Więcej

  Nowy system socjalny w walce z ubóstwem

  Czytaj również...

  Maksymalna zapomoga na bezrobociu będzie wynosiła 75 proc. średniego wynagrodzenia Fot. Marian Paluszkiewicz

  6 czerwca, na posiedzeniu rządu, zaprezentowano projekt udoskonalenia systemów podatkowego i socjalnego. Najważniejszym jego celem jest zmniejszenie ubóstwa, wsparcie dla rodzin, przejrzystość i dostępność systemu podatkowego, przychylne środowisko dla inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

  Na zwiększenie emerytur, wypłaty na dzieci, ulgi dla najmniej zarabiających rodzin, zwiększenie i przedłużenie okresu wypłat dla osób bezrobotnych oraz inne wsparcie rząd zamierza przeznaczyć dodatkowo 483 miliony euro.
  – Od 1 lipca w życie wejdzie nowy kodeks pracy. Razem z nim przedłuży się okres wypłat na bezrobociu. Obecnie wypłaty podczas bezrobocia wypłacane były do 6 miesięcy, a od już od 1 lipca będą do 9 miesięcy. Maksymalna zapomoga na bezrobociu będzie wynosiła 75 proc. średniego wynagrodzenia, czyli osoba, która otrzymywała wysoką miesięczną wypłatę, będzie mogła otrzymać w ramach zasiłku maksymalnie 612 euro. Oczywiście zapomogi wzrosną też i dla osób, które zarabiały mniej. Jej wielkość zależy od średniej wynagrodzenia – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Linas Kukuraitis, minister Opieki Społecznej i Pracy.

  Mają nastąpić zmiany w regulacjach drobnej przedsiębiorczości. Nie będzie już zróżnicowania w opodatkowaniu tak zwanej działalności indywidualnej. Wysokość opodatkowania będzie zależała od dochodu z działalności indywidualnej. Ministerstwo finansów prognozuje, że dla około 30 proc. mieszkańców podatki się zmniejszą, dla 64 proc. pozostaną takie same.
  Zostanie zlikwidowana tak zwana „podłoga” dla zaświadczeń o działalności gospodarczej. Obecnie minimalna roczna cena takiego zaświadczenia wynosi 684 euro na rok, później jej wysokość będą mogły ustalać samorządy.

  – Projekt, który został przedstawiony, jest zorientowany przede wszystkim na ludzi najbiedniejszych i dzieci. Obecnie w kraju mamy ponad 10 procent ludności, która żyje poniżej granicy ubóstwa. To jest niesprawiedliwe. Dzisiaj, ci, którzy pracują nie mogą przeżyć. Dlatego wśród propozycji jest też podniesienie pułapu nieopodatkowanego minimum (NPD) do wysokości miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, czyli z obecnych 310 euro do 380 euro. Zostanie także wprowadzone nieopodatkowane minimum na składki ubezpieczenia socjalnego – 100 euro, co ma odciążyć najmniej zarabiających – zaznaczył Linas Kukuraitis.

  Zostanie również zlikwidowane minimum składek ubezpieczenia socjalnego dla samozatrudnionych – będą one obliczane od realnych dochodów.
  Osoby, które zdecydują się na rozpoczęcie drobnego biznesu, również mogą spodziewać się pewnych ulg – roku „urlopu” od podatku dochodowego. Osoby po raz pierwszy rozpoczynające własną działalność gospodarczą otrzymają rok „urlopu” od składek ubezpieczenia socjalnego.
  – Chcemy też zadbać o nasze dzieci. Obecnie w kraju ponad 30 procent dzieci żyje w nędzy. Rząd zamierza więc zrezygnować ze stosowania dodatkowego NPD na dzieci, wprowadzając zasiłki na pierwsze i drugie dziecko w wysokości 30 euro miesięcznie, na trzecie i następne – 75 euro miesięcznie. Pieniądze te mają być płacone niezależnie od miesięcznych zarobków rodziny. Postanowiono płacić wszystkim niezależnie od tego, jakie są dochody rodziców, żeby zapobiec ubóstwu – podkreślił minister Linas Kukuraitis.

  Według obliczeń rządu, dzięki takim posunięciom rodzina otrzymująca minimalne wynagrodzenie i wychowująca jedno dziecko zyska dodatkowo 48 euro miesięcznie (576 euro rocznie), a rodzina wychowująca 3 dzieci – 108 euro miesięcznie (1 296 euro rocznie). Z kolei rodzina otrzymująca wynagrodzenie średnie i wychowująca jedno, dwoje lub troje dzieci odczuje zmianę w dochodach w wysokości 21 euro miesięcznie (252 euro rocznie).
  Mają zostać zlikwidowane ulgi podatkowe dla rolników, proponuje się natomiast zwiększenie akcyzy na paliwo dla rolników z 21 do 56 euro za tysiąc litrów. W związku z tym olej napędowy ma zdrożeć o 4 centy na litrze. Rząd proponuje również likwidację ulgowej 9-procentowej taryfy podatku VAT dla hotelarzy.

  Jednym z priorytetów przewidywanych zmian jest też polepszenie środowiska inwestycyjnego. Proponowane jest wprowadzenie 100-procentowej ulgi podatkowej dla inwestujących w odnowienie technologiczne oraz wprowadzenie „sufitu” dla składek SODRY.
  W czerwcu mają być przeprowadzone konsultacje polityczne i społeczne na temat zakładanych zmian. Będą one omawiane podczas jesiennej sesji parlamentu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się wspólnie z głosowaniem nad projektem budżetu na 2018 rok, a zmiany mają wejść w życie od stycznia 2018 roku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Nadciąga fala zbiorowych zwolnień

  W tym roku Służba Zatrudnienia otrzymała 52 zawiadomienia o spodziewanych zbiorowych zwolnieniach pracowników (zbiorowe zwolnienie ma miejsce, gdy zwalnia się 10 proc. lub więcej pracowników firmy). To o 16 raportów więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie....

  Resort oświaty nie dotrzymuje słowa

  Uczniowie klas jedenastej i dwunastej zostali skreśleni z rejestru szkolnego. Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek, który 16 września brał udział w III edycji polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie, po spotkaniu z litewską minister oświaty Jurgitą Šiugždinienė oznajmił,...

  TVP Wilno 3 lata razem

  Tematem przewodnim uroczystości były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z racji na przypadającą w tym roku 200. rocznicę wydania w Wilnie pierwszego tomu jego poezji. Czytaj więcej: Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie Trzy lata minęły twórczo — Cieszymy się...

  „Świtezianka” kultywuje i podtrzymuje tradycje kultury polskiej na Litwie już prawie 45 lat

  Zespół powstał prawie 45 lat temu Śpiewać i tańczyć w gimnazjum im. Szymona Konarskiego zaczęto w roku 1976, ponieważ w tym roku zaczęła swoją działalność „Świtezianka”. Prawie 45 lat temu natchniona i oczarowana śpiewem i tańcem zespołu „Wilia” społeczność szkoły...