom rejonu wileńskiego. Tymczasem zastępca mera Robert Komarowski, nie kryjąc radości, podziękował członkom Rady za zaufanie i wszystkim życzył powodzenia w pracy na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego.
  Życzymy nowo wybranemu wicemerowi Samorządu Rejonu Wileńskiego Robertowi Komarowskiemu i dalej odważnie kroczyć do przodu, wzmacniając samorządność oraz harmonijny rozwój całego rejonu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...