Sprawozdanie rządu Skvernelisa, ale z działalności nie za pełny rok

 

Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi kierunek zmiany systemu podatkowego Fot. Marian Paluszkiewicz

Premier Saulius Skvernelis wczoraj, 18 kwietnia, przedstawił w sejmie roczne sprawozdanie z działalności rządu. Wynika z niego, że największe problemy Litwy stanowią nierówność dochodów, samobójstwa i emigracja.

Roczne sprawozdanie z działalności rządu to określenie formalne. W rzeczywistości gabinet ministrów pracuje pod kierunkiem Sauliusa Skvernelisa dopiero od końca 2016 roku. Ale jak przewiduje statut sejmu, premier powinien złożyć sprawozdanie za pełny rok.

Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi kierunek zmiany systemu podatkowego.  „Celem rządu jest, by gospodarka była konkurencyjna. Jednym z najważniejszych kroków na drodze do osiągnięcia tego jest kompleksowa rewizja systemu podatkowego. Wkrótce przedstawimy kierunek, w którym będziemy zmierzali. Obiecaliśmy przedstawić go przed nadejściem lata, ale mamy nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze wcześniej” – podkreślił premier.
W sprawozdaniu wskazano, że obecne obciążenia podatkowe dochodów z pracy są zbyt wysokie, że nie wykorzystuje się wszystkich możliwości zwiększania podstaw opodatkowania, stosuje się nieefektywne i społecznie niesprawiedliwe przywileje, a poziom inwestycji w innowacje oraz badania naukowe i eksperymenty jest zbyt niski.

„Litewska strategia gospodarcza nie może opierać się na taniej sile roboczej, dlatego będziemy wspierać działalność i współpracę naukową, tworząc podstawy gospodarki opartej na innowacjach’’ –  powiedział szef rządu, Saulius Skvernelis.
Jak wynika ze sprawozdania, od kilku lat utrzymuje się wzrost gospodarczy, rośnie produkt krajowy brutto (PKB), a bezrobocie się zmniejsza. W 2016 roku wzrost PKB wynosił 2,2 proc. Przewiduje się, że w 2017 roku PKB wyniesie 2,4 do 3 proc. Na ożywienie wzrostu gospodarczego ma wpływ zwiększenie konsumpcji i ożywienie eksportu. Wzrasta także przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Premier za największe problemy kraju uznał emigrację, największe w Unii Europejskiej zróżnicowanie dochodów, wciąż dużą liczbę samobójstw, zbyt niski wskaźnik urodzeń oraz niski poziom edukacji. Skala emigracji w 2016 roku prawie dorównała skali z kryzysowego roku 2011. W ubiegłym roku kraj opuściło 50 333 obywateli, w 2011 roku, podczas kryzysu ─ 53 863.
„Jeśli chcemy rozwiązać problem nierówności społecznej, musimy umieć prawidłowo wykorzystać nasz wzrost gospodarczy. Produkt krajowy brutto należy do najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej, ale nie umiemy tego wykorzystać. Nie umiemy, ponieważ nie dokonaliśmy reform strukturalnych w dziedzinie oświaty, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych” ─ mówił premier.

Zgodnie z danymi Eurostatu stopa zatrudnienia mieszkańców Litwy jest nieznacznie wyższa niż średnia dla państw Unii Europejskiej, lecz niższa niż w innych państwach bałtyckich ─ Łotwa wyprzedza nas o 0,9 punktu procentowego, a w Estonii wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 jest o 4,7 punktów procentowych wyższy niż na Litwie.

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2015, mimo że gospodarka i zatrudnienie w kraju wzrosło, ubóstwo w kraju nie zmalało. Odsetek osób narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne wyniósł w 2015 roku aż 29,3 procent. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Nierówność dochodów w kraju jest również ogromna. W 2015 roku dochody 20 procent najbogatszych ludzi na Litwie były 7,5 razy wyższe niż 20 procent osób najbiedniejszych.

Jednym z najważniejszych wskaźników odzwierciedlających stan zdrowia psychicznego społeczeństw jest liczba samobójstw. W 2015 roku na 100 tysięcy mieszkańców naszego kraju przypadło 30,8 samobójstw, w 2016 (dane wstępne) ─ 29,1. Chociaż wskaźnik ten nieznacznie się obniżył, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nadal jest bardzo wysoki. Najwięcej samobójstw popełniają mężczyźni i mieszkańcy wsi.